24-05-08 Isabella Lövin

Fiske, klimat och demokrati –
så lyckas arbetet i Bryssel

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med

 Isabella Lövin

Onsdag 8 maj kl. 18.00–19.30

 

Isabella Lövin, framgångsrik författare, före detta minister och EU-parlamentariker gästar Ingenjörer för Miljön för att berätta om det framgångsrika arbetet med fiskerifrågorna i EU-parlamentet. Utöver fiskerireformer pratar Isabella om vad som står på spel i EU-valet nu i juni, om demokrati och om sin senaste bok Oceankänslan (2022).

Isabellas bok Tyst hav – Jakten på den sista matfisken (2007) fick stort genomslag och ledde till förändrad fiskeripolitik i EU.

I Europaparlamentet arbetade Isabella Lövin bland annat med den reform av EUs gemensamma fiskeripolitik som pågick under mandatperioden 2009–2014. I reformen var hon föredragande för den del som handlar om den externa (internationella) dimensionen av EUs fiskeripolitiks grundförordning. Lövin var ansvarig för fiskefrågor i den Gröna gruppen i Europaparlamentet. I utvecklingsutskottet var hon också föredragande för flera av yttrandena om EUs fiskeriavtal med länder runtom i världen.

Den nya fiskepolitiken syftade till att “få ett mer hållbart fiske och sätta stopp för överfiske, både inom och utanför unionens gränser” och som innebar en radikal förändring gentemot tidigare politik.  Politiken röstades igenom med bred marginal i EU-parlamentet 6 februari 2013 och trädde sedan i kraft 1 januari 2014.

Den nya politiken innebar också ett gradvis förbud mot att kasta tillbaka fisk i haven, som infördes under perioden 2015–2019, och att EU inte ska bidra till överfiske i andra delar av världen. Tidigare under mandatperioden var Isabella Lövin föredragande för ett betänkande om EUs roll i att bekämpa olagligt fiske på global nivå, vilket antogs i november 2011.

Kvällens moderatorer är Håkan Lindgren och Lars Åkeson på plats i Arena Första Lång och på Zoom finns IfMs ordförande Magnus Hedenmark som önskar er varmt välkomna till en intressant caféafton.

Tid: onsdag 8 maj 2024, kl. 18.00-19.30
Plats: Arena Första Lång hos Hyresgästföreningen Första Långgatan 17 B i Göteborg samt Zoom
Zoom: Länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/86429478134

Mötes-ID: 864 2947 8134
Lösenkod: 788908

Inspelning: Caféaftnar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på www.ingenjorerformiljon.se/medlemssida  om du är medlem.

 

 

 

2024 Sustainable Sweden Tour

Sustainable Sweden Tour

I maj 2024 genomförs en två veckor lång studieresa kallad Sustainable Sweden Tour (SuS Tour). Deltagare är sakkunniga från olika delar av världen, som alla är intresserade av ekokommunkonceptet. Vi kommer att färdas från världens äldsta ekokommun Övertorneå i norr till Karlskrona i söder!

Vi som genomför Touren är en liten förening kallad Sustainable Sweden. Huvudsyftet med föreningen är att bygga broar till andra länder kring hållbar utveckling i allmänhet men med särskilt fokus på hållbar lokal utveckling och ekokommuner. Alla vi som arbetar inom föreningen har under lång tid haft relationer till andra länder kring hållbar utveckling. Föreningen bildades 2000 och har under årens lopp genomfört uppemot trettio SuS Tours liknande det som vi genomför i maj. Vi har också varit engagerade i ett antal hållbara projekt i länder som Chile, Etiopien, Kenya och USA. Läs mer om oss på vår hemsida: www.sustainablesweden.org.

Sedan några år har vi ett intensifierat samarbete med Sekom (Sveriges ekokommunförening) och BTH (Blekinge Tekniska Högskola) kring arbetet med att bygga upp ett globalt on-line baserat kompetenscentrum för ekokommuner kallat ”Ecomuna”. Sekom är en naturlig samarbetspartner inte minst då våra värdkommuner under våra studieresor i regel är ekokommuner. BTH är idag navet i det forskningsnätverk som finns knutet till konceptet FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) som också är en vital del av konceptet Ekokommun 5.0 som är det koncept som ofta används internationellt. Under ett antal år har BTH bedrivit ett forskningsprojekt där FSSD implementerats i ett tiotal svenska kommuner/regioner. Flera av de kommuner som deltagit är också värdkommuner i vår SuS Tour i maj. Inom ramen för Ecomuna har vi bl a genomfört ett antal workshops kring ekokommuner där FSSD och BTH’s projekt presenterats. Vår SuS Tour i maj ska därför ses som en fortsättning på arebetet med Ecomuna. Många av deltagarna är också direkt involverade i arbetet med att bygga upp egna pilotprojekt i det egna landet.

Eftersom ett av våra syften med våra SuS Tourer är att skapa en mötesplats mellan Sverige och andra länder

vill vi den här gången också bjuda in svenskar, utöver värdkommunerna, att ta del av erfarenheterna både från Sverige och andra delar av världen.

Ni hittar programmet på följande länk: https://www.sustainablesweden.org/?page_id=2513&lang=en

För svenska deltagare erbjuds också möjligheten att delta under bara någon dag.

Om ni är intresserade kontakta:

Barbro Kalla, info@barbrokalla.se, 070 – 683 04 27

eller undertecknad

Torbjörn Lahti

Ordf. Sustainable Sweden

Email:       torbjorn.lahti@esam.se

Tel.           070 – 33 66 963

 

24-04-29 Miljöl Kairos-Nu är rätta tiden

KAIROS – nu är den rätta tiden

MILJÖL 29 april på ChouChou
Tillsammans är enda sättet

I ”Kairos – nu är den rätta tiden” förenar vi engagemang för fred, klimat och miljö med konst och kultur.
Scenkonstprojektet “Kairos – nu är det rätta tiden” använder leken och teaterns trygga rum för att utforska människans relation till naturen i dåtid, samtid – och framtid. Träffa Kairos konstnärliga ledare Titti Knutsson och lyssna på låtar från projektets första stora produktion “Den stora kärleken” som visas i sin helhet på Folkets Bio Zita en vecka senare, den 6 maj.
Vad kan inkluderande konstprojekt bidra med – här i skuggan av kriserna? https://www.kairostid.nu/

OBS! Max 100 personer i publiken! ANMÄLAN gäller!
Vi befinner oss i restaurang ChouChou i MOOD-gallerian.
Här finns utsökt vegansk mat att avnjuta och köket är öppet.
Vi börjar AW kl 17 men ni får såklart komma tidigare om ni vill
Vi inleder som vanligt med allsång
MILJÖLs motto sen starten 1996 gäller nu i allra högsta grad:

“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”

Till MILJÖL är alla välkomna!
Du behöver varken vara artist, läkare, pensionär eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner

Kl 18 börjar vi med allsång. Kapten Zoom leder oss
Kvällens föredrag börjar ca kl 18:15 och som vetgirig publik är ni varmt välkomna med era frågor, IRL eller via ZOOM.
The more the merrier! MILJÖL är ett socialt vattenhål för alla oss engagerade i en hållbar utveckling.
Barn är alltid välkomna! Och ungdomar! Folk från alla åldrar är välkomna!
En mycket kort genomgång av DNS – Det Naturliga Steget – kommer att ges.
Frågor om DNS varmt välkomna! Vi vill sprida DNS! Du kan hjälpa oss med det!
Hjärtligt välkommen!

MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön, Läkare för Miljön, Idrottare för Miljön, Ingenjörer för Miljön, Gretas Gamlingar och KlimatAktion Stockholm med vänligt bistånd från restaurang ChouChou.

ANMÄLAN: per.ribbing@gmail.com

Join Zoom Meeting. Apr 29, 2024, 06:00 PM STOCKHOLM

Zoom möte: https://us02web.zoom.us/j/85769124697

Mötes-ID: 857 6912 4697

Lösenkod: 398126

24-04-03 Hur skall vi rädda bilen

Samtal  om  hur skall vi rädda bilen innan den blir förbjuden?

mellan
Per Gyllenspetz och Hans Folkesson

Onsdag 3 april kl. 18.00 – 19.30

Ingenjörer för Miljön Väst och Chalmersska Ingenjörsföreningen Väst
inbjuder till CaféAfton

Per Gyllenspetz, industridesigner och uppfinnare. Utveckling av fordonskoncept i 40 år på bland andra Volvo Lastvagnar, Volvo Cars, Labyrint AS, KTH-ITRL, eget företag. Transport- och mobilitetsstrategier, lättviktskoncept, fordonssäkerhet, autonoma fordon, MMI/UX/interiör, design, elfordon, eldrift för båtar, yacht design. Utbildning och forskning. Talare. Hållbart fokus. Per skriver: “Den förföriska bilen är ikonen för vår tids kris. Fossilbilarna är inte på modet längre men en vanlig ny elbil väger närmare två ton och har kraft som en stadsbuss. Metaller och batterimineraler är bundna i varje bil som står still och rostar på parkeringsplatserna, faktiskt nästan hela tiden. Samtidigt kan man göra hundra elcyklar av materialet i en enda elbil. Per ställer frågan … hur skall vi rädda bilen innan den blir förbjuden?

Hans Folkesson, inledde sitt bilbyggarliv 1974 vid Saab-Scania i Trollhättan. I början på 90-talet blev Hans utvecklingschef vid VW-ägda Skoda i Tjeckien och därefter teknisk direktör vid Volvo Lastvagnar. Efter att Ford köpt Volvo Person-vagnar blev Hans utvecklingschef för Volvo Cars. Därefter blev det fordonsutveckling i eget konsultbolag med inriktning ”hållbar mobilitet”. Hans kommer att ge en bakgrund till personbilsutvecklingen de senaste femtio åren men fokusera på utvecklingen av dagens globala elbilsmarknad. Hans är även ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) avdelning 1 (maskinteknik).

Kvällens caféafton avslutas med en dialog mellan Per och Hans och publiken.

Kvällens moderator är Håkan Lindgren och på Zoom finns IfMs ordförande Magnus Hedenmark.

Tid: onsdag 3 april 2024, kl. 18.00-19.30.
Plats: Hyresgästföreningens ARENA: Första Lång på Första Långgatan 17B i Göteborg samt via Zoom
Zoom-länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/82440287306
Mötes-ID: 824 4028 7306
Lösenkod: 518833

Inspelning: Caféaftnar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på https://ingenjorerformiljon.se/medlemssida/ om du är medlem.

 

Vi som inbjuder  är

 

 

Mera tankar från Hans Folkesson:Hans kommer att med utgångspunkt från IVA-projektet Vägval Klimatet ge en övergripande bild av CO2 utsläpp från biltrafiken och vad vi som medborgare kan göra för att rädda vår planet.

Varför åker vi i stora SUV:ar med tre gånger högre vikt och mer än dubbla luftmotståndet jämfört med en Saab 92?

Varför gick Saab Automobil i konkurs och varför såldes Volvo Cars till Kina?

Är den framtida lösningen att elektrifiera stora bilar till ännu tyngre bilar?

Vilka utsläpp har vi vid tillverkning av en elbil jämfört med en traditionell bil?

Vad är framtiden för unga ingenjörer i Sverige?

 

Mera tankar från Per Gyllenspetz:

Asfalten finns ju där, så vad skall vi åka med på den?

Vilka är de verkligt hållbara lösningarna?

Kan man göra en säker bil för 2 vuxna och 2 barn som väger 300 kg?

Är det dags att vända till ett nytt kapitel för en fantastisk idé – bilen?

Per har sökt svaren under årtionden, i fantastiska uppdrag och på eget initiativ. Berättar om sin bakspegel och vad som han kan ana på horisonten. Du kan läsa mer om Pers tankar på Linkedin.

 

Våra samarbetsorganisationer:

 

 

24-03-25 Miljöl POLYKRISPUB

POLYKRISPUB – MILJÖL 25 mars

Isadora Wronski, Greenpeace;

– Hur löser vi polykrisen?
Från tillväxt till välbefinnande.

Vår tids stora utmaningar med global uppvärmning, ekologisk kollaps, sociala orättvisor och väpnade konflikter är inte bara brådskande, de är intimt sammankopplade.
Hur hanterar vi alla dessa kriser? Lösningen är en omställning till en ekonomi som fokuserar på välbefinnande.

Kom och lyssna på Isadora och ställ dina egna frågor.

OBS! Max 100 personer i publiken! Vi befinner oss i ABBA The Museum, restaurang Pop Story.

Vi inleder som vanligt med allsång. Ny text till groovy melodi skriven
MILJÖLs motto sen starten 1996 gäller nu i allra högsta grad:

“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”

Till MILJÖL är alla välkomna!
Du behöver varken vara artist, läkare eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner

Vi ses i Pop Story mellan 17-18 för en AW.
Kl 18 börjar vi med allsång. Kapten Zoom leder oss
Kvällens föredrag börjar ca kl 18:15 och som vetgirig publik är ni varmt välkomna med era frågor, IRL eller via ZOOM.
The more the merrier! MILJÖL är ett socialt vattenhål för alla oss engagerade i en hållbar utveckling.
Barn är alltid välkomna! Och ungdomar! Folk från alla åldrar är välkomna!

En mycket kort genomgång av DNS – Det Naturliga Steget – kommer att ges.
Frågor om DNS varmt välkomna! Vi vill sprida DNS! Du kan hjälpa oss med det!
Hjärtligt välkommen!

MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön, Läkare för Miljön, Idrottare för Miljön, Ingenjörer för Miljön, Gretas Gamlingar och KlimatAktion Stockholm med vänligt bistånd från ABBA The Museum.

ANMÄLAN: per.ribbing@gmail.com

Join Zoom Meeting. Mar 25, 2024, 06:00 PM STOCKHOLM

https://us02web.zoom.us/j/86015101601

Mötes-ID: 860 1510 1601
Lösenkod: 790126

 

 

 

2024-04-24 Kallelse till årsmöte

 


Kallelse med dagordning till årsmöte i Ingenjörer för Miljön torsdag 4 april 2024 kl. 18.00

 

Plats: endast digitalt webbmöte via Zoom.
Kallade: medlemmar som har betalat medlemsavgift för 2024 i föreningen Ingenjörer för Miljön.

Anmälan: du anmäler ditt deltagande antingen på Google Formulär https://bit.ly/3UKZ0mo eller direkt till lars.akeson.lerum@gmail.com och du måste ange namn och mejladress.
Du som har anmält deltagande får en Zoom-länk den 4 april.

 

Utökad motionstid
Enligt stadgarna skall motioner från medlemmarna vara inlämnade till styrelsen senast den siste januari. Styrelsen har beslutat att utöka motionstiden. Senast 12 mars skall motioner skickas till sekreteraren lars.akeson.lerum@gmail.com
Styrelsen vill uppmana medlemmarna att lämna in förslag på viktiga aktiviteter som kan ingå i föreningens verksamhet.

 

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande, närvaropresentation.
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Föreningens aktiviteter under 2023
  Ekonomisk redovisning för 2023
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
  Valberedningen presenterar förslag till styrelse.
  Val av styrelse. Avtackande av föregående styrelse.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
  Valberedningen presenterar förslag till revisor och dito suppleant.
  Val av revisor och suppleant. Avtackande av föregående revisorer.
 11. Val av valberedning
  Val av valberedning och avtackande av föregående valberedning.
 12. Fastställande av verksamhetsplan för 2024/25
 13. Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
 14. Fastställande av föreningens policydokument
 15. Behandling av motioner eller förslag från medlemmar
 16. Årsavgiftens storlek
 17. Övriga frågor eller föreningsärenden
 18. Mötets avslutande

 

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

 

 

Kallelse med alla årsmöteshandlingar IfM årsmöte 2024-04-04

240306 Resilient livsmedelsförsörjning

Ingenjörer för Miljön Väst och Chalmersska Ingenjörsföreningen Väst
inbjuder till CaféAfton med

Gunnar Rundgren och Martin Berg

Onsdag 6 mars kl. 18.00 – 19.30

Hållbar och resilient livsmedelsförsörjning!

Överproduktion – miljöpåverkan – arbetsvillkor -matsvinn – övervikt

Stadsnära odling – stadsdelsväxthus

Gunnar Rundgren har arbetat med de flesta sidor av ekologiskt jordbruk. 1977 startade han Torfolk Gård, pionjär inom ekologisk odling och livsmedelsförädling, där han bodde och verkade till 2008. 1985 var han en av grundarna av KRAV och dess första ordförande och sedermera verksamhetsledare till 1992 samt även ordförande för den internationella samarbetsorganisationen för ekologiskt lantbruk,  IFOAM, 2000-2005. Ikväll ger Gunnar sin syn på hur livsmedelsförsörjningen kan bli hållbar och resilient både i Sverige och globalt. Tvärtom de dominerande uppfattningarna präglas jordbruket av överproduktion, särskilt av spannmål vilket i sin tur driver ökad animaliekonsumtion (särskilt av kyckling och gris), stort matsvinn, övervikt, ökad bioenergi från jordbruket, låga livsmedelspriser och en snabb utslagning av jordbrukare i både Nord och Syd. Samtidigt som effektiviseringen av jordbruket har varit enorm är arbetsvillkoren för både bönder och lantarbetare mycket dåliga jämfört med andra grupper och jordbrukets miljöpåverkan är mycket stor

Martin Berg, planeringsledare på Stadsnära Odling, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad, ger en överblick över stadens arbete med att skapa fler möjligheter för göteborgarna att odla och ökad produktion av mat på stadens mark, från odlingslåda till hektar. Han kommer även prata självförsörjningsgrad, medskapande, stadsdelsväxthus, spillvärme, stadsbonden, Lilla Änggården, Modellodlingen på Angereds Gård, tillsammansodlingar, testbäddar och samverkan

Gunnar Rundgren medverkar på Zoom från Uppsala liksom René Mortensen från Karlstad. Martin Berg och kvällens moderator Håkan Lindgren är på plats i Arena: Första Lång i Göteborg.

Tid: onsdag 6 mars 2024, kl. 18.00-19.30.

Plats: Hyresgästföreningen ARENA: Första Lång Första Långgatan 17B i Göteborg samt via Zoom
Zoom-länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/86249738364

Mötes-ID: 862 4973 8364
Lösenkod: 188136
Inspelning: Caféaftnar, MiljöPubar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på  https://ingenjorerformiljon.se/medlemssida/ om du är medlem.

Mera om kvällens talare

Gunnar Rundgren: De bärande principerna för en hållbar livsmedelsproduktion är ett cirkulärt livsmedelssystem som bygger på betydligt mer slutna kretslopp av näringsämnen och organiskt material, återkoppling mellan djurhållning och växtodling och mellan livsmedelskonsumtionen och landskapen som producerar maten vi äter. Lika viktigt som de planetära gränserna är de lokala kretsloppen. På det stora hela vet vi redan mycket väl hur man skall driva ett hållbart jordbruk – problemet är att det inte är lönsamt. Förändringen innefattar också en förändrad syn på mat från att vara produkter som säljs och köps och som innehåller kvantifierade näringsämnen till att vara uttryck av relationer mellan människa och natur och mellan människor.

Gunnar Rundgren arbetade mycket under perioden 1996-2012 med global utveckling av ekologiskt lantbruk där han lett projekt i bland annat Östafrika, före detta Jugoslavien och Sydostasien med uppdragsgivare som FN-organen UNEP, UNCTAD och FAO, Världsbanken och Sida. Han gör konsultuppdrag och föreläser för ideella organisationer, företag och offentlig sektor. Gunnar är ledamot av Kungliga Skogs och Lantbruksakademin. Han har skrivit ett antal böcker, senast Den stora ätstörningen 2016, Kornas planet 2020 och Det levande 2023. Gunnar bloggar på  http://tradgardenjorden.blogspot.com/ och på engelska på https://gardenearth.substack.com/ .

 

Du blir medlem i Ingenjörer för Miljön och stödjer vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, e- post och mobilnummer.  https://ingenjorerformiljon.se/ 

Du kan också bli medlem i Chalmersska Ingenjörsföreningen  https://avancez.se/vast

Våra samarbetsorganisationer

240304 Miljöl El från Helios

 

 

El från Helios – MILJÖL 4 mars 2024

Magnus Rahm, medgrundare och projektchef på Helios Nordic Energy,

berättar om deras bidrag till den svenska solparksresan som började år 2014 med Megawattparken på 1,0 MW utanför Västerås till Helios nyligen driftsatta 21,2 MW i samma kommun. MegaWatt-parkens solföljande system gjorde ingen vidare succé på marknaden men immigrerar nu från sydligare breddgrader i ny tappning vilket skapar möjligheter i svensk miljö.
Hur går projektutvecklingen till och vad är egentligen de stora utmaningarna med att få till stora solcellsparker?
Hur tänker man kring dimensionering och vad händer på solmarknaden?
Vad skiljer en takanläggning på 20 kW från en solpark på mark på 20 MW?
Vad innebär en solpark för den biologiska mångfalden och hur arbetar Helios med främjande åtgärder?

 

Kom och lyssna på Magnus och ställ dina egna frågor. Njut av den ekologiska stjärnkocken Rune Kalf-Hansens urgoda mat.
OBS! Maten måste du beställa när du anmäler dig. Max 70 personer i publiken. Först till kvarn med matbeställning gäller. Välj:

STOCKHOLM – med kött, fisk eller vegetariska frikadeller     Varm mat            Stor protion

KÖPENHAMN – med kött, fisk eller vegetariska frikadeller     Smörrebröd        Mindre måltid

NUUK – med kött, fisk eller vegetariska frikadeller                  Tunnbrödsrulle    Mindre måltid

OBS! Kött, fisk eller veg?
Det blir också allsång. Ny text till groovy melodi skriven

MILJÖLs motto sen starten 1996 gäller nu i allra högsta grad:
“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”

Restaurang Kantin ligger på Bolinders Plan 3. Gå ut från Stockholms Centralstation uppe på Klarabergsviadukten och gå 3-4 minuter på Klarabergsviadukten över till Kungsholmen.
Bästa läget för kollektivtrafikresande!  Use your brain – go by train

Till MILJÖL är alla välkomna!
Du behöver varken vara artist, läkare eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner

Vi ses i restaurang Kantin mellan 17-18 för en matig AW.
Kl 18 börjar vi med sången. Kapten Zoom leder oss

Kvällens föredrag börjar ca kl 18:15 och som vetgirig publik är ni varmt välkomna med era frågor, IRL eller via ZOOM.
The more the merrier! MILJÖL är ett socialt vattenhål för alla oss engagerade i en hållbar utveckling.
Barn är alltid välkomna! Och ungdomar! Och alla åldrar!

En kort genomgång av DNS – Det Naturliga Steget – kommer att ges. Frågor om DNS varmt välkomna! Vi vill sprida DNS! Du kan hjälpa oss med det!
Hjärtligt välkommen!

MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön, Läkare för Miljön, Idrottare för Miljön, Ingenjörer för Miljön, Gretas Gamlingar och KlimatAktion Stockholm med hjälp av vänligt bistånd från Rune Kalf-Hansen.

ANMÄLAN & MATBESTÄLLNING: per.ribbing@gmail.com
Join Zoom Meeting. Mar 4, 2024, 06:00 PM STOCKHOLM
https://us02web.zoom.us/j/84573338958
Mötes-ID: 84573338958
Lösenkod: 142485

 

Motion till årsmötet 2024

Sista dag för motion är 31 januari

Årsmötet 2024 kommer att hållas i april

24-01-29 En jord för alla, Wijkman

 

En MILJÖL för alla – 29 januari

Anders Wijkman talar om helheten – baserad på Earth4All –
eller i svensk översättning: “En Jord för Alla”.

Earth4All ger en sammanfattande bild vad som hänt i världen – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – de senaste 50 åren.Avstampen tas i “Limits to Growth” (1972) och slutsatsen är att världen följer Business as Usual-scenariot från den rapporten. Kombinationen av en allt snabbare klimatförändring och utarmningen av en rad vitala ekosystem bådar inte gott.

Rapporten tar dock ett positivt grepp och utvecklar en ekonomisk modell som integrerar ekonomi, social utveckling och miljö/klimat. Slutsatsen vi drar är att en omställning till en hållbar och mycket bättre värld är möjlig –
genom 5 transformativa förändringar:
i) adressera fattigdomen med kraft;
ii) arbeta för större jämlikhet – för större rättvisa men också för att öka tilliten i samhället;
iii) stärk kvinnors ställnng;
iv) byt ut det storskaliga industriella jordbruket mot ”regenerativt jordbruk”; samt
v) byt ut det fossilbaserade energisystemet mot förnybar energi med fokus på elektrifiering och effektivisering.

Det blir också allsång för alla
MILJÖLs motto sen starten 1996 gäller nu i allra högsta grad:

“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”

Det är med stor glädje vi hälsar dig varmt välkommen tillbaka till Scandic Grand Central, Stockholm.
Bästa läget för kollektivtrafikresande!  Use your brain – go by train
Till MILJÖL är alla välkomna!

Du behöver varken vara artist, läkare eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner

 

Vi ses i Teaterbrasseriet på Scandic Grand Central mellan 17-18 för en AW.
Strax innan kl 18 går vi upp till konferensen där vi välkomnar oss med sång

Kvällens föredrag börjar ca kl 18:15 och som vetgirig publik är ni varmt välkomna med era frågor, IRL eller via ZOOM.

The more the merrier! MILJÖL är ett socialt vattenhål för alla oss engagerade i en hållbar utveckling.
Barn är alltid välkomna! Även denna pub är era barn extra varmt välkomna!

En kort genomgång av DNS – Det Naturliga Steget – kommer att ges.
Frågor om DNS varmt välkomna! Vi vill sprida DNS! Du kan hjälpa oss med det!
Hjärtligt välkommen!

MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön, Läkare för Miljön, Idrottare för Miljön, Ingenjörer för Miljön, Gretas Gamlingar och KlimatAktion Stockholm med hjälp av vänligt bistånd från Scandic Grand Central, Stockholm.

ANMÄLAN: per.ribbing@gmail.com

Join Zoom Meeting. Jan 29, 2024, 06:00 PM STOCKHOLM

https://us02web.zoom.us/j/89558165631
Mötes-ID: 895 5816 5631

Lösenkod: 185692