Elmarknaden förtjänar en bättre debatt

En trygg elförsörjning kräver åtgärder!

Den svenska elmarknaden kommenteras allt oftare i tidningar och politiska debatter, tyvärr oftast ur ett problemperspektiv t.ex. som ”Stoppa stängningen av Ringhals 1 eller 2”, ”Pågen lägger bageri utomlands då elleveransen är osäker” eller ”Ny tunnelbana i Stockholm saknar el”. Få förstår de styr- och regelstörande ”systemfel”, som succesivt ökar på svårigheterna. Kraftsystemets aktörer får allt svårare att själva lösa problemen.

Det saknas överblick och helhetstänk, när regelverket efter 25 år är omsprunget av en teknisk verklighet, skeenden i samhället, ja helt enkelt ”tidens gång”. Aktörerna har inte längre ”rätt” beslutsunderlag. De väger investering och kostnad mot vinst och nytta, men när information om påverkan på det gemensamma saknas, riskerar systemfunktionalitet att förloras. Med el-marknadens långsiktiga investeringar – och utdragna tillståndsprocesser – krävs att enskilda beslut inte eroderar helheten, att priset styr daglig drift och att det ger information på säg tio års sikt, till nytta för alla producenter och kunder.

En fungerande, förutsägbar och pålitlig elmarknad är en förutsättning för oss alla, vilket kraftslag vi än månar om, och vare sig vi är elkunder eller elproducenter. Utan ett tryggt gemensamt elsystem får vi definitivt svårt att klara klimatmålen!

Läs mer
20190824 Debatt om elsektorn
Om artikelförfattarna