IfM Väst

Lokalavdelningen IfM Väst ordnar, höst som vår, aktiviteter av olika slag. Det kan vara föredrag, öppna samtal, diskussioner eller ”workshops”. Någon gång per år ger vi oss av på en studieresa, då alla medlemmar är välkomna. Nu i Corona-tider har vi inga studieresor eller fysiska möten utan alla ”caféaftnar” sker tillsvidare som virtuella möten via Zoom.  Vi har genom åren haft ett bra och givande samarbete med Läkare för Miljön kring flera av våra aktiviteter, något vi självklart hoppas kunna fortsätta med när Corona-restriktionerna släpper.

Generellt gäller att även icke medlemmar är välkomna på våra aktiviteter.

Första onsdagen i varje månad, i princip, håller vi ett seminarium/virtuellt möte på något aktuellt tema. När Folkhälsomyndigheten ger klartecken för större publiksamlingar så kommer vi att kunna hålla fysiska möten i Stiftelsen Ekocentrums lokaler (Yesbox) vid Gamlestadens Fabriker på Gamlestadsvägen 4. Lokalerna är avpassade för miljöutbildningar och passar bra för oss. Upplägget är mingel och eko-fika under en halv timme. Sedan kan följa en föreläsning, ett panelsamtal eller en intensiv debatt på ett aktuellt tema med efterföljande frågor kl. 18.00-19.30.

För att få en nyanserad bild av temat, brukar vi bjuda in föreläsare av olika uppfattning som får presentera sin ståndpunkt. Det blir garanterat bra diskussioner! Här kan du lära dig något nytt, ha kul, träffa andra nyfikna och byta tankar och idéer.  Se även www.ekocentrum.se. Men, för tillfället har vi endast virtuella möten via Zoom och med dokumentation tillgänglig i efterhand.

För mer information om kommande evenemang i Göteborg, vänligen klicka här.

Information om tidigare evenemang finns längre ner på denna sida.

Vill Du veta mer så kontakta Lars Åkeson, lars.akeson.lerum@gmail.com

Kommande event

240904 Maglev med Henrik Ny

/
  Är magnettåg lösningen för tågtrafiken? Ingenjörer…

Fridays For Future

Vi stöttar Greta Thunberg och hennes supporters i deras strävan…

Tidigare event

Vårprogram 2018

7/2 Elektrifiering av tunga fordon – Möjligheter och utmaningar  Cafeafton180207-1

Niklas Thulin ger en överblick av möjligheter och utmaningar med elektrifiering av tunga fordon
inkl. definitioner, typiska tekniklösningar, trender och marknadsutveckling.

Niklas har arbetat med Electromobility inom AB Volvo i drygt 10 år.
Han har också varit forskningschef på Ri.se-Viktoriainstitutet och är aktiv i Swedish Electromobility Centre

Doumentation:  Niklas_OHpresentation

7/3 Cykeln, hälsan och stadsplaneringen i det framtida Göteborg  Cafeafton180307-2

Under denna caféafton kommer, läkaren och forskaren Leo Stockfelt från Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin att berätta om hälsoeffekter av att cykla i stället för att åka med fossildrivna fordon. Det gäller då att ta hänsyn till luftföroreningar, motionseffekter av att röra sig aktivt och också risker för trafikolyckor. Därefter tar Malin Månsson vid. Hon är cykelplanerare vid Trafikkontoret i Göteborg och vet allt om planering för framtidens cykeltrafik. Johan Ljung från Sportson kommer att beskriva hur cykelbranschen kan bidra till utvecklingen med olika typer av cyklar och innovativa former av tillgång till cyklar. Kvällens moderator är Anders Roth vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Han är också ansvarig för trafikfrågor i projektet om fossilfritt Västra Götaland. Som vanligt kommer auditoriet att vara inbjudet till en avslutande diskussion.

Dokumentation från föredragen:
LeoStockfelt
MalinMånsson
Johan Ljung

4/4 Hållbar mobilitet. Var är vi  ochVart är vi på väg?  Cafeafton180404 Hållbar mobilitet_2
Under denna caféafton kommer Frances Sprei, forskare inom hållbar mobilitet på Chalmers att berätta om sitt forsknings-arbete. Vilken roll kommer elfordon, bilpooler och andra mobilitetstjänster att ha i ett hållbart transportsystem? Kommer självkörande bilar att underlätta eller försvåra omställningen? Hennes forskning tar hänsyn till olika aspekter såsom ekonomi, teknikutveckling, miljö, styrmedel och beteende.

Hon kommer att ge en inblick i hur samspelet mellan elektrifiering, delad mobilitet och automatisering kan bidra till ett hållbart transportsystem.

Kvällens moderator är Mats-Ola Larsson, projektledare Mobilitet,vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Som vanligt kommer auditoriet att vara inbjudet till frågor och en avslutande diskussion.

2/5 Odla i stan? Då behövs det svarta guldet. Cafeafton180502-1

Leif Strandh, mäster i kompostering, berättar om Majornamodellen – ett både nytt och uråldrigt sätt att ta hand om jordens resurser. I Majorna och Kungsladugård finns gårdskomposter för flerfamiljshus. Dessa producerar fin kompostjord att odla med. Flera hundra nya odlare har nu kommit igång och använder sitt eget, cirkulerade matavfall till odling.

Leif kommer att berätta om hur det hela startade för nio år sedan, och om hur Majornamodellen nu kan exporteras till Norra Hisingen, med hjälp av EU/LEADER. Där ska kompostörer utbildas, nya odlare inspireras och gröna jobb skapas.

Under kvällen kommer även Robert Bergström och Daniela Hukkinen att presentera sin studie av Majornamodellens sociala hållbarhetsvärden, en studie som genomfördes via Miljöbron.

Moderator är Niklas Wennberg, Stadsjord, känd  bl a från introduktion av levande jordfräsar, Linderögrisar, i stadsmiljö och nu aquaponic, lokal odling av sötvattenfisk i slutna tanka

Roberts och Danielas slutrapport  

Niklas Wennberg 170201       Några nya bilder

Höstprogram 2017

2/9 Upptäck det som händer på Ringön! – Rundvandring

Stadsdelen Ringön är lite bortglömd. Här finns många småföretag, ofta med basen i hantverk, flera med ett socialt engagemang och en kärna av företag med ett cirkulärt tänkande. I samarbete med projektet Circle Island arrangerar vi en rundvandring lördagen den 2 september i samband med den årliga Ö-festen på Ringön. Christer Owe berättar om Ringön och Circle Island och vi får en glimt av vad några av de 600 företagen på ön gör.
Samling klockan 10.30 vid Smyrna Second Hand på Ringögatan 3.
OBS! Föranmälan till christer.owe@gmail.com . Deltagarantalet är begränsat.

 

6/9 Bensin från luft och vatten: Hur går det till och kan det bli konkurrenskraftigt?
Cafeafton170906

Man kan skapa  bränslen från vätgas och koldioxid med hjälp av el, så kallade elektrobränslen. Man kan skräddarsy olika slags kolväten och få en slutprodukt som går att blanda med de bränslen vi redan har. Försök görs runt om i välden. I Sverige förs diskussioner kring var det kan byggas anläggningar. Projektet Liquid Wind är ett initiativ här i Västsverige.
Maria Grahn forskar på Chalmers, inom området energisystemanalys. Hennes fokus är på drivmedel, energisystem, biomassa, minskade koldioxidutsläpp och bränslen producerade från koldioxid och vatten med hjälp av el. Maria Grahn_elektrobränslen_2017-09-06

4/10   100 % förnybar elförsörjning är det möjligt?  Cafeafton 2017-10-04

Energipolitikens mål om en 100% förnybar elförsörjning kräver mer fjärrvärme och kraftvärme. Fem riksdagspartier är överens om att målet är en elförsörjning som är 100 % förnybar.  Vindkraft och solel kommer tillsammans med vattenkraften att vara basen i framtidens elproduktion. Utmaningen för ett sådant elproduktionssystem är hur elförsörjningen skall lösas vintertid med lite sol och när det är kallt och blåser lite. Dagens vattenkraft och kraftvärme är viktiga tillgångar men de kommer inte att räcka. Genom att bygga ut mer kraftvärme och fjärrvärme, som minskar Sveriges höga elanvändning för uppvärmning, så kan man nå en helt förnybar elproduktion även den kallaste vinterdagen.

Bengt Göran Dalman Senior advisor vid  DalmanEkh med Partners AB (fd Fjärrvärmeansvarig vid Göteborg Energi) guidar oss genom en av morgondagens energiutmaningar.
Bengt Görans OH Presentation EKO-centrum 20171004

1/11  Moderna metoder för hantering av avloppsslam.
Cafeafton171101      
Sammanfattning av föredrag

Christian Baresel, föreståndare på Sjöstadsverket, presenterar verksamheten vid Sjöstadsverket, forskningsdelen i Stockholms storsatsning på vattenrening OH: Slamhantering – Baresel-171101

”Vi arbetar med många saker, uppströmsarbete,  rening av läkemedelsrester, rening till återanvändning av avloppsvatten, slamhantering, bättre rening för städerna med användning av membranteknik, emissioner av växthusgaser från reningen och slamhantering, m.m.

Vi har kört en del tester med fosfor-utvinning, men vi har inga preferenser gällande metod.”
C-green  C-green utvecklar ett nytt energieffektivt koncept, “Zero Energy | HTC”, för förkolning, rening och hygienisering  av våtmassa, t ex avlopps slam, som har potential revolutionera slamhanteringen och möjliggöra utvinning av fosfor med ett minimum av föroreningar. Enkelt uttryckt är HTC, Hydro Thermal  Carbonisation, en modern ”kolmila”. Erik Odén, Vd, demonstrerar och berättar.OH: C-GreenHTC-171101

6/12 Kommer verkligen Västra Götaland att vara fossilfritt 2030?

I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål – att vara fossiloberoende till år 2030. Vi har också en övergripande vision om ”det goda livet” och för oss går dessa två hand i hand. Mycket görs redan men för att nå vårt mål behöver vi höja tempot och se fler möjligheter i utmaningarna.

Gerda Roupe / Amanda Martling från miljöavdelningen vid Regional Utveckling inom VG-regionen kommer att presentera hur arbetet går för att genomföra dessa mål.

Sofia Lindegren från Läkare för Miljön och Svenska Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa kommer att vara moderator.

OH presentation_Caféafton Ekocentrum 2017-12-06

Vårprogram 2017

1 /2Vår livsviktiga mat – en ödesfråga för staden cafeafton170201

Sverige importerar mer än hälften av maten. Svenskt jordbruk har det tufft i dagens globala ekonomi och gårdar läggs ned i hög takt. Hur skall vi klara matförsörjningen vid en kris? Det tar inte många dygn från importstopp till tomma matdiskar. Vad kan jag själv göra för att förbättra mina möjligheter?  Odlingar i stan har väckt ett verkligt intresse världen över. Göteborgs stad har ett fint program med strukturellt stöd för den som själv eller tillsammans med andra vill göra något. Det kan gälla allt från egna odlingslotter till stadsbruk, andelsjordbruk eller stadnära jordbruk. Det gäller naturligtvis grönsaker och det som växer i jorden, men också de som förflyttar sig som tvåbeningar( t ex höns), fyrbeningar( t ex gris)  och mångbeningar ( t ex fisk, insekter) är aktuella .

Martin Berg, planeringsledare på fastighetskontoret, ger en överblick över stadens förnämliga satsningar med många goda exempel på vad som är på gång odlingslåda till hektar ekocentrum 2017
Jonas Lindh, som tillsammans med William Bailey, startat Kajodlingen, grönsaksodlingar i frihamnen, berättar om hur de tänker och arbetar. Via instagram och facebook kan restauranger och andra kunder se och beställa det som finns just för dagen.Kajodlingen170201.pptx
Niklas Wennberg, Stadsjord handlar om odling, lokal mat och samverkan i kvarteret. I Sverige och bortom. Vi vill skapa en nygammal hållbarhetskultur och bygger mötesplatser för människor av alla sorter som vill vara med och göra kvarteret litet blommigare, roligare, varmare och mer hållbart.Niklas170201

1/3 Hur skall vi förbereda oss, samhället, på att det ekonomiska systemet sviktar? Cafeafton170301

”Oljan håller på att lämna oss och banksystemet sviktar pga att den globala tillväxten går mot noll. Vad får det för konsekvenser för den egna familjen? Vad kan man göra? Vad är första steget? Handlar det om en lokal valuta, om matförsörjning och energi, om tillitsfulla relationer och samarbete – eller vad?” Oscar Kjellberg

Kvällen kommer att genomföras i dialogform där deltagarna får tid att fundera på frågor från Oscar Kjellberg. Kalle Karlsson, bidrar med tankar om hur det urbana lokalsamhället kan ställas om. Kanske med hjälp av kultur?

Oscar Kjellberg, tidigare Vd för JAK och numer aktiv inom omställningsrörelsen, är en av initiativtagarna till sambruken i trakten av Sösdala och Södra Rörum. Oscar är en ofta anlitad föredragshållare som förespråkar permakultur och omställning av den lokala ekonomin till en värld utan olja och evig tillväxt.
Kalle Karlsson Grundare av Kultur 4ür Göteborg, kulturproducent, humanekolog, musiker, räntekritiker och allmänt engagerad i att experimentera med komplementära valutor. Referat från caféafton 170301

Kjellbergs sammanfattning av sitt föredrag 1 mars

5/4 Den biologiska mångfaldens utveckling och framtid Inbjudan Cafeafton 170405

I takt med att mänsklighetens ekologiska avtryck ökar och klimatet förändras så ökar även påverkan på den biologiska mångfalden. Men vilka arter vinner, och vilka försvinner? Genom att kartlägga hur ett stort antal växter och djur utvecklades genom årmiljonerna försöker Alexandre Antonelli och hans forskargrupp få ledtrådar i vilka arter och områden är i störst behov av skydd. Under denna caféafton ska vi få svar på några frågor och diskutera vad som kan göras.

  • Var finns de flesta arter på jorden, och varför?
  • Hur har den biologiska mångfalden svarat på tidigare klimat- och miljöförändringar?
  • Kan man verkligen jämföra historiska med pågående miljöförändringar?
  • Vad kan var och en göra för att värna om den biologiska mångfalden?Föreläsare är Alexandre Antonelli, föreståndare på det nyinstiftade Centrum för Global Biodiversitetsstudier; professor vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet; och vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård. Mer information om hans forskning finns på http://antonelli-lab.net
    Moderator är Mats Sandberg, professor vid Avd för medicinsk kemi och cellbiologi, Sahlgrenska akademin

Höstprogram 2016

7 sept Mikroplaster, ett allt större problem – vad kan vi göra Inbjudan Cafeafton160907   
För att kunna hantera problemen med mikroplaster i naturen måste vi veta mer. Under denna caféafton ska vi få svar på några frågor och diskutera vad som kan göras.

Varifrån kommer mikroplasterna?
Reningsverkens möjligheter att hantera mikroplaster?
Vad innehåller avloppsslammet?
Hur stor är exponeringen av miljön och hur ser det ut över tid?
Effekter på biologiska system?
Vad vet man om exponering av människa?
Vad kan vi göra?
mikroplast-k-magnusson-2016

mikroplast-b-carney-almroth-2016

Vi kommer att få kvalificerad hjälp med dessa frågor: Kerstin Magnusson, ekotoxikolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet Bethanie Carney Almroth, docent vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet Moderator är Mats Sandberg, professor vid Avd för medicinsk kemi och cellbiologi, Sahlgrenska akademin

5 / 10 SOTENÄS – Ledande i Sverige på utveckling i samverkan med lokalt näringsliv?
cafeafton-161005-inbjudan

Sedan flera år är Sotenäs kommun drivande bakom den lokala samverkan som av forskare ofta kallas Industriell Symbios. Genom nära samverkan med befintligt näringsliv och entreprenörer utvecklas den lokala industrin, arbetsmarknaden och ekonomin. När många talar om behovet av en bred samverkan lyckas Sotenäs förverkliga idéerna. En milstolpe var invigningen av Symbioscentret i december 2015.
Leif Andréasson, en av arkitekterna och eldsjälarna bakom satsningen, berättar ikväll om hur processen sett ut, vilka nyckelfaktorerna är för framgång och hur fortsättningen ser ut. Vi får också lyssna till Bengt Gunnarsson, initiativtagare och entreprenör bakom satsningarna Rena Hav och Smögenlax.
Introduktion: Christer Owe.

2/11  Hamnen växer – i Falköping! Skaraborg Logistic Center – en förutsättning för andras framgång.  cafeafton-161102-inbjudan

Julas effektiva och hållbara logistikarbete gav företaget utmärkelsen “Årets logistikinsats” förra året. Man flyttade bl.a. gods från lastbil till tåg och lyckades reducera CO2-utsläppen med 97 procent.

Framgången hänger samman med etableringen av Skaraborg Logistic Center, SLC, ett viktigt nav för gods i Falköping. En grundläggande tanke har varit att se Skaraborg som en möjlighet för Göteborgs Hamn att växa och fungera som en “Dryport” för omlastning m.m.
Godstransporter kommer att finnas kvar även i ett klimatsäkrat samhälle. Exemplet SLC illusterar på flera sätt hur industrin, myndigheter och övriga berörda behöver agera för att optimera transporter och logistik, utan att förlora flexibilitet och konkurrenskraft

Vi möter:
Rickard Bergqvist, professor i regional logistik vid Handelshögskolan i Göteborg, som berättar om SLC ur forskarens synvinkel,
Leif Bigsten, ansvarig för SLC från Falköpings kommun, som till stor del kan ta åt sig äran av det långsiktiga arbetet för att etablera och utveckla SLC som en regional nyckelresurs, samt
Christer Owe, som ger en introduktion.

30 nov. Studenter möter politiker – Vad görs för att nå ett hållbart samhälle?
cafeafton-30-nov-inbjudan-version-161122

Utrymmet för att bromsa klimatförändringen och dess effekter krymper stadigt, parallellt med den ständigt ökande koldioxidhalten i atmosfären. En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) har presenterats och föreslår radikala åtgärder för att nå ett samhälle som är hållbart för kommande generationer. En mycket viktig remissinstans är kommunerna som hanterar transporter, energianvändning och konsumtion, det vill säga nyckelfrågor som också ligger nära allas vårt vardagsliv.

Det finns ett stort behov av en publik diskussion kring dessa hållbarhetsfrågor eftersom de beslut som fattas kommer att ha avgörande betydelse för framtidens samhälle och medborgare.

Studenter från de olika institutionerna vid Göteborgs universitet engagerar sig allt mer i föreningar för hållbarhetsfrågor och är en viktig röst i debatten. För att stimulera den demokratiska dialogen och gjuta liv i diskussionen vill vi låta dagens politiker möta morgondagens föräldrar och beslutsfattare.

Vid denna Caféafton möts fyra studenter med intresse för hållbarhetsfrågor och fyra politiker från Lerums och Göteborgs kommuner till en fråge- och diskussionskväll på Ekocentrum.

 

Vårprogram 2016

3 / 2  Vad händer inom sjöfarten? Teknik och miljöCafeafton160203

Sjöfarten svarar för ca 90 % av all godstrafik över Sveriges gränser. Energieffektiv jämfört med andra transportslag. Men kan den bli bättre? Och hur är det med miljöpåverkan? Nya regler för svavel i Östersjön och närliggande hav. Vad innebär det?

Vi får en uppdatering av hur förutsättningarna ser ut idag och hur det ser ut framåt när det gäller klimat och miljö för sjöfarten.  Två av svensk sjöfarts mest insatta personer medverkar.

– Carl Carlsson,  forsknings- och innovationsansvarig på Svensk Sjöfart (f d Redareföreningen) OHpresentation 
– Åsa Burman,, VD för Lighthouse, ett maritimt kompetens- och forskningscentrum.OH presenttion
– Inledning och moderator, Göran Värmby, Värmby Consulting/Ingenjörer för Miljön.Referat 160203

2/3 Vårt livsviktiga vatten – en ödesfråga för världenCafeafton160302

Vi kan inte leva utan vatten. Vi svenskar är gynnade medan många i världen törstar. Klimatförändringarna påtagliga och leder till torka i många länder, medan andra drabbas av tyfoner och översvämningar. Vatten behövs för att producera föda men också för att få fram energi och energi behövs för att få fram vatten.

Gustaf Olsson, professor emeritus vid Lunds Tekniska högskola, ger oss en initierad beskrivning av den globala vattensituationen. Pekar också de möjligheter som vi alla har för att lösa den globala klimat- o vattensituationen. Läget är inte hopplöst men vi står inför enorma utmaningar. Då handlar det om allas vårt bidrag genom vår livsstil, våra vanor, traditioner och inställningar.

Gustaf Olsson har varit i ledningen för International Water Association (IWA), en organisation för mer än 10 000 vattenexperter från mer än 120 länder och gästprofessor vid Tsinghua-universitetet i Beijing och vid Technical University of Malaysia.
6/4   Att sluta såga av den gren vi sitter på: Ett perspektiv på klimat och miljö 

Trots klimatförändringen och de allt mer hotade planetära gränserna tycks vi oförmögna till att ändra våra beteenden på ett avgörande sätt. Under denna caféafton ska vi diskutera vanor och beteenden ur olika perspektiv. Vad gäller det för vanor, hur kan de påverkas och hur ska vi se på de etiska aspekterna.

Deltagare är:

– Docent Lars-Olof Johansson, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet som forskar i beslutsfattande, resurshantering, konsumtion och miljöval
– Docent Cecilia Solér, Handelshögskolan, Göteborg och som forskar i hållbar konsumtion, konsumtionskultur, hållbar marknadsföring
– Professor Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, Göteborg Universitet, medförfattare i den nyligen utgivna boken: Klimatetik
– Moderator är Johanna Lindblad, Ingenjörer för Miljön

Juni    Studieresa längs Göta älv mot Trollhättan/Vänersborg

Vi ägnar vattnet speciellt intresse under vår studieresa. Vi återkommer med mera information efter hand.

Höstprogram 2015

2/9 Bönan som minskar klimatpåverkan(Caféafton Ekocentrum)Referat av Peas on Earth II

Ärtväxter tillför kväve till jorden och minskar behovet av konstgödning och är energirik. Socker och stärkelse kan omvandlas till fordonsbränsle; protein utvinnas som fodertillskott och livsmedel; samt fibrer utnyttjas som bränsle både för värme och el. Kan alla de sojaprodukter som finns på marknaden ersättas med protein från svenska ärtor och bönor?

– Janne Lundh, vd och grundare av Ecoetanol@Sweden AB, berättar bl.a. om storskalig odling på Visingsö och utveckling av mobil skördetröska. PeasOnEarthII

– Divya Jagasia , ordförande i Baljväxtakademin, om nyttan och glädjen med baljväxter DivyaJagasiaBaljväxter

– Lasse Odén, IfM håller ihop kvällens föredrag och diskussioner.

21/10 Samtal om klimatet.(Kvällskonferens på Aptitgården, Vädursg 5, Gårda)

I samarbete med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet vill vi föra en konstruktiv dialog om politikens, marknadens och konsumenternas roller både som problem och lösning vad gäller utsläpp av växthusgaser och miljöpåverkan.

Medverkar gör bland andra Sven Hunhammar, klimatchef, Naturskyddsföreningen, Mattias Svensson, redaktör Magasinet Neo, författare till boken Miljöpolitik för moderater och Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers, huvudredaktör för utredningen Hållbar konsumtion.

Moderator är Johanna Lindblad, IfM.

Anmälan:  via formuläret: http://goo.gl/forms/6N0cMTPYr0

Entréavgiften är 100 kr vilket inkluderar soppa, bröd, dryck och kaffe med kaka. Dörrarna öppnas 17.00 då det serveras mat. Mötet äger rum 18.00-20.00. OBS, konferensen hålls på Aptitgården, Vädursgatan 5 i Gårda.. Entréavgiften kan betalas vid entrén , ta med jämna pengar.

Inbjudan med ytterligare information om kvällen kommer i ett separat utskick

4/11 Perspektiv på global hälsa (Caféafton på Ekocentrum)

Vilken värld vill vi leva i? Hälsoläget i världen förändras ständigt som ett resultat av förändringar i levnadsvillkoren, vilket inte minst gäller människors yttre och inre miljö. Under denna caféafton kommer vi att uppdateras om den globala hälsan och vilka utmaningar som vi står inför. Olika perspektiv på hur vi ska kan hantera dessa otroligt viktiga frågor kommer att belysas inför en avslutande diskussion.

Deltagare är:

– Vår moderator, Barbro Robertsson är lärare vid Sahlgrenska akademin och miljösamordnare vid Miljöenheten.

– Professor Peter Friberg vid Sahlgrenska Akademin är tidigare ordförande för Svenska Läkaresällskapet och har tagit initiativ till upprättandet av en Kommitte för Global Hälsa.

– Läkaren Rune Andersson är professor i global hälsa vid Sahlgrenska akademin och har vidsträckt erfarenhet från andra länder.

– Professor Maria Nyström vid Chalmers Tekniska Universitet och Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet forskar kring kökets design och förbättrad arkitektur för att minska röken inomhus i olika delar av världen. ( fått förhinder)

2/12 Caféafton 151202 Elfordon på väg

Elbilar sänker utsläpp, även om de laddas med mer fossilt ”,
Volvo: Elbilar blir lönsamt för oss ”,
Hybrider tänder på tre cylindrar”,
Elbilar ska kunna laddas i hela landet”,
”Elbilar är bra-men vi får inte bli fartblinda.”,
”Elbilens tid är nu.”

Media vimlar av artiklar om miljöfordon dess för och nackdelar, möjligheter och problem.”

Maria Grahn  är forskare i Energi och Miljö på Chalmers.  Marias forskning handlar om hur världen kan nå ambitiösa klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt. Hon studerar specifikt lösningar för transportsektorn och utmaningar och möjligheter för dagens och framtidens drivmedel i Sverige och globalt.

Ulf Gustafsson, är Director Public Affairs på Volvo Bussar och har jobbat med bussar en hel karriär och är en av personerna bakom företagets elbusstrategi. Han kommer att prata om strategi, lösningar och erfarenheter från bl.a. ElectriCity i Göteborg.

– Ragnar Jönsson, IfM, kommer att hålla ihop kvällens föredrag och diskussioner.

Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du komma i tid. Vi disponerar en lokal som rymmer ca 50 personer. Först till kvarn gäller.

De inledande föredragningarna börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.

Är du IfM-medlem kan du beställa gratis ostfralla före den 28/8.

Vill du beställa eller har frågor kontakta ragnar.ingemar.jonsson@gmail.com

Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön www.ingenjorerformiljon.se i samarbete med Läkare för Miljön, www.lakareformiljon.se och Ekocentrum www.ekocentrum.se

Vårprogram 2015

11/2  Tid för hållbar utveckling?

Behövs beteendeförändringar eller räcker det med ny teknik? Hur påverkar vår tidsanvändning välbefinnandet och klimatbelastningen? Vad skulle hända om människor fick välja hur mycket de skulle arbeta?

Jörgen Larsson reflekterar kring frågorna.

– Jörgen Larsson, en gång utbildad på Handelshögskolan. Grundare av föreningen och verksamheten Tidsverkstan, där begrepp som självvald enkelhet har varit en av utgångspunkterna. Numera doktor i sociologi och verksam som forskare på institutionen för Energi och Miljö vid Fysisk Resursteori, Chalmers. Jörgen är huvudförfattare till Mistra rapporten ”Klimatomställning Göteborg 2.0 – tekniska möjligheter och livsstilsförändringar”

Jörgens OH-presentation
Referat-Tid-för-hållbar-utvecklingX
  Maja Andersson

4/3    Cafeafton150304   Mat, klimat, miljö och vår hälsa 

Mat, klimat och miljö – vad vet viMaria Nordborg utvecklar frågeställningen. Marias OHpresentation

Ingrid Larsson belyser ämnena  Nya råd om hälsosamma matvanor och Vetenskaplig evidens och mat på tallrik. Ingrids OHpresentation

– Maria Nordborg, Forskningsassistent på Fysisk Resursteori, institutionen för Energi och Miljö, Chalmers. Arbetar med miljösystemanalys, särskilt modellering av ekotoxisk miljöpåverkan samt av miljöpåverkan kopplad till markanvändning.

Har deltagit i en studie som sammanställt den vetenskapliga litteraturen på området livsmedelsproduktionens miljöpåverkan.

– Ingrid Larsson, Näringsfysiolog, med dr.. Arbetar vid enheten för Klinisk Nutrition och Obesitasmottagningen, Sahlgrenska. Kliniskt verksam samt forskar inom vuxenfetma. Föreläsare inom mat, nutrition och fetma. Har deltagit i flera nationella projekt angående mat och sjukdom.

– Bertil Hagström, Allmänläkare, med.dr.och styrelseledamot i Läkare för Miljön är kvällens moderator

 

1/4  Bilens reformation (är här) – som industri och som ditt transportmedel   Cafeafton150401

Under kvällen kommer Lars Henriksson att behandla två områden, Förändringen av fordonsindustrin och Förändringen av människors relation till bilen. Ser vi just nu slutet för bilen som transportsystemets bärande balk?

Efter det kommer Filip Hellquist från Sunfleet att utveckla ett par frågeställningar utifrån erfarenheter av mångårig bilpoolsverksamhet. Hur ser nya tidens bilägande ut? Är det en del av livsstilstrenden med delande?

– Lars Henriksson är frilansskribent och debattör, men framför allt sedan slutet av sjuttiotalet bilarbetare vid Volvo Personvagnars monteringsfabrik i Torslanda. Lars Henriksson avlivade myten om »den gröna bilen« i och med boken Slutkört där han bland annat visade med konkreta exempel hur bilindustrin själv kan bidra till lösningen. Nu tar han oss vidare i diskussionerna om fordonsindustrins omställnings-problematik inför miljön och framtiden.

– Filip Hellquist är regionansvarig i Västsverige på Sunfleet. Företaget startades som ett utvecklingssamarbete mellan Volvo och Hertz. De startade utifrån insikten om att det fanns ett glapp mellan permanent ägande och biluthyrning. Idag har Sunfleet utvecklats till Sveriges största bilpoolsföretag.

– Daniel Nordin, IfM och Johanna Lindblad, IfM kommer att hålla ihop kvällens föredrag och diskussioner.

En Caféafton med IfM är ett forum och en mötesplats för alla intresserade av hållbar utveckling, miljö och teknik. Här kan du lära något nytt, ha kul, träffa likasinnade och byta tankar och idéer.
Anordnas av Ingenjörer för Miljön i samarbete med Läkare för Miljön och Ekocentrum

24/4 Ingenjörer för miljön möter Angeredsutmaningen

Fredagen den 24 april
finns en möjlighet att få veta mer om Angeredsutmaningen. Lärare och elever berättar om ett av Göteborgs mest innovativa samarbetsprojekt, som även rönt stor internationell uppmärksamhet. Grundidén är ett utvecklat och givande samarbete mellan företag och Angeredsgymnasiet. Det innebär bl.a. praktikplatser, mentorskap, nätverk, vidgade kontakter och nya möjligheter för elever och samtidigt värdefulla kontakter och en möjlighat för varje företag att träffa unga människor.
Ett 50-tal företag deltar idag i Angeredsutmaningen.

Vi börjar kl 15.00!
Föreningen Ingenjörer för Miljön har tagit initiativ till mötet, som börjar 15.00 – kom gärna i tid! Elever och lärare berättar om projektet och sina intryck och erfarenheter från projektets första månader. Därefter blir det utrymme för frågor och diskussion och möjlighet för var och en att medverka med tankar och erfarenheter från det egna arbetslivet. Vi samtalar både i helgrupp och i smågrupper för att underlätta dialog och för att stilla allas nyfikenhet. Vi avrundar senast kl 16.30.

Ett sätt komma med i Angeredsutmaningen
Mötet är en unik möjlighet för företag och verksamheter att anmäla sitt intresse att delta i Angeredsutmaningen på det sätt som varje företag själv väljer. Passa på och ta del av en ny modell för samhällsutveckling, som gynnar både företag och möjliga blivande anställda!
Mer om projektet på www.angeredsutmaningen.se .

Förhandsanmälan

Skicka ett mejl till christer.owe@gmail.com  att du kommer, senast den 21 april, så kan vi planera mötet på ett optimalt sätt.
Efter presentationen blir det diskussioner: Hur fungerar ett företag? Hur arbetar en förening? Vad avgör ett yrkesval? Lärdomar från ett yrkesliv.
Angeredsutmaningen startade 2014. Näringslivet erbjuder praktik, mentorskap, nätverk och vägar till en arbetsmarknad. Det handlar om samhällsnytta och nya sätt att rekrytera arbetskraft.  Obs Plats: Angeredsgymnasiet, Angered.

Hösten 2014

Höstprogram 2014

3/9  Senaste nytt om kadmium – ett gissel för miljö och hälsa

Kadmium är en tungmetall som vi alla exponeras för. Omkring 10 % av alla benbrott p.g.a. benskörhet anses bero på den skelettpåverkan  p.g.a. kadmiumexponering. Kadmium har också kopplats till olika cancerformer, njurskador och hjärtkärlsjukdomar. Det aktuella kunskapsläget kommer att uppdateras inför en avslutande diskussion.
– Lars Barregård, professor, Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
– Margareta Warholm, toxikolog, Kemikalieinspektionen
– Moderator, Barbro Robertsson, GMV, Läkare för Miljön
Kvällen arrangeras av Läkare för Miljön, www.lakareformiljon.se
Minnesant Caféafton 140903

1/10  Green Gothenburg – spridning av kunskap och tillväxt med gröna lösningar

Varför utnyttjar inte ”samhället” alla de hållbara lösningar och kunskaper som finns ”inlåsta” i kommunala bolag och näringslivet? För att få en bättre värld! För att samtidigt skapa fler jobb och grönare tillväxt!
– Bernt Svensén från BRG berättar om ett ganska okänt initiativ där Göteborgs Stad går i bräschen för att göra de bästa exemplen mer kända. Vilka är Göteborgs 10 i topp? Hur lyckas man organisera detta? Vad leder det till?Vi får även en redogörelse av ett av de goda exemplen: Passivhuscentrum  i Alingsås, som kanske har större ”klimatpotential” än vad  vi hittills antagit.

GreenGothenburgh141001     Passivhuscentrum141001

ReferatCaféafton1okt2014GreenGothenburg

5/11  Ekonomi för en hållbar utveckling

Hur kan Det ekonomiska systemet utvecklas att stödja hållbar utveckling och göra det i ett långsiktigt perspektiv? Är användning av externaliteter ett tillfredställande sätt att införa miljöpåverkan i monetära termer? Hur kan man hantera tidsförskjutningar? Vad kommer efter BNP? Hur minskar man klyftorna i samhället?
Två ekonomer engagerade för en hållbar utveckling, kommer att ge sin syn på hur det ekonomiska systemet kan utvecklas.
– Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi, prodekan vid Handelshögskolan i Göteborg och ordförande för Handelshögskolans råd för Hållbar utveckling
– Peter Söderbaum, en nestor inom ekologisk ekonomi, professor emeritus i ekologisk ekonomi från Mälardalens Högskola

Kvällen avslutas med dialog mellan föreläsarna och med auditoriet.

Anmälan till lars.oden at gmail.com

StenmanOH5nov2014        SöderbaumOH5nov2014         SöderbaumText5nov2014

3/12    Klimat, konsumtion och det goda livet

Påverkar vår livsstil miljön? Finns det tekniska innovationer som minska vår vardagliga miljöbelastning?
Känner du någon som sålt bilen, blivit vegetarian eller kanske slutat handla prylar, för att minska sin miljöpåverkan? Är det den sorts uppoffringar alla måste göra för att ändra trenden inom klimatet? Och är det verkligen en uppoffring? Eller kan vi hitta andra kvalitéer i livet som gör oss rikare? Kanske att vi kan välja en livsstil som är bättre för miljön.

– Fredrik Warberg på Tidsverkstaden guidar oss genom frågeställningar kring våra val i vardagen.

Cafeafton141203

Caféafton141203 Referat

Våren 2014

12/2  NANOPARTIKLAR I MILJÖN:VAD VET VI, VAD GÖRS DET?

Cafeafton 140212 inbjudan

Nanoteknik, nanomaterial och nanopartiklar är begrepp som möter oss alltmer som konsumenter. Nanoteknik representerar inte en bransch utan är ett resultat av en bred utveckling inom många kunskapsområden som fysik, kemi och medicin. Det finns stora förväntningar på denna teknologi inför framtiden vad gäller hälsa, miljö, hållbar utveckling och arbetstillfällen. Samtidigt råder här ett paradoxalt förhållande: Allt fler produkter kommer ut på marknaden trots att det saknas väsentliga kunskaper om eventuella miljörisker och en samhällelig reglering av hur denna teknik ska användas. Utveckling och utbredning av ny teknik förutsätter en väl informerad och positiv allmänhet.
Dessa frågor ska vi belysa ur olika perspektiv.

-Martin Hassellöv, professor, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs Universitet. Här ges en presentation om miljöexponering med några exempel från mätningar i miljön och laboratorieförsök samt modellering
– Björn Fagerberg från Läkare för Miljön kommer reflektera kring en aktuell statligt utredning som lämnar förslag till en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial.
– Bertil Hagström från Läkare för Miljön kommer att leda mötet.
Anmälan senast den 10 februari till Björn Fagerberg (bjorn.fagerberg@wlab.gu.se)

Referat från Caféafton 140212

5/3  Ekonomisk forskning och utveckling – hur kan den stödja en hållbar utveckling  Cafeafton140305

Handelshögskolan i Göteborg har fattat beslut om att hållbar utveckling skall ingå i all programutbildning. Hur planerar och organiserar man utbildningen och forskningen för att sätta fokus på hållbarhetsfrågorna inom Handelshögskolan?
Som ingenjörer, kan vi ställa oss frågor som ”Går det att kombinera ständig tillväxt med hållbar utveckling? Hur kombinerar man kvartalsekonomi med långsiktig resurshushållning?” Är detta även frågor som diskuteras i utbildningssammanhang?
 
– Anders Sandoff, Universitetslektor och företagsekonom från Handelshögskolan berättar om processen bakom beslutet och hur det kommer att påverka olika delar av utbildningen och inriktning på forskningen.
Inledande föredragningar av de medverkande börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.
Anmälan senast den 4 mars till Lasse Odén  lars.oden@glocalnet.net

Referat Ekonomisk utbildning och forskning – hur kan den stödja en hållbar utveckling.pdf – Adobe Reader

13/3  Sustainability from Egypt’s Prospectives

Professor Salah Arafa från Egypten är i Göteborg på ett personlig besök, men lovade att i samband med detta att tala under ämnet  ” Sustainability from Egypt’s Prospectives” och som han skriver ”will cover Energy, Water, Population Distribution, Climate Change, Environment and Sustainable Development”.

Han är mycket involverad i  integrerad samhällsutveckling, förnybar energiteknik och miljöutbildning. Arafa fält forskning fokuserar på att utnyttja naturresurser för att skapa miljövänliga samhällen i byarna på landsbygden och bidrar till att utveckla kapaciteten och kompetensen hos civilbefolkningen på landsbygden. Arafa välkända Basaisa projektet har fått ett brett erkännande som en modell för en av de mest framgångsrika projekt för hållbar utveckling i Egypten.

Kvällen ordnas av Läkare för Miljön i samarbete med Ingenjörer för Miljön

2/4   Finns det förutsättningar för att framställa biogas från skogsavfall genom förgasning?

Cafeafton 140402

Göteborg Energi har byggt en demonstrationsanläggning GoBiGas 20MW för att i stor skala framställa biogas från skogsavfall genom förgasning. Biogasen kommer att ha en sådan kvalitet att den kan distribueras på det regionala gasnätet. Drifttagning av förgasningsanläggningen pågår och anläggningen invigdes den 12 mars.
Hur ser de tekniska och ekonomiska möjligheterna ut för framställning av biogas genom förgasning? Är detta ett första steg mot kommersialisering? Utgör restprodukter från skogen och skogsindustrin en väsentlig resurs för framställning av biogas och andra biobränslen? Utredningen ”Fossilfrihet på väg” prof Thomas B Johansson pekar på att det finns en outnyttjad potential av biomassa från skogen för framställning av biodrivmedel och utredningen föreslår styrmedel som  bl.a. stödjer produktion och användning av biodrivmedel.
– Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi berättar om förgasningsanläggningen GoBiGas 20MW, om projektet, tekniken och dess potential.
– Knut Omholt, Södra Cell Värö redogör för hur man lyckats energieffektivisera bruket från att tidigare vara en stor nettoförbrukare av energi, till att idag istället vara en leverantör av grön energi i olika former från Södra Cell Värö. Ger också sin syn på vilken roll skogsnäringen kan spela i en fortsatt
omställning av Sveriges energisystem

OH presentationer

20140402 GobiGas
20140402 Värö

Tidigare tillfällen våren 2014

12/2   Nanopartiklar i miljön: Vad vet vi, vad görs det?

Nanomaterial förväntas innebära stora tekniska och medicinska framsteg. Utvecklingen går snabbt. Kan vi hantera utvecklingen på ett säkert sätt och vad vet vi om miljöeffekter av nanopartiklar?
Björn Fagerberg, Läkare för Miljön, prof em, Medicin, Sahlgrenska universitetsjukhuset reflekterar kort kring en aktuell offentlig utredning – Säker Utveckling av Nanomaterial.
Martin Hasselöv, professor, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs Universitet berättar om miljöexponering av nanopartiklar.

 – Moderator och diskussionsledare för kvällen  Bertil Hagström, Läkare för miljön, allmänläkare, med.dr., FoU-centrum för primärvård, Borås.

Kvällen arrageras av Läkare för Miljön, www.lakareformiljon.se

Referat från Caféafton 140212
AvhandlingNanoRisker

Hösten 2013

Höstprogram 2013

25/9 Är cirkulär ekonomi en möjlig förändringskraft?
Vi sitter på en planet och egentligen vet vi att våra resurser kan ta slut. Men ändå konsumerar vi som om allt är oändligt, som om vi hade flera jordklot. Kan cirkulär ekonomi bidra till att sluta kretsloppen och samtidigt skapa en ekonomisk drivkraft?
– Tobias Jansson
 från Circulareconomy.se går igenom och förklarar vad cirkulär ekonomi är och hur det kan ta sig uttryck.
– Forskaren Mats Williander från Viktoria Swedish ICT presenterar ett  projekt där man delar resurser och samtidigt skapar en bra ekonomi.

23/10 Innovationer inom nanoteknik ur två perspektiv – teknik och humantoxikologi.
Vilka säkerhetskrav måste ställas på teknologiska innovationer? Hur påverkar detta innovationsarbetet inom nanotekniken? Vilka humantoxikologiska effekter kan vi se från tillverkade nanoprodukter?
Medverkande:
– Lars Barregård, prof, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademin
– Sofia Svedhem, assist. prof, Biologisk fysik, Chalmers
– Björn Fagerberg, prof. em, Medicin, Sahlgrenska Akademin

Cafeafton131106 Referat

6/11 Cafeafton131106 Flytande biogas
I Almedalen hölls i juli ett uppmärksammat seminarium om flytande biogas för tunga fordon. Vi följer här upp med ett spännande seminarium om vad som händer i Västsverige.
Världens största lastbilstillverkare, Volvo Lastvagnar har utvecklat en ny lastbil – med s k metandieselmotor – som kan köra på en blandning av diesel och biogas. Åkerier i Sverige är bland de första att testa den nya tekniken. Göteborg Energi är först i Sverige och Europa med att tillverka flytande biogas som är en av förutsättningarna för att få plats med så mycket bränsle som möjligt i tankarna.

Vi får lyssna till inlägg från Lennart Pilskog, Volvo LastvagnarEric ZinnGöteborg Energi och ett åkeri om hur vi kan producera biogas, få fram lastbilar och hur ett åkeri upplever den nya lovande tekniken.

Cafeafton131106 Referat
Cafeafton131106 VolvoOH

4/12  Cafeafton131204 Stadslandet
I stadsdelarna i nordöstra Göteborg möts staden och landet. Här finns stora natur- och kulturresurser. Hur kan dessa utnyttjas för att skapa nya möjligheter, jobb och hållbar utveckling?
Dan Melander
, projektledare vid Utveckling Nordost berättar om erfarenheter från ett mångsidigt projektarbete. Att t.ex. odla i staden kan handla om allt från pallkragar till kommersiell verksamhet kamelfarm till agroforestry.

Våren 2013

Vårprogram 2013

6/2 Miljörisker med nanopartiklar

Nanomaterial förväntas innebära en teknisk revolution. Antalet nanoprodukter på marknaden ökar snabbt, samtidigt som kunskaper om effekter på miljö och hälsa efterfrågas allt mer. Syftet med denna caféafton är att belysa en del av dessa frågor.

Rickard Arvidsson (PhD Environmental Systems Analysis, Chalmers) kommer i populärvetenskaplig form att beskriva det man vet, och det man inte vet, om de vanligaste nanopartiklarna. Det kommer att framgå att vissa nanopartiklar åtminstone i nuläget verkar vara mer riskabla än andra, och att vissa nanopartiklar riskerar att kunna bli riktigt stora miljöproblem.

6/3 Behovet av en annan ekonomi

Mänsklighetens samlade förväntningar på en ökande materiell konsumtion är inte förenliga med de förutsättningar som råder och konsekvenserna för naturen, klimatet och människors hälsa och välbefinnande. Det ekonomiska systemet måste revideras i grunden.

Kåre Olsson presenterar tankarna i skriften ”Behovet av en annan ekonomi”.

Några påståenden: Man bör skilja på marknadsekonomi och kapitalism. Den reala ekonomin bör dominera över den finansiella. Vi behöver ett skattesystem där arbete inte beskattas men väl resursanvändning osv.

Seminariet gav respons på många sätt. Bengt-Åke Wennberg gjorde fäljande reflektioner och analys WennbergReflektioner

3 / 4  Miljömålen i Västsverige – klarar vi dem?

Vi hör om mängder av spännande projekt i Västsverige för att skapa en bättre miljö och en fossilfri region. Informationen via nyhetsbrev och andra media om både lösningar och problem är mycket omfattande. Men vem har överblick ? Vart är vi på väg ? Klarar vi de miljömål som sattes upp för över 10 år sedan ? Är fokus för mycket på klimatfrågan, ”glömmer” vi de andra miljömålen ?

Frågorna är många och svaren behöver diskuteras! Sofie Flod från länsstyrelsen i Västra Götaland berättar om hur uppföljningen av miljömålen i vår region fungerar och ”hur långt” vi har kommit. Representanter från miljörörelsen ger sin syn på miljömålen och vad som ”släpar efter”.
OH-presentation

17/4  Energiförsörjning utifrån nya förutsättningar

I samarbete med Ekocentrum blir det en eftermiddag med Tomas Kåberger, professor med stor insikt i energiförsörjningsfrågor bl.a. genom ordförandeskap i Japan Renewable Energy Foundation.

 

Hösten 2012

Höstprogram 2012

5/9

Är Västsverige ledande på ny teknik för biogas?

Anläggningar med ny teknik för produkton och distribution av biogas har byggts och byggs i Västsverige. Ett par av dessa kommer att belysas.

– Vid en rötningsanläggning i Lidköping framställs även av flytande biogas. Biogasen distribueras i flytande form till tankställen för fordon. Flera aktörer är inblandade i detta innovativa projekt med olika teknikspår.

– På Hisingen i Göteborg byggs en förgasningsanläggning, GoBiGas 20 MW, för framställning av biogas från skogsråvara. Anläggningen planeras att tas i drift under hösten 2013.

Representanter från dessa projekt medverkar under kvällen, bl.a. Åsa Burman, projektchef för GoBiGas vid Göteborg Energi

3/10

Clean Shipping – en framtidsbransch?

Sjöfarten längs Europas kuster släpper ut lika mycket svavel och kväveoxider som alla EU:s landbaserade utsläppskällor sammanräknade – inkl trafiken. Vi får höra exempel från Sverige där många rederier och fraktköpare ligger långt framme och är världsledande för en renare sjöfart. Forskning om en mer hållbar sjöfart pågår också och. Sverige har chans att bli en ledande nation inom detta område.

Välkommen till en spännande diskussion och du får mängder av fakta som är okända för de flesta inklusive miljörörelsen och media.

– Göran Värmby, Värmby Consulting/Ingenjörer för Miljön – tillika moderator under kvällen – inleder med lite bakgrundsfakta om sjöfarten och dess miljöpåverkan. Clean Shipping – en framtidsbransch?

– Magnus Wikander, FKAB – Sveriges största konsultföretag inom fartygskonstruktioner – berättar om hur man kan bygga fartyg som är ”superrena”. Ppt bilder

– Hannes Johnson, Chalmers Sjöfart och Marin Teknik, ger exempel på var forskningen står i Sverige idag.

Caféafton121003 Referat

7/11

Hormonstörande ämnen och barns hälsa

Reproduktionsstörningar hos vilda djur har rapporterats i ett ökande antal sedan 1900-talets senare hälft. Under de senaste decennierna har vi också sett en ökning av vissa medfödda missbildningar i könsorganen hos pojkar och andra tillstånd.  Det snabba förloppet i denna utveckling talar emot genetiska faktorer som orsak och fokus har lagts på miljöfaktorer. Hormonstörande kemikalier har visats ge reproduktionsproblem och missbildningar hos vilda djur och försöksdjur i kontrollerade experiment.  Syftet med presentationen är att beskriva kunskapsläget och diskutera vad som kan och bör göras.

Föreläsare: Olle Söder, professor Karolinska institutet, Stockholm

Referat

5/12

Har tillväxten nått vägs ände?

Efter år av materiell och ekonomisk tillväxt hopar sig frågorna. Kan vi ha ständig tillväxt på en planet med begränsade resurser? Hur kommer samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen att påverkas av att vi passerat peak oil? Ett ekonomiskt system som bygger på ständig skuldtillväxt hur bra är det?

De möjliga konsekvenserna av de förändringar vi står inför är ofattbart stora. Hur förbereder sig kommunen? Finns det en plan B?

Västernorrlands Energikontor genom René Mortensen gav år 2011 i uppdrag åt ekonomen Oscar Kjellberg, fd vd JAK, att undersöka hållbarheten i de fundament som bär upp dagens tillväxtorienterade ekonomi. Med utgångspunkt i ny forskning binds de tre kriserna ekonomi, energi och ekologi ihop. Rapporten förutsäger den ekonomiska utvecklingen i EU sedan årsskiftet.
René presenterar rapportens budskap och inbjuder alla till dialog. Speciellt inbjudna till dialogen är Kia Andreasson, MP, och Lena Malm Sm. fl. Ledare för den avslutande dialogen är Christer Owe.

Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30. Som Ifm-medlem ingår ekologiskt fika. Meddela om du vill ha en macka så att vi kan förbereda tillräckligt. Mackorna räcker i första hand till de som beställt.   Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Anmäl er senast 4 december till Lasse Odén

lars.oden@glocalnet.net

Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön www.ifm.nu
i samarbete med Läkare för Miljön, www.lakareformiljon.se och Naturskyddsföreningen www.snf.se samt
Ekocentrum www.ekocentrum.se
Rapporten i kortform, läs gärna innan kvällen

Caféafton121205Referat

Våren 2012

Vårprogram 2012

22 feb    Nanomedicin och miljö

Tillämpningar med nanoteknik är under framgångsrik utveckling inom många områden, bl.a. inom medicin. Vilka fördelar finns med tekniken? Hur kartläggs miljöeffekter av nanopartiklar?
Sofia Svedhem, Chalmers och Caroline Jonsson, GU ger oss en faktabakgrund och Mats Sandberg, Sahlgrenska Akademin leder den efterföljande diskussionen.

14 mars   Arbeta mindre – rädda jorden

Vårt ekonomiska system inrymmer flera paradoxer och dilemman som måste hanteras för att komma fram till en ekologiskt hållbar utveckling. Rekyleffekten innebär att teknisk utveckling inte leder till en bättre miljö om den resulterar i större volymer. Ökad produktivitet leder till ökad produktion om inte arbetstiden minskar i samma mån.  Christer Sanne presenterar också en ny (opublicerad) analys som är något så otidsenligt som ett “blueprint” för framtiden: hur kan vi leva hållbart 2030
Christer Sanne, känd bl a med boken “Keynes barnbarn– en bättre framtid med arbete och välfärd”, delar med sig av tankar och kalkyler för en positiv, hållbar framtid. Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen.
Sammanfattning
 OHbilder

4 april   Hållbar kemi- och raffinaderiindustri

Redan idag finns Sveriges största produktion av förnybara fordonsdrivmedel – s k biodiesel tillverkad av skogsavfall och raps – i Göteborg respektive Stenungsund.
Kemiföretagen i Stenungsund har tagit fram en vision för år 2030 där råvarorna ska vara förnybara och all plast ska återvinnas. Preem har börjat tillverka förnybar diesel – Evolution Diesel – på sitt raffinaderi på Hisingen.
Vad innebär dessa initiativ? Kan vi få en hållbar kemi- och raffinaderiindustri? Varför tar företagen dessa initiativ? Två av denna industris förgrundsfigurer berättar och diskuterar.
.- Förnybar ”Evolution Diesel”, Malin Hallin, Chef Process Produktion, PREEM AB, Preemraffinaderi Göteborg
– Vision Hållbar Kemi 2030, Lars Josefsson, styrelseordförande Ineos AB
– Göran Värmby, Värmby Consulting, leder den efterföljande diskussionen.

Inledande föredragningar av de medverkande börjar kl 18.00.

OH bilder – vision för år 2030

25 april Unga reflekterande ingenjörer

En caféafton tillsammans med chalmeristernas miljöförening Chalmers Students for Sustainability. Vi återkommer med information om upplägget för kvällen.

Hösten 2011

Höstprogram

28 sep  Tillväxt till döds

Ekonomisk tillväxt är något som de flesta tar för givet., som om den vore en naturlag. Enkla jämförelser med mönster i naturen och räkneexempel på grundskolenivå ger en helt annan bild: Tillväxten är omöjlig! Kombinerar man detta med insikten om begränsade tillgångar på naturresurser, hot mot klimat och ekosystem ligger den mänskliga överlevnadsinstinkten ”förträng” nära till hands. Vad kan vi göra? Författaren Stellan Tengroth, civilingenjör, reflekterar.

2 nov  Nanopartiklar-Smått och gott?

Tillämpningar med nanoteknik har med stor framgång utvecklats inom många områden från ytbehandling till bioteknik. De tekniska möjligheterna synes obegränsade, men vad vet vi om riskerna? Partiklar i nanostorlek har helt andra egenskaper än ursprungsmolekylen.  Hälso- och miljöeffekter av nanopartiklar är i stort sett okända. Ett arrangemang av Läkare för miljön

16 nov  Välfärd- Vad är det för välfärd vi vill ha?

Vad är väl välfärd?   Elin Wägner i boken väckarklocka från 1941 definierar god levnadsstandard utifrån tillgång på rent vatten, gott bröd och mat från rena jordar  mm,  är det vår utgångspunkt? Har välfärden med livskvalitet att göra eller är den i första hand ett uttryck för tillgång till resurser. Är den kulturellt betingad?  Tim Jackson skriver om Välfärd utan tillväxt, hur är det möjligt? Efter en inledning kring temat kommer kvällen att utvecklas till en dialog där alla är inbjudna att medverka. Ett samarrangemang med Studiefrämjandet

Läs mer: 
Cafeafton111116
 inbjudan
Cafeafton111116Referat 
referat skrivet av Lina Johnsson,
Cafeafton11116Sammanställning
 en sammanställning av grupparbeten

7 dec  Biogas i västra Sverige – Möjligheter och hinder för fortsatt utveckling

Biogasanvändningen som fordonsdrivmedel i Västra Sverige har stadigt ökat. Vad krävs för en fortsatt positiv utveckling?
Är det innovationer inom teknikområdet, specifika samarbetsformer, information och marknadsföring eller vad? Kan produktionen av biogas möta den ökande efterfrågan? Har vi något att lära av utvecklingen fram till nu?
Några politiker och aktörer ger sin syn på framtiden.

Medverkande:

– Leif Blomqvist, ordf. i Västtrafik, ordf. i Beredningen för Hållbar utveckling, 1:e vice ordf. i Regionutvecklingsnämnden
– Ronnie Ljungh, ordf. i Kretsloppsnämnden Göteborg, ledamot i Göteborgs Hamns styrelse
– Anneli Permer, kommunikatör Biogas Väst, Västra Götalandsregionen- Tula Ekengren, omvärldsstrateg FordonsGas Sverige
– Göran Värmby, en av initiativtagarna till Biogas Väst under sin tid på Business Region Göteborg, numera konsult inom hållbar affärsutveckling
Moderator: Christer Owe, verksamhetsledare vid Ekocentrum

Inledande föredragningar av de merkande börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30. För Ifm-medlem ingår ekologiskt fika. Meddela gärna vid anmälan om du vill ha en macka så att vi kan förbereda tillräckligt.
Anmälan 
senast den 6 december till bengt.yngve@bredband.net
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation.Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön i samarbete med Läkare för Miljön.

Cafeafton111207
Cafeafton111207Referat

Våren 2011

2 feb Behovet av en ny förståelse
Mänsklighetens samlade förväntningar på en ökande materiell konsumtion är inte förenliga med de förutsättningar som råder och kommer att råda på Jorden. Vi menar att vår kultur behöver verklighetsuppfattningar och förståelser av livet där naturen, djuren och människan inte ses som själlösa produktionsapparater.
Kåre Olsson presenterar sina tankar i boken om behovet av en ny livsförståelse. Vi avslutar med dialog. Boken är en utmärkt grund för fördjupade dialoger. Läs mer    Cafeafton110202

2 mars  Hållbara innovationer ger lönsamma produkter
Hur kan man praktiskt arbeta med DNS ramverk tillsammans med livcykelanalyser skapa lönsamma hållnata innovationer? Henrik Ny från Blekinge högskola och som disputerat på dessa frågor, redovisar lovnde resultat i flera fallstudier. Läs mer Cafeafton110302
Henriks OH-bilder

6 april   Omställning Sverige och Stadsjord
Gräsrotsrörelsen Transition towns från England har fått ordentligt fotfäste i Sverge under namnet “Omställning Sverige”.  Det är en spännande folkrörelse, och omfattar redan idag ett stort antal initiativ och aktiviteter.Kom och lyssna på  Jan Forsmark , koordinator i Sverige. OmställningsSverige 110406
Stadsjordbruk – Romantiska drömmar eller strategisk verktyg i omställningen till ett klimatsmart samhälle
Stadsodling rankas av unga människor oktober 2010 som det mest efterlängtade inslaget i stadsmiljön.  I Göteborg där Stadsjord har placerat slaktsvin mitt inne i staden för att föra en dialog om mat, livstil och klimatanpassning av kvarteret. Niklas Wennberg berättar. STADSJORD.EKOCENTRUM.110406
Läs mer  Cafeafton110406

4 maj    Biologisk mångfald eller på väg mot enfald. Om värdesättning av biologisk mångfald som ett medel till hållbart nyttjamde av naturresurser. Den biologiska mångfaldens centrala roll för ett hållbart samhälle och hållbar utveckling. Professorena  Ulf Molau och Gunilla A Olsson från Göteborgs universitet och Vetenskapliga Rådet förBiologisk Mångfald är våra ledsagare.  Cafeafton 2011-05-04

Hösten 2010

1sep Billiga mediciner – till vilket pris?
Läkemedelsindustrin lägger ut mer och mer av sin substanstillverkning till låglöneländer. De senaste åren har flera vetenskapliga studier visat på massiva utsläpp från läkemedelsindustrier i  Indien och Kina,.Vilken påverkan har dessa utsläpp på miljön? Hur påverkas antibiotikaresistensen – en hälsofråga av globala dimensioner? Vad kan man göra åt det? Hur ser det ut i svenska vatten utanför de kommunala reningsverken? Hur påverkas avloppsslammet?Dessa och andra frågor belyses under seminariet av Joakim Larsson, forskare i translationell farmakologi vid Vetenskapsrådet och docent i fysiologi vid Sahlgrenska Akademin. Samarrangemang med läkare för miljö
6okt Textiliers miljöpåverkan och produktionsvillkor.
Varje kilo konventionellt producerade textilier kräver enorma mängder vatten, kemikalier och transporter för att bli som vi vill ha dem. Dessutom produceras mycket av de textilier vi köper under mycket dåliga arbets-förhållanden. Men samtidigt finns det goda alternativ! Dels i form av alternativa material, Och det finns företag som säljer textilier där arbetsmiljön är bra och de anställda får vettiga löner.Kom och lyssna på Weronika Rehnby, Naturskyddsföreningen och tidigare på Textilhögskolan, berättar om textilernas miljöpåverkan och produktions-villkor. Annika Larsson från YoGo och Christer Ekelund, Ekelund Linneväveri, representerar det goda alternativet.
3nov Hampa, kulturväxy i tiden  från tråd till byggstenar?
Säg det man inte kan göra av hampa – kläder, livsmedel, hushållsprodukter och inte minst byggmaterial. Den ekologiska odlingen och hampans många positiva egenskaper gör den till en av världens hållbaraste naturmaterial. Varför används inte hampan mer? Runt övriga världen har hampan varit det främsta råmaterialet till papper, textilier, olja och medicin. Byggsektorn är en framväxande marknad. Hur kan vi i Sverige förbättra den småskaliga industriproduktionen till både ekonomisk och ekologisk lönsamhet inför en hållbar framtid? Git Skoglund, Kulturhistoriker och Textilvetare från Göteborgs Universitet.
1dec Finanskrisen – vart tog möjligheterna vägen?
Många vägar in men ingen väg ut? Tankar om kriser och krislösningar.
Varför är det så svårt för oss som världssamfund att göra det som behöver göras om klimatet ska stabiliseras, den biologiska mångfalden skyddas, fattigdomen bekämpas, och allt detta ska ske rättvist? Vart tog de möjligheter vägen som finanskrisen erbjöd?
Kenneth Hermele är ekonom och humanekolog vid Lunds universitet och verksam vid Forum Syds enhet för Globala utvecklingsfrågor i Stockholm.

Våren 2010

3 feb Mod för miljön? Rädsla eller kärlek? Ditt vägval!. Det är känslorna som styr våra handlingar. Tankarna räknar ut hur vi ska nå den önskade känslan, men är i sig neutrala. Bara känslor kan rädda miljön! Och faktiskt finns det nog bara två grundkänslor, rädsla och kärlek.
Jackie Bergman har arbetat som projektledare i energiindustrin i 30 år. Han har lett stora miljörelaterade investeringsprojekt och uppbyggnad av ett helt nytt affärsområde. Han samtalar om det inre ledarskapet, från känsla till handling, utan vars hjälp han aldrig hade lyckats.
3 mar Medicinska risker med slamspridning, vad vet vi?För att återföra fosfor till kretsloppet sprids avloppsslam på våra åkrar. För att minimera risken att sprida skadliga ämnen har en certifieringsprocess införts. Det finns dock en allmänt utbredd oro för vad t ex innehållet av kadmium och läkemedelsrester betyder för människors hälsa på lång sikt. Medverkar gör Professor Lars Barregård, Miljömedicinskt Centrum, Niklas Paxeus, Ryaverket och Björn Fagerberg, Läkare för miljön. Björn är också moderator.  Ett samarrangemang med Läkare för Miljön.
7 apr Tillbaka till tramptiden?
Innan bilen på 1950-talet slog igenom användes ofta cykeln för kortare och ibland längre resor. Idag kan vi också se cyklar på våra gator, men hur kan vi drastiskt öka denna fordonstyp när vi nu börjar se slutet på den petroleum- baserade massbilismen? Vi tar upp frågan om infrastruktur, vad sker där? Hur etableras nya vanor?  Hur får vi inbitna bilister att börja cykla, kanske med hjälp av en El-cykel?  Hur tänker en ny El-cykel fabrikör?  Vad säger en inspiratör och, cykelbloggare som Ivan Liljegren . Det skall vara roligt att röra på sig. Tycker ni som, Stefan Bükk att KICKBIKE kan vara vägen?
5 maj Trängselavgifter i Göteborg – bra för plånboken?Varför ska trängselavgifter införas i Göteborg? Är det för att minska
koldioxidutsläppen, förbättra luftkvalitén, minska buller och trängsel,
öppna en ny skattekälla? Vad kommer avgifterna att finansiera? Mer bilväg, ny biltunnel, och hur stor del åtgår för att driva och finansiera systemet? Vilka kompromisser kommer ske? Är de acceptabla för oss som bor i Göteborgsområdet?
Dessa frågor kommer att ställas till experter, tjänstemän och politiker.
Studieresavi återkommer, Falköping är ett hett tips, håll ett öga på www.ifm.nu