4 december Caféafton Hållbar sjukvård och minskad klimatpåverkan

Hälso- och sjukvård medför å ena sidan ett avsevärt utsläpp av växthusgaser och är å andra sidan ett av samhällets viktigaste instrument för att förebygga och behandla de hälsoproblem som uppkommer på grund av klimatförändringen. Rätt hanterad är övergången till ett fossilfritt samhälle också en stor möjlighet att förbättra folkhälsan. Läkaren och forskaren Björn Fagerberg från medicinska institutionen vid Sahlgrenska akademin och styrelseledamot i Läkare för Miljön kommer att beskriva hur sjukvården spelar en nyckelroll i anpassningen till klimatförändringarnas nya sjukdomspanorama. samt hur hälso- och sjukvården kan minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa klimatpåverkan. Regionutvecklaren Lars Berko från Västra Götaland Regionen redogör sedan för hur regionen arbetar med dessa frågor och lämnar goda exempel. Läkaren Bertil Hagström, Läkare för Miljön kommer att vara moderator och leda diskussionerna mellan föreläsarna och auditoriet.

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.

Caféafton 2019-12-04,

kl 18.00-19.30, mingel från kl 17.30

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg, hpl. Kapellplatsen
Karta: www.ekocentrum.se

Anmälan senast den 2 december till Björn Fagerberg (fagerbergbjorn@gmail.com)
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal.

Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön www.ingenjorerformiljon.se och Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org i samarbete med Ekocentrum www.ekocentrum.se