2 oktober Magnettåg

Maglev och magnettåg

Tid 2019-10-02  18.00- 1930
Mingel från kl 17.30

Plats Ekocentrum 

Just nu planerar Sverige att bygga banor för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Lund.

Den 4 september höll vi ett seminarium på länsstyrelsen  om projekt och planer när det gäller “Höghastighetståg Göteborg-Stockholm – var står vi idag?” Där har man valt  konventionell teknik med hastigheter upp till 320 km/tim

Men skulle man kunna åka ännu snabbare med nyare och bättre teknik?
Vi får här en föredragning av tekniken med magnettåg, dess prestanda och fördelar.

 

Rune Wigblad, professor i Företagsekonomi med inriktning mot Industriell Ekonomi, Högskolan i Skövde. Rune är även med i Den skandinaviska magnettågsgruppen, DSMG, som lämnat remissvar på Trafikverkets förslag.

Seminariet anordnas av Ingenjörer för miljön, www.ingenjorerformiljon.se  i samarbete med Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org och Ekoentrum, www.ekocentrum.se

 

 

 

 

13 november Kolinlagring

Tid 2019-11-13  18.00- 1930
Mingel från kl 17.30

Plats Ekocentrum

 

Kolinlagring – för bördigheten och klimatet   OHpresentation Kätterer omkolinlagring

Låt marken bli klimaträddare! Möjligheten att öka kolinlagring i jordbruksmark lyfts fram i politiska klimatstrategier på global, europeisk och nationell nivå eftersom det anses vara en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska vår klimatpåverkan.

Vi inleder kvällen med några glimtar ur Tina-Marie Qvibergs dokumentärfilm ”Den sista skörden” och därefter får Thomas Kätterer förklara hur det ska gå till…

SLU-forskaren Thomas Kätterer berättar den här kvällen om det alltmer aktuella ämnet; hur ska jordens åkermark räcka till att producera livsmedel till jordens ständigt ökande befolkning?

Thomas kommer att belysa flera aspekter: bra jordbruksmark är en begränsad resurs – jordbruksmark förstörs genom överutnyttjande, erosion och försaltning – naturskogar försvinner och ersätts med jordbruksmark – uthållig intensifiering av jordbruket är en nödvändighet för att försörja en växande befolkning med förnödenheter – hur kan markbördighet höjas och varför leder detta till minskad klimatpåverkan – hur är läget i Sverige och hur kan vi öka bördigheten och minska klimatavtrycket – vilka odlingsmetoder bör gynnas?

Moderator och ”side-kick” är Klara Hansson, projektledare för Modellodlingen på Angereds Gård, odlare och trädgårdsmästare https://www.instagram.com/modellodlingen/. Har tidigare bl.a. jobbat på Earthculture Farm och Botaniska trädgården.

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.

Anmälan senast den 11 november till Lars Åkeson (akeson@mbox300.tele2.se)
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal.

Seminariet anordnas av Ingenjörer för miljön, www.ingenjorerformiljon.se  i samarbete med Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org och Ekoentrum, www.ekocentrum.se

Elmarknaden förtjänar en bättre debatt

En trygg elförsörjning kräver åtgärder!

Den svenska elmarknaden kommenteras allt oftare i tidningar och politiska debatter, tyvärr oftast ur ett problemperspektiv t.ex. som ”Stoppa stängningen av Ringhals 1 eller 2”, ”Pågen lägger bageri utomlands då elleveransen är osäker” eller ”Ny tunnelbana i Stockholm saknar el”. Få förstår de styr- och regelstörande ”systemfel”, som succesivt ökar på svårigheterna. Kraftsystemets aktörer får allt svårare att själva lösa problemen.

Det saknas överblick och helhetstänk, när regelverket efter 25 år är omsprunget av en teknisk verklighet, skeenden i samhället, ja helt enkelt ”tidens gång”. Aktörerna har inte längre ”rätt” beslutsunderlag. De väger investering och kostnad mot vinst och nytta, men när information om påverkan på det gemensamma saknas, riskerar systemfunktionalitet att förloras. Med el-marknadens långsiktiga investeringar – och utdragna tillståndsprocesser – krävs att enskilda beslut inte eroderar helheten, att priset styr daglig drift och att det ger information på säg tio års sikt, till nytta för alla producenter och kunder.

En fungerande, förutsägbar och pålitlig elmarknad är en förutsättning för oss alla, vilket kraftslag vi än månar om, och vare sig vi är elkunder eller elproducenter. Utan ett tryggt gemensamt elsystem får vi definitivt svårt att klara klimatmålen!

Läs mer
20190824 Debatt om elsektorn
Om artikelförfattarna

 

Studieresa 2019. Ny klimatsmart teknologi i Mälardalen.

Inbjudan studieresa 2019

AnmälanStudieresa2019

Reseberättelse studieresa 2019

Inbjudan till studieresa 14 till 15 juni 2019 med Ingenjörer och Läkare för Miljön.

Vid avslutningen av förra årets succéartade studieresa på Västkusten lämnades bollen över till oss i Mälardalen för en eventuell fortsättning på sviten av studieresor i samarbete mellan systerföreningarna IfM och LfM. Nu har en arbetsgrupp under vintern knåpat med ett program som inte är helt spikat men ändå så pass färdigt att vi anser oss kunna bjuda in de ärade medlemmarna till årets upplaga. Deltagarantalet är begränsat till 30, främst p gr a båttransportkapacitet. Turordning i tid gäller.

Program

Fredag 14 juni.

Vi startar från parkeringen vid Södertälje Syd med avfärd kl 08. Vi åker i 2 minibussar samt ett par privatbilar. Flera hotell och vandrarhem finns i centrala Södertälje för de som kommer långväga. Annars finns ju pendeltåget från Stockholm. Det går flera bussar mellan Centrum där hotellen ligger och Södertälje Syd. Pendeltåget går också, men tyvärr måste man byta i Södertälje Hamn

 

Askölaboratoriet…

Ligger på Askö söder om Trosa och drivs av Stockholms Universitet. Vi åker med turbåtar från Uttervikshamnen kl 09. Forskningschefen Tina Elfwing har lovat att guida oss runt och informera om pågående forskningsprojekt. Vi medför kaffe och lunch och beräknas vara åter vid Uttervikshamnen 12.30 varefter vi hastar vidare till…

Scania i Södertälje.

En av de stora tillverkarna av lastbilar, bussar och fasta motorer med världsomspännande verksamhet. Man har en stor forsknings- och utvecklingsavdelning inriktad på bl a miljövänliga transporter, förarens miljö och artificiell intelligens. Det är en stor ynnest att vi får komma in och ta del av utvecklingsidéerna som har stor betydelse för att skapa ett hållbart samhälle där transportbehovet blir fortsatt stort.

 

Övernattning på Sigtunastiftelsen.

En klosterliknade anläggning med ljusrosa byggnader med rosengård, bibliotek, vackra sällskapsrum, kapell och meditationsrum. Se vidare: sigtunastiftelsen.se   God middag och information om stiftelsen som har en omfattande kulturell verksamhet. Eventuellt liten kvällsmusik.

 

Lördag 15 juni.
Avfärd vid 9-tiden. Var och en betalar för övernattning och middag.

Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Det pågår ett försök att rena avloppsvatten från sjukhuset från framför allt läkemedelsrester med ozon. Projektledaren Josef Järhult informerar och demonstrerar. Eventuellt medverkar också tillverkaren Ozonetech.

SLU i Ultuna.
Eventuellt hinner vi med ett besök på Sveriges Lantbruksuniversitet där många ur miljösynpunkt intressanta forskningsprojekt äger rum.

Bee Urban.

På taket på det omfattande kontorskomplexet Garnisonen på Östermalm i Stockholm finns en stor stadsodling. Där äter vi lunch och får en demonstration av stadsodlingen.

 

Avslutning cirka 15.30 på Centralen i Stockholm.

Anmälan på bifogade blankett senast 15 maj.

Anmälningsavgift 800 per person, vilket täcker hyra av minibussar, kaffe, lättlunch på fredagen, båttransporter och visningsavgift på Askö och Bee Urban. Till detta kommer övernattning, middag och lunch på lördagen, cirka 1500 per person.

Välkomna till en spännande studieresa i fagraste försommartid!

 

Sven Blomqvist LfM   och   Pelle Sunnercrantz Ifm

070-5336277                      070-6440077

3 april Vad ska vi äta som är bäst för hälsan och miljön och hur ska det gå att få till det?

Caféafton 190403, kl 1800 till 1930 (mingel startar 1730)
Ekocentrum, Aschebergsg 44, Göteborg

Vårens serie av Caféaftnar har som tema den omställning som är helt nödvändig för att nå klimatavtalets i Paris målsättning om en temperaturökning väl under 2oC. Nu har turen kommit till maten, som för hushållen i Sverige orsakar lika mycket utsläpp av växthusgaser som transporter. Avsikten med denna caféafton är att uppdatera oss om kunskapsunderlaget och ge goda exempel på hur det ska gå till att lägga om kostvanor med utgångspunkt från skolmat och restaurangmåltider.

Docent Lars Ellegård, Enheten för klinisk nutrition vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommenterar EAT-Lancet rapporten om ”Food in the anthropocene” om kost som är hälsosam och samtidigt långsiktigt hållbar för miljön och klimatet.  OHpresentation190403Lars Ellegård

Jörgen Gabrielsson, kock med stor erfarenhet av att i eget företag laga och servera skolmat, kommer att dela med sig av sin idéer om hur det kan gå till att bryta mönster och introducera nya råvaror och maträtter.

Emma Jonson från företaget CarbonCloud kommer att berätta om företagets vision och arbete med att att minska klimatfotavtrycket  från maten med 60%  OHpresentationEmma Jonson

Sofia Hammarstand, ST-läkare och forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och styrelseledamot i Läkare för Miljön är moderator.

Anmälan senast den 1 april till Björn Fagerberg (bjorn.fagerberg@ gu.se)

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal

Aktiviteten anordnas av Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org  och Ingenjörer för Miljön www.ingenjorerformiljon.se i samarbete med  Ekocentrum www.ekocentrum.se

 

 

6 mars David Andersson presenterar klimatkalylatorn Svalna 2.0

 

Klimat- och konsumtionsforskaren David Andersson på Göteborgs universitet är intresserad av vilka faktorer som påverkar hushållens klimatutsläpp. Finns det en koppling mellan välbefinnande och utsläpp av växthusgaser. Vad är det egentligen som styr vårt beteende? Hur mycket påverkas vi av normer och vad vänner och grannar tycker?

Fotot på David är taget av Ragnhild Larsson, Klimatpodden.

David har också utvecklat klimatkalkylatorn Svalna som hjälper dig att räkna ut din klimatpåverkan från konsumtion, boende, transporter och mat. Svalna har nu utvecklats till app och ikväll presenterar David den senaste versionen av Svalna och låter besökarna skapa en grupp tillsammans och sätta upp ett mål. Det blir även tid för diskussion med publiken.
För mer info lyssna gärna på Klimatpoddens avsnitt med David, publicerat i februari 2018.

Tomas Rydberg, IVL, medverkar som “sidekick” med klargörande frågor och inlägg

 

Moderator är Maria Rydberg, Miljöbron

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.
Anmälan om deltagande skickas till Ragnar Jönsson, ragnar.ingemar.jonsson@gmail.com. 

Sista anmälningsdag 19-03-05
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal.
Aktiviteten anordnas av Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org  och Ingenjörer för Miljön www.ifm.nu i samarbete med  Ekocentrum www.ekocentrum.se

 

6 feb Klimatomställning

190206_Referat_Klimatomställning_Julia_Gustafsson_justerat

” Parisavtalets målsättning förutsätter att konsumtionen minskar
dramatiskt: Sant eller falskt? ”

Är Parisavtalets mål om en temperaturstegring väl under 2.o C nu
förlorat? Vilket tak för utsläpp av växthusgaser har vi att röra oss
med om målet ska nås? Men det talas ju om olika mått: konsumtions-
eller produktionsbaserade utsläpp och territoriella utsläpp – vad är
det som gäller och vilken roll har kollagringstekniker? Det framförs
från flera håll att det enda manöverutrymmet som återstår inom den
utsläppsbudget vi har, är att utnyttja fossil energi för att bygga upp
det fossilfria samhällets infrastruktur och hjälpa de allra mest
fattiga i världen till en acceptabel levnadsstandard, men då krävs en
kraftig minskning av konsumtionsrelaterade utsläpp i de rika länderna.
Samtidigt, den senaste nobelprisvinnaren i ekonomi, klimatekonomen
William Nordhaus visar i sin forskning att det både är praktiskt och
ekonomiskt omöjligt att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader
över förindustriella nivåer, som FN:s klimatpanel IPCC vill. Vad är
det som gäller? Det första steget måste vara att det finns en allmänt
accepterad problembeskrivning.

Under Caféaftonen den 6 februari, 2019 kl 1800-1930 på Ekocentrum,
görs ett försök att besvara dessa frågor med kvalificerad hjälp av
forskare från Chalmers.

Filips presentation

Professor Filip Johnsson, vid enheten för
Energiteknik, forskar om tekniska frågeställningar avseende el- och
värmeproduktion och hur hela energisystemet kan ställas om till år
2050.

Jörgens presentation_

Jörgen Larsson arbetar på enheten för Fysisk resursteori med
inriktning på hållbar konsumtion.

Moderator är Sofia Hammarstrand, leg.läk. och doktorand vid Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska
Akademin, Göteborgs Universitet. ”

Inbjudan som pdf:
http://ingenjorerformiljon.se/wp-admin/post.php?post=22919&action=edit