Stadgar

Stadgar och policydokument redovisas också  i Årsmötesprotokoll för 2023

Stadgar för Ingenjörer för Miljön antagna 2023-05-09

IfM policydokument 2023-03-25