2 oktober Magnettåg

Maglev och magnettåg

Tid 2019-10-02  18.00- 1930
Mingel från kl 17.30

Plats Ekocentrum 

Just nu planerar Sverige att bygga banor för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Lund.

Den 4 september höll vi ett seminarium på länsstyrelsen  om projekt och planer när det gäller ”Höghastighetståg Göteborg-Stockholm – var står vi idag?” Där har man valt  konventionell teknik med hastigheter upp till 320 km/tim

Men skulle man kunna åka ännu snabbare med nyare och bättre teknik?
Vi får här en föredragning av tekniken med magnettåg, dess prestanda och fördelar.

 

Rune Wigblad, professor i Företagsekonomi med inriktning mot Industriell Ekonomi, Högskolan i Skövde. Rune är även med i Den skandinaviska magnettågsgruppen, DSMG, som lämnat remissvar på Trafikverkets förslag.

Seminariet anordnas av Ingenjörer för miljön, www.ingenjorerformiljon.se  i samarbete med Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org och Ekoentrum, www.ekocentrum.se