7 mars Cykeln, hälsan och stadsplaneringen i det framtida Göteborg

  Caféafton på Ekocentrum 7 mars  kl.17.30-19.30  Cafeafton180307-2 Under denna caféafton kommer, läkaren och forskaren Leo Stockfelt från Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin att berätta om hälsoeffekter av att cykla i stället för att åka med fossildrivna fordon. Det gäller då att ta hänsyn till luftföroreningar, motionseffekter av att röra sig aktivt och också… Fortsätt läsa 7 mars Cykeln, hälsan och stadsplaneringen i det framtida Göteborg

7 februari Elektrifiering av tunga fordon – Möjligheter och utmaningar

Niklas Thulin ger en överblick av möjligheter och utmaningar med elektrifiering av tunga fordon inkl. definitioner, typiska tekniklösningar, trender och marknadsutveckling. Niklas har arbetat med Electromobility inom AB Volvo i drygt 10 år.Han har också varit forskningschef på Ri.se-Viktoriainstitutet och är aktiv i Swedish Electromobility Centre. Moderator är Henry Kenamets, bokförläggare och medlem i Ekocentrums… Fortsätt läsa 7 februari Elektrifiering av tunga fordon – Möjligheter och utmaningar