26 september Hopp-kok med Mattias

MILJÖL måndag 26 september med Emerging Cooking Solutions kokar av hopp! Emerging Cooking Solutions arbetar i tre länder i Afrika med tillverkning av träpellets och försäljning av mikro-gasifierande pelletsdrivna spisar som ersätter träkol som matlagningsbränsle. Potentialen att minska klimatpåverkan är på Gigaton-nivå (Gigaton = miljardtals ton). Spisarna är uppkopplade till internet. ECS har utvecklat ett system att… Fortsätt läsa 26 september Hopp-kok med Mattias

Virtuellt studiebesök 12 september

Hej Medlemmar i Ingenjörer för Miljön Sundsvall 2022-09-06 Måndagen 12/9 19:00 genomför föreningen, i samarbete med Sundsvalls Tekniska Förening,ett virtuellt studiebesök hos Absolicon i Härnösand. Ingen föranmälan behövs. Absolicons VD och grundare, Joakim Byström, kommer att visa oss den anläggning som byggts i Härnösand för att, med hjälp av koncentrerande solfångare, bidra med värme till… Fortsätt läsa Virtuellt studiebesök 12 september

30 maj – MILJÖL – Oceanbird – Per Tunell

MILJÖL 30 maj: Oceanbird – Per Tunell Hållbara sjötransporter i Sverige och världen   Per kommer att prata om vägen mot verkligt hållbar sjöfart och visa på Wallenius arbete mot just detta mål. Inkrementell förbättring är en självklarhet men nu är det även dags för en större omställning genom Oceanbird. Det är med stor glädje… Fortsätt läsa 30 maj – MILJÖL – Oceanbird – Per Tunell

25 april -MILJÖL – Avgift & Utdelning

För fossil avgiftning av Sverige och världen. Henrik Petrén, Klimatsvaret – CCL Sverige, introducerar Avgift & Utdelning, en metod att sätta ett pris på växthusgasutsläpp och samtidigt trygga väljarnas stöd för omställningen.   Det är med stor glädje vi hälsar dig varmt välkommen tillbaka till Scandic Grand Central. Bästa läget för kollektivtrafikresande! Use your brain – go by… Fortsätt läsa 25 april -MILJÖL – Avgift & Utdelning

4 maj – Cafeafton – Det är klokt att förbjuda slamspridning NU!

Magnus Hedenmark är miljötoxikolog och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömningar, med Svanen-märkning och arbetar nu som konsult i sitt eget bolag Re:profit AB. Magnus har en gedigen erfarenhet av kemi- och materialhantering och arbetar nu framförallt med frågor som behandlar hur vårt samhälle måste undvika att ”förgifta” oss själva genom ovarsam och okunnig styrning av… Fortsätt läsa 4 maj – Cafeafton – Det är klokt att förbjuda slamspridning NU!

28 mars – MILJÖL- Delad energi är dubbel energi

Ingrid Westman, VD för Friendly Building, talar om energidelning, energioptimering och energieffektivisering, med utgångspunkt från hur 5 fastighetsägare agerar i kvarteret Tamarinden i Örebro. Vad var lätt och vad var svårt? Fördelar och nackdelar? Kan detta skalas upp i hela Sverige? När ändras regelverket? Det är med stor glädje vi hälsar dig varmt välkommen tillbaka… Fortsätt läsa 28 mars – MILJÖL- Delad energi är dubbel energi

21 februari – MILJÖL – Att flyga på el kan aldrig va’ fel

1. Skogsbruk från luften med eldrivna drönare Mauritz Andersson, AirForestry AirForestry utvecklar energieffektiva eldrivna flygande drönare som gallrar från luften. Vi tar bort behovet av stickvägar, vilket ökar skogens förmåga att binda koldioxid. Dessutom undviker vi den förbrukning av diesel som traditionella skogsmaskiner har. Vi tar ansvar för klimatomställningen och för planetens välmående för framtida… Fortsätt läsa 21 februari – MILJÖL – Att flyga på el kan aldrig va’ fel

MILJÖL 31 januari 2022 med Anna Werner

MILJÖL inleder VT22 med en strålande teknik i tilltagande tillväxt. Den viktiga gränsen 1 GW installerad effekt solceller nåddes redan år 2020. Under 2021 fortsatte utbyggnaden och vi ser en fortsatt tillväxt för solelsproduktion i Sverige och världen över. Hur stor? Vad finns det för hinder och vad finns det för möjligheter att lösa dessa hinder? Kom och fråga Anna Werner… Fortsätt läsa MILJÖL 31 januari 2022 med Anna Werner

25 oktober – MILJÖL med Agrovoltaics

Bengt Stridh, Mälardalens Högskola. Är ”Agrivoltaics” framtiden? Solenergi är vår största energikälla. Solenergi har dock hittills utnyttjats till väldigt liten grad i världens och Sveriges energimix. Kan solceller och odling som samsas på jordbruksmark, så kallad ”Agrivoltaics”, vara framtiden? Kom och lyssna och ställ dina egna frågor till Bengt. Till MILJÖL är alla välkomna! Du behöver… Fortsätt läsa 25 oktober – MILJÖL med Agrovoltaics

27 september 2021 MILJÖL med Mats Karlström, Ferroamp Business Development

Energiomställningen – hur går vi från ord till handling? Kan vi klara av energiomställningen utan att förändra vårt sätt att använda el? Mats talar om hur Ferroamp möjliggör energiomställningen genom att bygga lösningar som adresserar systemnytta genom att hantera solceller och elbilsladdning med effektkontroll. Framtidens smarta elnät behöver smarta fastigheter som resurser som i högre grad kan styra när och hur… Fortsätt läsa 27 september 2021 MILJÖL med Mats Karlström, Ferroamp Business Development