7 mars Cykeln, hälsan och stadsplaneringen i det framtida Göteborg

 

Caféafton på Ekocentrum 7 mars  kl.17.30-19.30  Cafeafton180307-2

Under denna caféafton kommer, läkaren och forskaren Leo Stockfelt från Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin att berätta om hälsoeffekter av att cykla i stället för att åka med fossildrivna fordon. Det gäller då att ta hänsyn till luftföroreningar, motionseffekter av att röra sig aktivt och också risker för trafikolyckor.
Därefter tar Malin Månsson vid. Hon är cykelplanerare vid Trafikkontoret i Göteborg och vet allt om planering för framtidens cykeltrafik. Johan Ljung från Sportson kommer att beskriva hur cykelbranschen kan bidra till utvecklingen med olika typer av cyklar och innovativa former av tillgång till cyklar. Kvällens moderator är Anders Roth vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Han är ansvarig för hållbar mobilitet på IVL och samordnare för fokusområde hållbara transporter inom VGR:s och Länsstyrelsens klimatstrategi Klimat2030. Som vanligt kommer auditoriet att vara inbjudet till en avslutande diskussion.

Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du komma i tid. Vi disponerar en lokal som rymmer ca 40 personer. Först till kvarn gäller.

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika. Vi vill gärna ha en anmälan för vår planering, senast 6 mars till Björn Fagerberg, fagerbergbjorn@gmail.com  eller mobil 0706-883387

Aktiviteten anordnas av
Läkare för Miljön,  www.lakareformiljon.se  i samarbete med Ingenjörer för Miljön, www.ingenjorerformiljon.se  och Ekocentrum www.ekocentrum.se

Vill du veta mer om dessa organisationer gå in på respektive hemsida.

Dokumentation från föredragen:

LeoStockfelt

MalinMånsson

Johan Ljung