Klimatrisker- vad kommer efter sommarens värme, torka och bränder?
Extremt väder – regn, högt vattenstånd och översvämningar?

Nyligen har Göteborgs kommun föreslagit en ny del av Översiktsplan – Tillägg för översvämningsrisker, http://bit.do/ifm-gbg

Seminariet vill belysa de tekniska/miljömässiga åtgärder som föreslås. Översvämningsrisker i Göteborg _ F

Hur mycket översvämning skall vi tåla innan det behövs mer drastiska åtgärder, såsom att bygga vattenportar eller flytta staden?
I vilket läge bör man börja diskutera detta?
Medverkar gör:
– Landshövding Anders Danielsson, ledamot i klimatstrategiska rådet för Västra Götaland
– Ulf Moback, klimatstrateg/landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

Ulf Mobacks PowerPoint presentation

– Ulf Kamne, vice ordförande i kommunstyrelsen, Göteborg, med ansvar för stadsbyggnad, miljö och klimat, redovisar hur en politiker tänker i denna fråga. (Ulf Kamne fick förhinder och  ersattes av Karin Pleijel)

– Moderator Ulf Andersson

Tid  Onsdagen 5 september  18-20

Plats Hörsalen, Länsstyrelsen  Stora Badhusgatan 2  Göteborg

Vi vill gärna ha din anmälan för planeringen. Det bjuds på fika. Anmälan till: http://v1.se/ujo

Reservera tiden i almanackan.
Seminariet anordnas av Ingenjörer för Miljön och Läkare för Miljön i samarbete med Länstyrelsen