24-05-08 Isabella Lövin

Fiske, klimat och demokrati –
så lyckas arbetet i Bryssel

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med

 Isabella Lövin

Onsdag 8 maj kl. 18.00–19.30

 

Isabella Lövin, framgångsrik författare, före detta minister och EU-parlamentariker gästar Ingenjörer för Miljön för att berätta om det framgångsrika arbetet med fiskerifrågorna i EU-parlamentet. Utöver fiskerireformer pratar Isabella om vad som står på spel i EU-valet nu i juni, om demokrati och om sin senaste bok Oceankänslan (2022).

Isabellas bok Tyst hav – Jakten på den sista matfisken (2007) fick stort genomslag och ledde till förändrad fiskeripolitik i EU.

I Europaparlamentet arbetade Isabella Lövin bland annat med den reform av EUs gemensamma fiskeripolitik som pågick under mandatperioden 2009–2014. I reformen var hon föredragande för den del som handlar om den externa (internationella) dimensionen av EUs fiskeripolitiks grundförordning. Lövin var ansvarig för fiskefrågor i den Gröna gruppen i Europaparlamentet. I utvecklingsutskottet var hon också föredragande för flera av yttrandena om EUs fiskeriavtal med länder runtom i världen.

Den nya fiskepolitiken syftade till att “få ett mer hållbart fiske och sätta stopp för överfiske, både inom och utanför unionens gränser” och som innebar en radikal förändring gentemot tidigare politik.  Politiken röstades igenom med bred marginal i EU-parlamentet 6 februari 2013 och trädde sedan i kraft 1 januari 2014.

Den nya politiken innebar också ett gradvis förbud mot att kasta tillbaka fisk i haven, som infördes under perioden 2015–2019, och att EU inte ska bidra till överfiske i andra delar av världen. Tidigare under mandatperioden var Isabella Lövin föredragande för ett betänkande om EUs roll i att bekämpa olagligt fiske på global nivå, vilket antogs i november 2011.

Kvällens moderatorer är Håkan Lindgren och Lars Åkeson på plats i Arena Första Lång och på Zoom finns IfMs ordförande Magnus Hedenmark som önskar er varmt välkomna till en intressant caféafton.

Tid: onsdag 8 maj 2024, kl. 18.00-19.30
Plats: Arena Första Lång hos Hyresgästföreningen Första Långgatan 17 B i Göteborg samt Zoom
Zoom: Länk för anslutning till Zoom https://us02web.zoom.us/j/86429478134

Mötes-ID: 864 2947 8134
Lösenkod: 788908

Inspelning: Caféaftnar och Miljöl spelas in och kan ses i efterhand på www.ingenjorerformiljon.se/medlemssida  om du är medlem.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *