9 sept Aktion Valet 2018

Det är viktigare än någonsin att bevaka frågor om klimat och miljö inför valet.

Styrelserna för Ingenjörer för Miljön   och Läkare för Miljön   har därför utformat brev som skickas till rikspolitikerna via föreningingarnas ordföranden  Brev till riksdagspolitiker  Rikspolitikerbrev 180821

Föreningarna har också utformat ett brev riktat till kommunpolitiker, som medlemmar själva kan ladda ner och skicka till politiker i sina egna kommuner. Brev till kommunpolitiker Politikerbrev kommuner 180821. 

Du som medlem, ladda ner brevet, lägg till namn på den politiker du vill fråga, ta reda på hens epostadress och distribuera. Via denna länk hittar du valsedlar till din egen kommun (https://data.val.se/val/val2018/valsedlar/R/rvalkrets/16/valsedlar.html )

Mailadresser hittar men genom att googla respektive parti i den egna kommunen.

 

För varje brev notera ev svar och vidarebefordra det till

för ingenjörer:              lars.oden at gmail.com
för läkare:                       fagerbergbjorn at gmail.com

 

————————————————————————————————————————-

Bästa(e)                                                                                          Datum

 

Årets långa extremsommar med nya värmerekord och torka påverkar landets försörjning av mat och dricksvatten, ökar ohälsan hos sårbara grupper som gamla och kroniskt sjuka, leder till nödslakt av boskap och påverkar energiförsörjningen. Statistiskt är sommaren 2018 unik sedan man började med väderobservationer och passar väl in i den pågående klimatförändringens prognoser om extremväder.

 Parisavtalet om klimatet 2015 nådde enighet om vikten att begränsa temperaturstegringen till helst omkring 1,5 grader. På grund av politikens oenighet missar vi sannolikt det målet. Nu är den allvarliga väderstörningen denna sommar en kraftig påminnelse om att tiden är kort för att nå redan överenskomna mål.

Alla partier (utom ett) är ense om klimatmålen: Nettoutsläppen skall vara noll 2045; till 2030 ska utsläppen från transporter ha minskat med 70 % från 2010. Hur går det då? Den aktuella uppföljningen från Naturvårdsverket visar att de totala växthusgasutsläppen 2017 var 52.2 miljoner ton, endast 0,7 miljoner ton lägre än 2016. Utsläppen från inrikes transporter minskade med 0,7 % att jämföra med en nödvändig minskning med 7-10 % per år.

Till detta kommer svenskarnas privata konsumtionsutsläpp, framför allt via utrikesflygande och köttätandet, som gör att vi hör till världens allra värsta utsläppsnationer. Om alla konsumerade på vår nivå skulle det krävas mer än fyra jordklot till för att försörja alla människor.

Slutsatsen är att mycket, mycket mer måste göras.

Alla aktörer – privatpersoner, organisationer, företag, myndigheter, regioner, kommuner – måste nu anstränga sig ännu mer om vi ska lyckas vända utvecklingen. Som väljare i det kommande valet är jag orolig över bristen på politisk handlingskraft i xxxx Kommun. Vad som krävs är ett utvecklat klimatomställnings- och folkbildningsprogram med målet att kommunen ska vara fossilfri till år 2045.

 

Har ni några planer i linje med nedanstående förslag? Att en utvecklad klimatomställningsplan tas fram med målet att kommunens transporter ska ha minskat utsläppen med 70% till 2030 och att kommunen ska vara fossilfri till 2045. Planen bör inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer1. Satsningar kan göras på energieffektivisering, förnybara energikällor, fossilfri trafik, hållbar matproduktion i vårt närområde, klimatneutrala bostäder, främja hållbara konsumtionsmönster, klimatanpassad barn- och äldreomsorg.

Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen för att hjälpa till med en hållbarhetsanalys och stimulera omställningsinsatser.

Att göra en informations- och folkbildningskampanj i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att nå alla invånare och elever i kommunen.

Tacksam för svar med vänliga hälsningar från

Namn:
Adress:
Epostadress: