24-05-28 Caféafton: Mat som gynnar både hälsa och klimat

Ingenjörer för Miljön i samarbete med Läkare för Miljön inbjuder till caféafton med
Staffan Mårild, Mari Wollmar, Elin Röös och Naman Limani
OBS tisdag 28 maj kl. 18.00–19.30

Ta vara på den dubbla nyttan av mat som gynnar hälsa och klimat samtidigt

Kosten och hela livmedelssystemet har självklart en helt avgörande betydelse för vår hälsa och överlevnad. Samtidigt bidrar den kost vi äter på ett tydligt sätt till de vanligaste folkhälsosjukdomarna, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och cancer. Livsmedelssystemet, som det ser ut idag, har en påtagligt
negativ påverkan på vår miljö och bidrar till uppemot 30% av CO2-utslappen globalt, kan kopplas till avskogning, utarmning av jord, minskad biologisk mångfald, stor vatten-förbrukning, överanvändning av kväve och fosfat i konstgödsel….

Men, det finns verkligt stora möjligheter vända livsmedels-system, jordbruk och kost in i nya banor som är fördelaktiga för såväl miljö som klimat och för människors hälsa. Det är kring dessa frågor som vi kommer prata i kvällens möte.

Kvällens moderatorer är Håkan Lindgren och Lars Åkeson på plats och på Zoom finns IfMs ordförande Magnus Hedenmark som önskar er varmt välkomna till en livsviktig(!) caféafton.

Tid: tisdag 28 maj 2024, kl. 18.00-19.30
Plats: Göteborgs FöreningsCenter Södra Allégatan 1 B, 413 01 Göteborg samt Zoom
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89829892002
Mötes-ID: 898 2989 2002
Lösenkod: 872335

 

Presentation av kvällens talare

Malnutrition enligt WHO, utveckling globalt och i Sverige: Staffan Mårild är pensionerad barnläkare och docent vid Göteborgs Universitet. Staffan har jobbat sedan slutet av 1990-talet med behandling av barn med fetma. Startade 1999 en specialist-mottagning på Drottning Silvias Barnklinik för barn o ungdomar med fetma. Har varit drivande i att ta fram ett program i Västra Götalandsregionen för vård och förebyggande insatser för barn med övervikt och fetma. Staffan har parallellt med det kliniska arbetet även ägnat mycken tid åt forskning inom detta område, med bland annat epidemiologiska och kliniska studier. En viktig del i forskningen har varit att leda den svenska delen av EU-projektet ”Idefics”, där cirka 16000 barn från 8 europeiska länder medverkat. ”Idefics” startade 2006 och pågår fortfarande.

 

 

Kost, samband med hälsa/ohälsa: Mari Wollmar, legitimerad dietist och doktorand vid Göteborgs Universitet. Jag har ett genuint intresse för mat som driver min nyfikenhet. Jag är kock i grunden och har arbetat med mat i över 20 år. Min forskning fokuserar på hur vi kan anpassa kosten till klimatförändringarna samtidigt som vi bibehåller näringsrikhet och god smak, med syfte att skapa likvärdiga möjligheter till hälsosam kost. En viktig utmaning i denna omställning är att förbättra mineralämnens biotillgänglighet i vissa livsmedel.

 

 

 

 

Livsmedelssystemet, jordbruket och rött kött: Elin Röös, forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och konsumtion ur många olika vinklar. Det handlar t.ex. om att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel och produktionssystem och att beräkna miljöpåverkan från olika kostmönster. Modellering av framtidsscenarier som beskriver hur vi kan producera mat åt en växande befolkning på ett hållbart sätt är också något jag arbetar med. Elin Röös jobbar också i flera tvärvetenskapliga projekt där vi tittar på ekonomiska och informativa styrmedel för mer hållbara kostmönster och hur mer hållbara och hälsosamma råvaror kan produceras och förädlas. Jag jobbar också 5 % på TABLE, en global plattform för att syntetisera, sprida och diskutera kunskap om ett hållbart livsmedelssystem.

 

 

Ny Nordiska Näringsrekommendationerna, NNR2023: Naman Limani, legitimerad dietist och doktorand vid Göteborgs Universitet.

Jag har ett stort intresse för folkhälsofrågor och har en bred erfarenhet av såväl individanpassade samtal om beteendeförändring som nationella projekt för att främja hälsosamma matvanor. Jag forskar på hur fettkvalitén i vår kost påverkar vår kardiometabola hälsa och arbetar som projektledare på Dietisternas Riksförbund

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *