År 2004 Underlag för samtal om framtidens möjligheter

En mänskligare framtid i bättre samspel med naturen

”De stora problem vi står inför kan inte lösas på  samma nivå av tänkande som vi stod på när vi skapade dem” (Albert Einstein) 

Vad är utveckling egentligen? Vad menas med livskvalitet?
Den tekniska och materiella utvecklingen har under vårt sekel skenat iväg. Den inre utvecklingen har hamnat på efterkälken. Hur får man balans, och hur kan man skapa kontakt mellan den inre och den yttre världen?  Går det?

Vi är övertygade om att vi står inför en tid av mycket stora förändringar, till det inre likaväl som till det yttre. Nya synsätt, attityder och inställningar kommer att växa fram. Mycket av det vi idag tar för givet kommer att ifrågasättas och många etablerade  ”sanningar” kommer inte  att överleva en sådan granskning.

Med denna folder vill vi

  • visa behovet av nya sätt att tänka kring utveckling och livskvalitet, samt peka på några sådana perspektiv.
  • Visa idéer kring hur ett framtida, mera småskaligt samhälle, kan komma att fungera

Folder2004