7 nov Öka farten mot hållbara transporter

Kan en radikal minskning av utsläppen ske inom mobilitets- och transportindustrin?

Föredrag och diskussion med Per Gyllenspetz.  OH – The Big Curve 7 nov

”Räcker det med att sätta eldrift i bilarna? Nej. Det här ämnet handlar om vad vi möter i den nödvändiga svängen mot mer hållbara sätt att åka och frakta. Vi är mitt inne i en förändringstid med många nya teknologier och möjligheter. Industrier, forskningsmiljöer och städer som har kreativitet och mod kan ta ledning i arbetet genom den stora kurvan. Hur många fler 2 tons rullande privatvardagsrum och upplevelsemaskiner skall vi producera i den tunna ekosfären vi lever i? Vad kan vi köra på asfalten i stället? Vilka rullande lösningar kan realiseras i mycket högre tempo? En ekologiskt och socialt hållbar utveckling för rullande transporter?

Sätt fart, våga misslyckas, vi har inget val, stupet närmar sig”

Referat_181107_Öka farten med hållbara transporter_ver2

Per Gyllenspetz är fristående konsult och inspiratör med inriktning på hållbara transporter. Tidigare bl a designer och innovatör på Volvo Cars och har samarbetat i en lång rad uppdrag med industrin och forskningen. https://www.yachtandcar.se/

 

 

 

 

 

Kvällens moderator är Magnus Sundemo, fordonsindustriexpert och författare.
Som vanligt kommer auditoriet att vara inbjudet till frågor och en avslutande diskussion.

Cafeafton181107 Öka farten