6 feb Klimatomställning

190206_Referat_Klimatomställning_Julia_Gustafsson_justerat

” Parisavtalets målsättning förutsätter att konsumtionen minskar
dramatiskt: Sant eller falskt? ”

Är Parisavtalets mål om en temperaturstegring väl under 2.o C nu
förlorat? Vilket tak för utsläpp av växthusgaser har vi att röra oss
med om målet ska nås? Men det talas ju om olika mått: konsumtions-
eller produktionsbaserade utsläpp och territoriella utsläpp – vad är
det som gäller och vilken roll har kollagringstekniker? Det framförs
från flera håll att det enda manöverutrymmet som återstår inom den
utsläppsbudget vi har, är att utnyttja fossil energi för att bygga upp
det fossilfria samhällets infrastruktur och hjälpa de allra mest
fattiga i världen till en acceptabel levnadsstandard, men då krävs en
kraftig minskning av konsumtionsrelaterade utsläpp i de rika länderna.
Samtidigt, den senaste nobelprisvinnaren i ekonomi, klimatekonomen
William Nordhaus visar i sin forskning att det både är praktiskt och
ekonomiskt omöjligt att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader
över förindustriella nivåer, som FN:s klimatpanel IPCC vill. Vad är
det som gäller? Det första steget måste vara att det finns en allmänt
accepterad problembeskrivning.

Under Caféaftonen den 6 februari, 2019 kl 1800-1930 på Ekocentrum,
görs ett försök att besvara dessa frågor med kvalificerad hjälp av
forskare från Chalmers.

Filips presentation

Professor Filip Johnsson, vid enheten för
Energiteknik, forskar om tekniska frågeställningar avseende el- och
värmeproduktion och hur hela energisystemet kan ställas om till år
2050.

Jörgens presentation_

Jörgen Larsson arbetar på enheten för Fysisk resursteori med
inriktning på hållbar konsumtion.

Moderator är Sofia Hammarstrand, leg.läk. och doktorand vid Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska
Akademin, Göteborgs Universitet. ”

Inbjudan som pdf:
http://ingenjorerformiljon.se/wp-admin/post.php?post=22919&action=edit