2024 Sustainable Sweden Tour

Sustainable Sweden Tour

I maj 2024 genomförs en två veckor lång studieresa kallad Sustainable Sweden Tour (SuS Tour). Deltagare är sakkunniga från olika delar av världen, som alla är intresserade av ekokommunkonceptet. Vi kommer att färdas från världens äldsta ekokommun Övertorneå i norr till Karlskrona i söder!

Vi som genomför Touren är en liten förening kallad Sustainable Sweden. Huvudsyftet med föreningen är att bygga broar till andra länder kring hållbar utveckling i allmänhet men med särskilt fokus på hållbar lokal utveckling och ekokommuner. Alla vi som arbetar inom föreningen har under lång tid haft relationer till andra länder kring hållbar utveckling. Föreningen bildades 2000 och har under årens lopp genomfört uppemot trettio SuS Tours liknande det som vi genomför i maj. Vi har också varit engagerade i ett antal hållbara projekt i länder som Chile, Etiopien, Kenya och USA. Läs mer om oss på vår hemsida: www.sustainablesweden.org.

Sedan några år har vi ett intensifierat samarbete med Sekom (Sveriges ekokommunförening) och BTH (Blekinge Tekniska Högskola) kring arbetet med att bygga upp ett globalt on-line baserat kompetenscentrum för ekokommuner kallat ”Ecomuna”. Sekom är en naturlig samarbetspartner inte minst då våra värdkommuner under våra studieresor i regel är ekokommuner. BTH är idag navet i det forskningsnätverk som finns knutet till konceptet FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) som också är en vital del av konceptet Ekokommun 5.0 som är det koncept som ofta används internationellt. Under ett antal år har BTH bedrivit ett forskningsprojekt där FSSD implementerats i ett tiotal svenska kommuner/regioner. Flera av de kommuner som deltagit är också värdkommuner i vår SuS Tour i maj. Inom ramen för Ecomuna har vi bl a genomfört ett antal workshops kring ekokommuner där FSSD och BTH’s projekt presenterats. Vår SuS Tour i maj ska därför ses som en fortsättning på arebetet med Ecomuna. Många av deltagarna är också direkt involverade i arbetet med att bygga upp egna pilotprojekt i det egna landet.

Eftersom ett av våra syften med våra SuS Tourer är att skapa en mötesplats mellan Sverige och andra länder

vill vi den här gången också bjuda in svenskar, utöver värdkommunerna, att ta del av erfarenheterna både från Sverige och andra delar av världen.

Ni hittar programmet på följande länk: https://www.sustainablesweden.org/?page_id=2513&lang=en

För svenska deltagare erbjuds också möjligheten att delta under bara någon dag.

Om ni är intresserade kontakta:

Barbro Kalla, info@barbrokalla.se, 070 – 683 04 27

eller undertecknad

Torbjörn Lahti

Ordf. Sustainable Sweden

Email:       torbjorn.lahti@esam.se

Tel.           070 – 33 66 963

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *