9 sept Aktion Valet 2018

Det är viktigare än någonsin att bevaka frågor om klimat och miljö inför valet.

Styrelserna för Ingenjörer för Miljön   och Läkare för Miljön   har därför utformat brev som skickas till rikspolitikerna via föreningingarnas ordföranden  Brev till riksdagspolitiker  Rikspolitikerbrev 180821

Föreningarna har också utformat ett brev riktat till kommunpolitiker, som medlemmar själva kan ladda ner och skicka till politiker i sina egna kommuner. Brev till kommunpolitiker Politikerbrev kommuner 180821. 

Du som medlem, ladda ner brevet, lägg till namn på den politiker du vill fråga, ta reda på hens epostadress och distribuera. Via denna länk hittar du valsedlar till din egen kommun (https://data.val.se/val/val2018/valsedlar/R/rvalkrets/16/valsedlar.html )

Mailadresser hittar men genom att googla respektive parti i den egna kommunen.

 

För varje brev notera ev svar och vidarebefordra det till

för ingenjörer:              lars.oden at gmail.com
för läkare:                       fagerbergbjorn at gmail.com

 

————————————————————————————————————————-

Bästa(e)                                                                                          Datum

 

Årets långa extremsommar med nya värmerekord och torka påverkar landets försörjning av mat och dricksvatten, ökar ohälsan hos sårbara grupper som gamla och kroniskt sjuka, leder till nödslakt av boskap och påverkar energiförsörjningen. Statistiskt är sommaren 2018 unik sedan man började med väderobservationer och passar väl in i den pågående klimatförändringens prognoser om extremväder.

 Parisavtalet om klimatet 2015 nådde enighet om vikten att begränsa temperaturstegringen till helst omkring 1,5 grader. På grund av politikens oenighet missar vi sannolikt det målet. Nu är den allvarliga väderstörningen denna sommar en kraftig påminnelse om att tiden är kort för att nå redan överenskomna mål.

Alla partier (utom ett) är ense om klimatmålen: Nettoutsläppen skall vara noll 2045; till 2030 ska utsläppen från transporter ha minskat med 70 % från 2010. Hur går det då? Den aktuella uppföljningen från Naturvårdsverket visar att de totala växthusgasutsläppen 2017 var 52.2 miljoner ton, endast 0,7 miljoner ton lägre än 2016. Utsläppen från inrikes transporter minskade med 0,7 % att jämföra med en nödvändig minskning med 7-10 % per år.

Till detta kommer svenskarnas privata konsumtionsutsläpp, framför allt via utrikesflygande och köttätandet, som gör att vi hör till världens allra värsta utsläppsnationer. Om alla konsumerade på vår nivå skulle det krävas mer än fyra jordklot till för att försörja alla människor.

Slutsatsen är att mycket, mycket mer måste göras.

Alla aktörer – privatpersoner, organisationer, företag, myndigheter, regioner, kommuner – måste nu anstränga sig ännu mer om vi ska lyckas vända utvecklingen. Som väljare i det kommande valet är jag orolig över bristen på politisk handlingskraft i xxxx Kommun. Vad som krävs är ett utvecklat klimatomställnings- och folkbildningsprogram med målet att kommunen ska vara fossilfri till år 2045.

 

Har ni några planer i linje med nedanstående förslag? Att en utvecklad klimatomställningsplan tas fram med målet att kommunens transporter ska ha minskat utsläppen med 70% till 2030 och att kommunen ska vara fossilfri till 2045. Planen bör inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer1. Satsningar kan göras på energieffektivisering, förnybara energikällor, fossilfri trafik, hållbar matproduktion i vårt närområde, klimatneutrala bostäder, främja hållbara konsumtionsmönster, klimatanpassad barn- och äldreomsorg.

Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen för att hjälpa till med en hållbarhetsanalys och stimulera omställningsinsatser.

Att göra en informations- och folkbildningskampanj i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att nå alla invånare och elever i kommunen.

Tacksam för svar med vänliga hälsningar från

Namn:
Adress:
Epostadress:

 

7 nov Öka farten mot hållbara transporter

Kan en radikal minskning av utsläppen ske inom mobilitets- och transportindustrin?

Föredrag och diskussion med Per Gyllenspetz.  OH – The Big Curve 7 nov

”Räcker det med att sätta eldrift i bilarna? Nej. Det här ämnet handlar om vad vi möter i den nödvändiga svängen mot mer hållbara sätt att åka och frakta. Vi är mitt inne i en förändringstid med många nya teknologier och möjligheter. Industrier, forskningsmiljöer och städer som har kreativitet och mod kan ta ledning i arbetet genom den stora kurvan. Hur många fler 2 tons rullande privatvardagsrum och upplevelsemaskiner skall vi producera i den tunna ekosfären vi lever i? Vad kan vi köra på asfalten i stället? Vilka rullande lösningar kan realiseras i mycket högre tempo? En ekologiskt och socialt hållbar utveckling för rullande transporter?

Sätt fart, våga misslyckas, vi har inget val, stupet närmar sig”

Referat_181107_Öka farten med hållbara transporter_ver2

Per Gyllenspetz är fristående konsult och inspiratör med inriktning på hållbara transporter. Tidigare bl a designer och innovatör på Volvo Cars och har samarbetat i en lång rad uppdrag med industrin och forskningen. https://www.yachtandcar.se/

 

 

 

 

 

Kvällens moderator är Magnus Sundemo, fordonsindustriexpert och författare.
Som vanligt kommer auditoriet att vara inbjudet till frågor och en avslutande diskussion.

Cafeafton181107 Öka farten

3 oktober Mikroplast- nya forskningsrön

För att kunna hantera problemen med mikroplaster i naturen måste vi veta mer. Under denna caféafton ska vi informeras om några aktuella forskningsrapporter och diskutera vad som kan göras. Vad vet vi om hälsoeffekter av mikroplaster? Hur kommuniceras hälsoeffekter av exponering för mikroplast? Hur stor är exponeringen av miljön och hur ser det ut över tid? Vad vet man om exponering av människa?

  • Vad kan vi göra?

Vi kommer att få kvalificerad hjälp med dessa frågor:
Bethanie Carney Almroth, universitetslektor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet  OH -Bethanie Almroth Plaster
Lars Barregård, professor em., Sahlgrenska akademin OH Lars Barregård Mikroplaster
Moderator är Sofia Lindegren-Hammarstrand, ST-läkare och doktorand vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin och vice ordförande för Läkare för Miljön

Kvällen avslutas med dialog mellan föreläsarna och med auditoriet.

Anmälan senast den 30 september till Björn Fagerberg (bjorn.fagerberg@ gu.se)                          

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal.

Tid och plats:
Ekocentrum  Aschebergsgatan 44
Hpl. Kapellplatsen
3 oktober 2018   kl 17.30 –ca 19.30

Karta: www.ekocentrum.se

Aktiviteten anordnas av
Läkare för Miljön,  www.lakareformiljon.se  i samarbete med Ingenjörer för Miljön, www.ingenjorerformiljon.se  och Ekocentrum www.ekocentrum.se

Inbjudan Cafeafton181003

5 dec Ligger framtiden i våra händer?

En kväll om förnöjsamhet och förändring, hot och hopp!
Caféafton på Ekocentrum 2018-12-05  kl.17.30-19.30

Referat   En kväll med Stefan Edman /Christer Owe 
Se också http://christerowe.se/?p=9278

Cafeafton181205

Vi har bett biologen och författaren Stefan Edman att formulera några bärande tankar i denna tid av växande oro för framtiden. Hur kan vi t.ex. förhålla oss till de förändringar som ligger bortom individens kontroll?
Klimatfrågan gjorde sig rejält påmind i somras även om väder bara kan ses som indikationer på att förändring pågår. Eller hur ska vi se på detta med att människors livsvillkor ser mycket olika ut, både här hemma och i andra länder? Och så detta med förnöjsamhet – hur vet vi när vi ska vara nöjda, eller är vi fast i en ständig jakt på mer av det mesta?
Stefan Edman har samlat på sig mycket klokskap, som han på sitt sedvanligt tillgängliga sätt delar med sig av denna kväll.
Stefan skrev bl.a. ”Biffen. Bilen, Bostaden” som ett viktigt inlägg i klimatdebatten och har haft uppdrag åt regeringen Persson. Stefan har gett ut många böcker, senast om Bohuslän. (Det kan finnas möjlighet till bokköp och signering efteråt).


Stefan Edman

Som samtalspart och frågeställare denna kväll medverkar Johanna Lindblad, en engagerad samhällsförändrare som just nu arbetar med ”Design för en hållbar livsstil” på VGR.


Johanna Lindblad

Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du komma i tid. Bokad lokal är för ca 40 personer. (Kan ev ändras beroende på antal anmälningar) Först till kvarn gäller.

Programstart kl 18.00. Möjlighet till fika fr 17.30. För planering behöver vi din anmälan senast 2 dec till christer.owe@gmail.com

Arrangeras av (mer info på hemsidorna):
Ingenjörer för Miljön, www.ingenjorerformiljon.se
i samarbete med Läkare för Miljön,  www.lakareformiljon.se och Ekocentrum www.ekocentrum.se

 

2 maj ODLA i STAN? Då behövs det svarta guldet.

Caféafton 2 maj på Ekocentrum, Göteborg

Leif Strandh, mäster i kompostering, berättar om Majornamodellen – ett både nytt och uråldrigt sätt att ta hand om jordens resurser.Det växer i Majorna I Majorna och Kungsladugård finns gårdskomposter för flerfamiljshus. Dessa producerar fin kompostjord att odla med. Flera hundra nya odlare har nu kommit igång och använder sitt eget, cirkulerade matavfall till odling.

Leif kommer att berätta om hur det hela startade för nio år sedan, och om hur Majornamodellen nu kan exporteras till Norra Hisingen, med hjälp av EU/LEADER. Där ska kompostörer utbildas, nya odlare inspireras och gröna jobb skapas.

Under kvällen kommer även Robert Bergström och Daniela Hukkinen att presentera sin studie av Majornamodellens sociala hållbarhetsvärden, en studie som genomfördes via Miljöbron .

Moderator är Niklas Wennberg, Stadsjord, känd  bl a från introduktion av levande jordfräsar, Linderögrisar, i stadsmiljö och nu aquaponic, lokal odling av sötvattenfisk i slutna tankar.

Miljöbron, www.miljobron.se, skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade.

Det växer i Majorna

Slutrapport för Kompostbutiken. Daniela & Robert

Niklas170201

Cafeafton180502-1

4 april Hållbar mobilitet – var är vi och vart är vi på väg?

Frances Sprei Forksare Hållbar utveckling. Energi. Chalmers magasin.

Frances Sprei är forskare inom hållbar mobilitet på Chalmers där hon också disputerat. Hon forskar om vilken roll elfordon, bilpooler och andra mobilitetstjänster och i framtiden även självkörande fordon kommer ha i ett hållbart transportsystem. Hon tar hänsyn till olika aspekter som ekonomi, teknikutveckling, miljö, styrmedel och beteende. Frances har hållit ett flertal olika presentationer till allmänheten, politiker och näringsliv. I detta föredrag kommer hon ge en inblick hur samspelet mellan elektrifiering, delad mobilitet och automatisering kan bidra till ett hållbart transportsystem.

Cafeafton180404 Hållbar mobilitet_2

Frances_OHpresentation

7 mars Cykeln, hälsan och stadsplaneringen i det framtida Göteborg

 

Caféafton på Ekocentrum 7 mars  kl.17.30-19.30  Cafeafton180307-2

Under denna caféafton kommer, läkaren och forskaren Leo Stockfelt från Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin att berätta om hälsoeffekter av att cykla i stället för att åka med fossildrivna fordon. Det gäller då att ta hänsyn till luftföroreningar, motionseffekter av att röra sig aktivt och också risker för trafikolyckor.
Därefter tar Malin Månsson vid. Hon är cykelplanerare vid Trafikkontoret i Göteborg och vet allt om planering för framtidens cykeltrafik. Johan Ljung från Sportson kommer att beskriva hur cykelbranschen kan bidra till utvecklingen med olika typer av cyklar och innovativa former av tillgång till cyklar. Kvällens moderator är Anders Roth vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Han är ansvarig för hållbar mobilitet på IVL och samordnare för fokusområde hållbara transporter inom VGR:s och Länsstyrelsens klimatstrategi Klimat2030. Som vanligt kommer auditoriet att vara inbjudet till en avslutande diskussion.

Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du komma i tid. Vi disponerar en lokal som rymmer ca 40 personer. Först till kvarn gäller.

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika. Vi vill gärna ha en anmälan för vår planering, senast 6 mars till Björn Fagerberg, fagerbergbjorn@gmail.com  eller mobil 0706-883387

Aktiviteten anordnas av
Läkare för Miljön,  www.lakareformiljon.se  i samarbete med Ingenjörer för Miljön, www.ingenjorerformiljon.se  och Ekocentrum www.ekocentrum.se

Vill du veta mer om dessa organisationer gå in på respektive hemsida.

Dokumentation från föredragen:

LeoStockfelt

MalinMånsson

Johan Ljung

7 februari Elektrifiering av tunga fordon – Möjligheter och utmaningar

Niklas Thulin ger en överblick av möjligheter och utmaningar med elektrifiering av tunga fordon inkl. definitioner, typiska tekniklösningar, trender och marknadsutveckling.

Thulin

Niklas har arbetat med Electromobility inom AB Volvo i drygt 10 år.Han har också varit forskningschef på Ri.se-Viktoriainstitutet och är aktiv i Swedish Electromobility Centre.

Moderator är Henry Kenamets, bokförläggare och medlem i Ekocentrums styrelse.

Cafeafton180207-1