5 mars MILJÖL fyller 22 år

Citykonferensen
Malmskillnadsgatan 46
5 mars kl 17-20
Professor Karl-Henrik Robèrt, hjärnan bakom FSSD – Framework for Strategic Sustainable Development – inleder vårt firande och Micke Larsson, Åland, talar om hur Åland som första nation i världen beslutat att använda FSSD i sin nationella politik.
“Med insikt i att naturen utgör fundamentet för mänsklig existens gick de folkvalda, i Ålands lagting och Ålands landskapsregering, under 2014 in för en gemensam strävan mot en till fullo hållbar utveckling på Åland senast 2051. Detta i enlighet med de (då) fyra hållbarhetsprinciperna, som samtidigt är en internationellt använd definition av begreppet hållbar utveckling. I och med den gemensamma strävan bildades ett sektorövergripande nätverk, bärkraft.ax, och inom ramen för nätverket har Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland arbetats fram. Besök www.barkraft.ax för mer information.”
Mellan kl 17-18 måndagen den 5 mars håller pub Oxsvansen på Citykonferensen, (ingång på hörnet), öppet för MILJÖL. Där hinner du mingla med andra miljöintresserade innan föredragen startar (och efteråt).
Föredragen pågår ca mellan kl 18 – 19 på restaurang Oxen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
Till MILJÖL är alla välkomna. Du behöver varken vara artist eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner 🙂
MILJÖLs motto: Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.
Ingen föranmälan behövs, men tacka gärna ‘Ja’ i eventet på Facebook så vi vet ungefär hur många som kommer. Ta gärna med en vän eller kollega.
Hjärtligt välkommen!
Arrangörer: Ingenjörer för Miljön och Artister för miljön tillsammans med Sveriges Ingenjörer.
miljöl180305

Dokumentation från evenemanget