Pär & Pers Klimatskola, MILJÖL 29 april

MILJÖLs motto –
“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.” – förstärks på puben den 29 april med kloka ord ur Havamal:
“Bättre börda man ej bär, än mycket bildning.”

Hjärtligt välkomna att ställa era frågor – om hur klimatet fungerar, hur klimathotet uppstått och hur vi kan och bör agera för att återställa halterna av växthusgaser till en stabil och säker nivå som inte längre riskerar mänsklighetens överlevnad.

Första frågan blir då till Pär Holmgren: Vid vilken nivå av växthusgaser är klimathotet avvärjt?
Välkomna med era frågor. Vi utlovar svar och massor av konkreta lösningar. Allt enligt den publicerade vetenskapen i FSSD.
Varmt välkomna på MILJÖL måndag 29 april. Vi ses i puben Oxsvansen kl 17 och har AW till ca kl 18 då vi går in i restaurang Oxen.
MILJÖL arrangeras av Ingenjörer för Miljön i samarbete med Artister för Miljön och Sveriges ingenjörer.

År 2004 Underlag för samtal om framtidens möjligheter

En mänskligare framtid i bättre samspel med naturen

“De stora problem vi står inför kan inte lösas på  samma nivå av tänkande som vi stod på när vi skapade dem” (Albert Einstein) 

Vad är utveckling egentligen? Vad menas med livskvalitet?
Den tekniska och materiella utvecklingen har under vårt sekel skenat iväg. Den inre utvecklingen har hamnat på efterkälken. Hur får man balans, och hur kan man skapa kontakt mellan den inre och den yttre världen?  Går det?

Vi är övertygade om att vi står inför en tid av mycket stora förändringar, till det inre likaväl som till det yttre. Nya synsätt, attityder och inställningar kommer att växa fram. Mycket av det vi idag tar för givet kommer att ifrågasättas och många etablerade  “sanningar” kommer inte  att överleva en sådan granskning.

Med denna folder vill vi

  • visa behovet av nya sätt att tänka kring utveckling och livskvalitet, samt peka på några sådana perspektiv.
  • Visa idéer kring hur ett framtida, mera småskaligt samhälle, kan komma att fungera

Folder2004

7 nov Öka farten mot hållbara transporter

Kan en radikal minskning av utsläppen ske inom mobilitets- och transportindustrin?

Föredrag och diskussion med Per Gyllenspetz.  OH – The Big Curve 7 nov

”Räcker det med att sätta eldrift i bilarna? Nej. Det här ämnet handlar om vad vi möter i den nödvändiga svängen mot mer hållbara sätt att åka och frakta. Vi är mitt inne i en förändringstid med många nya teknologier och möjligheter. Industrier, forskningsmiljöer och städer som har kreativitet och mod kan ta ledning i arbetet genom den stora kurvan. Hur många fler 2 tons rullande privatvardagsrum och upplevelsemaskiner skall vi producera i den tunna ekosfären vi lever i? Vad kan vi köra på asfalten i stället? Vilka rullande lösningar kan realiseras i mycket högre tempo? En ekologiskt och socialt hållbar utveckling för rullande transporter?

Sätt fart, våga misslyckas, vi har inget val, stupet närmar sig”

Referat_181107_Öka farten med hållbara transporter_ver2

Per Gyllenspetz är fristående konsult och inspiratör med inriktning på hållbara transporter. Tidigare bl a designer och innovatör på Volvo Cars och har samarbetat i en lång rad uppdrag med industrin och forskningen. https://www.yachtandcar.se/

 

 

 

 

 

Kvällens moderator är Magnus Sundemo, fordonsindustriexpert och författare.
Som vanligt kommer auditoriet att vara inbjudet till frågor och en avslutande diskussion.

Cafeafton181107 Öka farten

Det naturliga steget

5 dec Ligger framtiden i våra händer?

En kväll om förnöjsamhet och förändring, hot och hopp!
Caféafton på Ekocentrum 2018-12-05  kl.17.30-19.30

Referat   En kväll med Stefan Edman /Christer Owe 
Se också http://christerowe.se/?p=9278

Cafeafton181205

Vi har bett biologen och författaren Stefan Edman att formulera några bärande tankar i denna tid av växande oro för framtiden. Hur kan vi t.ex. förhålla oss till de förändringar som ligger bortom individens kontroll?
Klimatfrågan gjorde sig rejält påmind i somras även om väder bara kan ses som indikationer på att förändring pågår. Eller hur ska vi se på detta med att människors livsvillkor ser mycket olika ut, både här hemma och i andra länder? Och så detta med förnöjsamhet – hur vet vi när vi ska vara nöjda, eller är vi fast i en ständig jakt på mer av det mesta?
Stefan Edman har samlat på sig mycket klokskap, som han på sitt sedvanligt tillgängliga sätt delar med sig av denna kväll.
Stefan skrev bl.a. ”Biffen. Bilen, Bostaden” som ett viktigt inlägg i klimatdebatten och har haft uppdrag åt regeringen Persson. Stefan har gett ut många böcker, senast om Bohuslän. (Det kan finnas möjlighet till bokköp och signering efteråt).


Stefan Edman

Som samtalspart och frågeställare denna kväll medverkar Johanna Lindblad, en engagerad samhällsförändrare som just nu arbetar med ”Design för en hållbar livsstil” på VGR.


Johanna Lindblad

Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du komma i tid. Bokad lokal är för ca 40 personer. (Kan ev ändras beroende på antal anmälningar) Först till kvarn gäller.

Programstart kl 18.00. Möjlighet till fika fr 17.30. För planering behöver vi din anmälan senast 2 dec till christer.owe@gmail.com

Arrangeras av (mer info på hemsidorna):
Ingenjörer för Miljön, www.ingenjorerformiljon.se
i samarbete med Läkare för Miljön,  www.lakareformiljon.se och Ekocentrum www.ekocentrum.se