26 september Hopp-kok med Mattias

MILJÖL måndag 26 september med Emerging Cooking Solutions kokar av hopp!
Emerging Cooking Solutions arbetar i tre länder i Afrika med tillverkning av träpellets och försäljning av mikro-gasifierande pelletsdrivna spisar … Läs mer

Virtuellt studiebesök 12 september


Hej Medlemmar i Ingenjörer för Miljön

Sundsvall 2022-09-06

Måndagen 12/9 19:00 genomför föreningen, i samarbete med Sundsvalls Tekniska Förening,ett virtuellt studiebesök hos Absolicon i Härnösand. Ingen Läs mer

30 maj – MILJÖL – Oceanbird – Per Tunell

MILJÖL 30 maj: Oceanbird – Per Tunell
Hållbara sjötransporter i Sverige och världen

 

Per kommer att prata om vägen mot verkligt hållbar sjöfart och visa på Wallenius arbete mot … Läs mer

25 april -MILJÖL – Avgift & Utdelning

För fossil avgiftning av Sverige och världen.
Henrik Petrén, Klimatsvaret – CCL Sverige, introducerar Avgift & Utdelning,
en metod att sätta ett pris på växthusgasutsläpp och samtidigt trygga väljarnas stöd … Läs mer

4 maj – Cafeafton – Det är klokt att förbjuda slamspridning NU!

Magnus Hedenmark är miljötoxikolog och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömningar, med Svanen-märkning och arbetar nu som konsult i sitt eget bolag Re:profit AB. Magnus har en gedigen erfarenhet av kemi- … Läs mer

28 mars – MILJÖL- Delad energi är dubbel energi

Ingrid Westman, VD för Friendly Building, talar om energidelning, energioptimering och energieffektivisering, med utgångspunkt från hur 5 fastighetsägare agerar i kvarteret Tamarinden i Örebro.
Vad var lätt och vad var
Läs mer

21 februari – MILJÖL – Att flyga på el kan aldrig va’ fel

1. Skogsbruk från luften med eldrivna drönare
Mauritz Andersson, AirForestry
AirForestry utvecklar energieffektiva eldrivna flygande drönare som gallrar från luften. Vi tar bort behovet av stickvägar, vilket ökar skogens förmåga
Läs mer

MILJÖL 31 januari 2022 med Anna Werner

MILJÖL inleder VT22 med en strålande teknik i tilltagande tillväxt. Den viktiga gränsen 1 GW installerad effekt solceller nåddes redan år 2020. Under 2021 fortsatte utbyggnaden och vi ser en … Läs mer

25 oktober – MILJÖL med Agrovoltaics

Bengt Stridh, Mälardalens Högskola. Är ”Agrivoltaics” framtiden?

Solenergi är vår största energikälla. Solenergi har dock hittills utnyttjats till väldigt liten grad i världens och Sveriges energimix. Kan solceller och odling … Läs mer

27 september 2021 MILJÖL med Mats Karlström, Ferroamp Business Development

Energiomställningen – hur går vi från ord till handling? Kan vi klara av energiomställningen utan att förändra vårt sätt att använda el?

Mats talar om hur Ferroamp möjliggör energiomställningen genom … Läs mer