Hållbar utveckling handlar enligt Det Naturliga Steget om att vi måste hitta vägar att tillfredställa våra grundläggande behov (uppehälle, skydd, delaktighet, sysslolöshet, kärlek, förståelse, kreativitet, identitet och frihet) på ett sätt som inte undergräver balans i sociala och ekologiska system. Den övergripande metodiken som Det Naturliga Steget arbetar med utgår ifrån fyra systemvillkor som kan vägleda konkreta åtgärder för ett hållbart samhälle. Illustrationen nedan visar på vilket sätt vi idag lever ohållbart.

De fyra systemvillkoren

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk ökning av…

1. Ämnen som utvinns ur berggrunden

För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa mineraler som är sällsynta i naturen med sådana som det finns rikligt av, använda alla gruvframställda material effektivt och systematiskt minska vårt beroende av fossila bränslen.

2. Koncentrationen av ämnen som produceras i samhället

För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa svårnedbrytbara och onaturliga ämnen (syntetiska) med de som det normalt finns rikligt av eller bryts ned lättare i naturen. Men även använda alla ämnen som produceras av samhället effektivt och släppa ut dem i en takt som inte överbelastar naturens balanserande förmåga.

3. Utarmning av den fysiska basen för jordens naturliga kretslopp och biologiska mångfald

För att gå mot en hållbar utveckling får vi endast använda resurser från välbalanserade ekosystem, systematiskt använda både resurser och mark på på ett produktivt och effektivt sätt, och iaktta försiktighet i alla typer av ändringar i naturen, t.ex. förändrad markanvändning.

Och i det samhället hindras inte människor att…

4. Möta sina behov

För att gå mot en hållbar utveckling måste vi skapa och stödja åtgärder och strategier för att avlägsna hinder som undergräver människors förmåga att tillgodose sina grundläggande mänskliga behov, t.ex. osäkra arbetsförhållanden, löner som det inte går att leva på, missbruk av politisk, ekonomisk eller social påverkan, och slösaktig / orättvis resursförbrukning.

I filmerna nedan förklaras det naturliga steget på ett lättfattligt sätt på svenska respektive engelska.