4 april Hållbar mobilitet – var är vi och vart är vi på väg?

Frances Sprei Forksare Hållbar utveckling. Energi. Chalmers magasin.

Frances Sprei är forskare inom hållbar mobilitet på Chalmers där hon också disputerat. Hon forskar om vilken roll elfordon, bilpooler och andra mobilitetstjänster och i framtiden även självkörande fordon kommer ha i ett hållbart transportsystem. Hon tar hänsyn till olika aspekter som ekonomi, teknikutveckling, miljö, styrmedel och beteende. Frances har hållit ett flertal olika presentationer till allmänheten, politiker och näringsliv. I detta föredrag kommer hon ge en inblick hur samspelet mellan elektrifiering, delad mobilitet och automatisering kan bidra till ett hållbart transportsystem.

Cafeafton180404 Hållbar mobilitet_2

Frances_OHpresentation