Global Resources Outlook med Wijkman. Bend the trend

Under FN:s miljöförsamlings sjätte sammankomst, UNEA-6, släppte FN:s internationella resurspanel (IRP) en ny version av Global Resources Outlook. Rapporten visar på resursfrågans betydelse för att nå Agenda 2030 och andra multilaterala överenskommelser. Den snabbt ökade användningen av naturresurser är den främsta drivkraften bakom klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald, vattenförsörjningskrisen och olika luftburna föroreningar.

På Naturvårdsverkets hemsida finns all info om både rapporten och videokonferensen med Anders Wijkman

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/cirkular-ekonomi/aktuellt/fns-internationella-resurspanel-slapper-flaggskeppsrapport/

Rapporten på engelska: https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook-2024

Videokonferens som presenterar rapporten 24-04-29 med representanter från Norge, Finland och Sverige (Anders Wijkman)

https://www.youtube.com/watch?v=7_hMC2NnU7E

 

Några huvudinslag

Resursanvändningen ökar snabbt och är fortsatt ojämlik

Målet måste vara att frikoppla resursanvändningen från den ekonomiska tillväxten

Omgående åtgärder krävs för att institutionalisera hållbar resursanvändning

Det är brådskande att integrera resursanvändningen i multilaterala överenskommelser.

Åtgärder måste fokusera på både efterfrågan (konsumtion) och utbud (produktion)

Hur hanterar vi den ökande resursanvändningen?

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *