24 september miljöl Northvolt

3 oktober Mikroplast- nya forskningsrön

För att kunna hantera problemen med mikroplaster i naturen måste vi veta mer. Under denna caféafton ska vi informeras om några aktuella forskningsrapporter och diskutera vad som kan göras. Vad vet vi om hälsoeffekter av mikroplaster? Hur kommuniceras hälsoeffekter av exponering för mikroplast? Hur stor är exponeringen av miljön och hur ser det ut över tid? Vad vet man om exponering av människa?

 • Vad kan vi göra?

Vi kommer att få kvalificerad hjälp med dessa frågor:
Bethanie Carney Almroth, universitetslektor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet  OH -Bethanie Almroth Plaster
Lars Barregård, professor em., Sahlgrenska akademin OH Lars Barregård Mikroplaster
Moderator är Sofia Lindegren-Hammarstrand, ST-läkare och doktorand vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin och vice ordförande för Läkare för Miljön

Kvällen avslutas med dialog mellan föreläsarna och med auditoriet.

Anmälan senast den 30 september till Björn Fagerberg (bjorn.fagerberg@ gu.se)                          

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal.

Tid och plats:
Ekocentrum  Aschebergsgatan 44
Hpl. Kapellplatsen
3 oktober 2018   kl 17.30 –ca 19.30

Karta: www.ekocentrum.se

Aktiviteten anordnas av
Läkare för Miljön,  www.lakareformiljon.se  i samarbete med Ingenjörer för Miljön, www.ingenjorerformiljon.se  och Ekocentrum www.ekocentrum.se

Inbjudan Cafeafton181003

27 aug El-Flyg på batteri inget trolleri

 

Utvecklingen av eldrivet flyg lyfter!
Att flyga är mer energieffektivt än du tror!
• Mauritz Andersson, Uppsala universitet
• Gustav Wiberg, Katla Aero
Det kommer nu nya typer av energisnåla flygfarkoster som kan ta dig från punkt-till-punkt. Kom och lyssna och lär dig mer fakta om flygets möjligheter och utmaningar i framtiden.
Vi ses i pub Oxsvansen kl 17-18. Föredraget börjar ca 18:00 i restaurang Oxen, Malmskillnadsgatan 46.
Till MILJÖL är alla välkomna! Du behöver varken vara ingenjör eller artist – du behöver inte ens gilla pilsner.
Arrangörer: Ingenjörer för Miljön Artister för miljön, Sveriges Ingenjörer.

7 maj Metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället, miljöpub i Uppsala

Metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället

 

Föredrag av: Katarina Persson Nilsson, Fil. dr. malmgeologi, Ämnesråd, Näringsdepartementet, Enheten för företag och företagande.

 

Bakgrund: Metaller som råmaterial är grunden för det moderna samhället. När befolkningen växer ökar även efterfrågan på dessa resurser. Samtidigt är få medvetna om mängden och mångfalden av kemiska element som används i modern teknik och varifrån de kommer. Brytning av metaller sker på bekostnad av miljön och behovet av hållbara lösningar för våra behov av denna typ av råmaterial är tydligt.

 

 

Tid:       Måndagen den 7 maj 2018, kl 19:00. Miljölmingel från kl 18:00.

Plats:    Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 Uppsala

 

 

Varmt välkommen!

 

Miljö Uppsala – ett samarbete mellan Ingenjörer för Miljön, Sveriges Ingenjörer och Naturskyddsföreningen i Uppsala

 

 

För ytterligare information, var god kontakta IFM:s programkommitté i Uppsala:

Magnus Andersson, 070-29 48 301 och Johan Sittenfeld, 070-653 8205

2 maj ODLA i STAN? Då behövs det svarta guldet.

Caféafton 2 maj på Ekocentrum, Göteborg

Leif Strandh, mäster i kompostering, berättar om Majornamodellen – ett både nytt och uråldrigt sätt att ta hand om jordens resurser.Det växer i Majorna I Majorna och Kungsladugård finns gårdskomposter för flerfamiljshus. Dessa producerar fin kompostjord att odla med. Flera hundra nya odlare har nu kommit igång och använder sitt eget, cirkulerade matavfall till odling.

Leif kommer att berätta om hur det hela startade för nio år sedan, och om hur Majornamodellen nu kan exporteras till Norra Hisingen, med hjälp av EU/LEADER. Där ska kompostörer utbildas, nya odlare inspireras och gröna jobb skapas.

Under kvällen kommer även Robert Bergström och Daniela Hukkinen att presentera sin studie av Majornamodellens sociala hållbarhetsvärden, en studie som genomfördes via Miljöbron .

Moderator är Niklas Wennberg, Stadsjord, känd  bl a från introduktion av levande jordfräsar, Linderögrisar, i stadsmiljö och nu aquaponic, lokal odling av sötvattenfisk i slutna tankar.

Miljöbron, www.miljobron.se, skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade.

Det växer i Majorna

Slutrapport för Kompostbutiken. Daniela & Robert

Niklas170201

Cafeafton180502-1

25 April årsmöte i föreningen

Kallelse till årsmöte IfM

Datum: 2018-04-25, kl.18.00

Plats: Miljöbron, Anders Carlssons gata 7,  417 55 Göteborg

 

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsperson
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av verksamhetsplan för
  det kommande året
 13. Årsavgiftens storlek
 14. Övriga föreningsärenden

 

 

Eventuella motioner skickas med mail till: bertil.rosquist@hotmail.com

 

Välkomna

23 april Miljöl med NMC nätverket för hållbart näringsliv

När NMC bildades var det ett av yrkesnätverken kopplade till Det Naturliga Steget, precis som AfM och IfM. Då hette nätverket Näringslivets Miljöchefer.
Kristina AtKisson är nuvarande Generalsekreterare för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC. Hon talar på MILJÖL om NMC:s vision: ”ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart näringsliv – nationellt och globalt”. Kicki kommer också att prata om FSSD och sin ”take” på det verktyget. Kristina jobbade en tid på Det Naturliga Steget då de sociala villkoren lades till och gillar dem särskilt mycket.
Mellan kl 17-18 måndagen den 23 april håller pub Oxsvansen på Citykonferensen, (ingång på hörnet), öppet för MILJÖL. Där hinner du mingla med andra miljöintresserade innan föredragen startar (och efteråt). Kristina börjar dialogen ca kl 18 på restaurang Oxen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
Till MILJÖL är alla välkomna. Du behöver varken vara artist eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner 🙂
Ingen föranmälan behövs, men tacka gärna ‘Ja’ i eventet på Facebook så vi vet ungefär hur många som kommer. Ta gärna med en vän eller kollega. The more the merrier 🙂
MILJÖLs motto: Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.
Hjärtligt välkommen!


Arrangörer: Ingenjörer för Miljön och Artister för Miljön tillsammans medSveriges Ingenjörer.

15-16 juni Inbjudan till studieresa

DET INNOVATIVA BOHUSLÄN: VAD HÄNDE SEDAN?

Inbjudan till studieresa 15 till 16 juni 2018 med Ingenjörer och Läkare för Miljön

För fyra år sedan gjorde vi en studieresa genom delar av Bohuslän och fick besöka många eldsjälar och deras innovativa projekt. Nu är det dags att göra återbesök och höra hur det har gått. Vi kommer också att fylla på med några nya spännande resmål.

Inbjudan till studieresa 2018 final

AnmälanStudieresa2018-2