7 februari Elektrifiering av tunga fordon – Möjligheter och utmaningar

Niklas Thulin ger en överblick av möjligheter och utmaningar med elektrifiering av tunga fordon inkl. definitioner, typiska tekniklösningar, trender och marknadsutveckling.

Thulin

Niklas har arbetat med Electromobility inom AB Volvo i drygt 10 år.Han har också varit forskningschef på Ri.se-Viktoriainstitutet och är aktiv i Swedish Electromobility Centre.

Moderator är Henry Kenamets, bokförläggare och medlem i Ekocentrums styrelse.

Cafeafton180207-1