27 mars, Stockholm: Mattias Goldmann, VD Fores och Sveriges Miljömäktigaste

Nu har ett nytt, ambitiöst förslag på klimatlag lämnats över av regeringen till riksdagen. Under våren kommer propositionen att behandlas, men redan nu finns skäl att syna regeringens förslag. De senaste kvartalen har svensk klimatpåverkan åter ökat medan uppmärksamheten för klimatfrågorna minskat och klimatskeptikerna fått ökat utrymme.
På denna MILJÖL ger Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores och regerande Mäktigast i Hållbarhetssverige, en introduktion till klimatlagen. Han lanserar de 5 vanligaste misstagen i klimatkommunikation och bjuder in dig och alla medverkande att medverka i ett nytt klimatsamtal.
Per Ribbing inleder helt kort med det nyutvecklade, vetenskapligt publicerade verktyget för en strategisk hållbar utveckling (FSSD), vilket Artister för miljöns och Ingenjörer för Miljöns engagemang och arbete vilar på.
Puben håller denna gång till i Fores nya lokaler på Kungsbroplan 2, vilket ger billigare och garanterat ekologisk pilsner, men kräver föranmälan.
Dela, tipsa, sprid och anmäl dig och dina vänner! Till MILJÖL är alla välkomna oavsett dina förkunskaper i frågan. Du behöver varken vara ingenjör eller artist – du behöver inte ens gilla pilsner.
Vänligen anmäl dig senaste den 24 mars.
Välkommen!

När: Måndag 27 mars kl 17.00 – 20.00

Var: Tankesmedjan Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

5 april: Den biologiska mångfaldens utveckling och framtid


Inbjudan till Cafeafton 5:e april 2017 kl 17.30-19.30 på Ekocentrum

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Hpl. Kapellplatsen 5 april 2017
De inledande föredragningarna börjar kl 18.00.
Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.
Karta: www.ekocentrum.se

Den biologiska mångfaldens utveckling och framtid

I takt med att mänsklighetens ekologiska avtryck ökar och klimatet förändras så ökar även påverkan på den biologiska mångfalden. Men vilka arter vinner, och vilka försvinner? Genom att kartlägga hur ett stort antal växter och djur utvecklades genom årmiljonerna försöker Alexandre Antonelli och hans forskargrupp få ledtrådar i vilka arter och områden är i störst behov av skydd. Under denna caféafton ska vi få svar på några frågor och diskutera vad som kan göras.

 • Var finns de flesta arter på jorden, och varför?
 • Hur har den biologiska mångfalden svarat på tidigare klimat- och miljöförändringar?
 • Kan man verkligen jämföra historiska med pågående miljöförändringar?
 • Vad kan var och en göra för att värna om den biologiska mångfalden?

 

Föreläsare är Alexandre Antonelli, föreståndare på det nyinstiftade Centrum för Global Biodiversitetsstudier; professor vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet; och vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård.
Mer information om hans forskning finns på http://antonelli-lab.net

Moderator är Mats Sandberg, professor vid Avd för medicinsk kemi och cellbiologi, Sahlgrenska akademin
Kvällen avslutas med dialog mellan föreläsaren, moderator och auditoriet.
Anmälan senast den 4 april till Björn Fagerberg (fagerbergbjorn@gmail.com)
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för vår planering.

Aktiviteten anordnas av Läkare för Miljön,  www.lakareformiljon.se   i samarbete med Ingenjörer för Miljön, www.ingenjorerformiljon.se och Ekocentrum www.ekocentrum.se

Vill du veta mer om dessa organisationer gå in på respektive hemsida.

20 februari, Stockholm: Climate Change Leadership

Kevin Anderson is Uppsala University’s second holder of the Zennström Visiting Professorship in Climate Change Leadership. Kevin has started his work in Uppsala and will carry on the work initiated by the first Zennström professor Doreen Stabinsky: to establish a world-leading node in the area of climate change leadership, that will be unique, both in Sweden and internationally.
We are very happy to be able to listen and put questions to ‘Kevin from Manchester’ at the very same pub when MILJÖL turns 21 🙂

When: Monday, February 20 at 5 PM – 8 PM

Where: Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

1 mars. Hur skall vi förbereda oss, samhället, på att det ekonomiska systemet sviktar?

Inbjudan till   Cafeafton170301

Kjellbergs sammanfattning av sitt föredrag  Oscar-liten

“Oljan håller på att lämna oss och banksystemet sviktar pga att den globala tillväxten går mot noll. Vad får det för konsekvenser för den egna familjen? Vad kan man göra? Vad är första steget? Handlar det om en lokal valuta, om matförsörjning och energi, om tillitsfulla relationer och samarbete – eller vad?
Ett tips från Omställningsrörelsen är att man (1) börjar med sig själv, (2) fortsätter med några som finns i närheten och (3) skapar något nytt som bryter med det gamla och skapar ett nytt mönster för vad du gör eller hur du är och som bidrar till att skapa det nya, som håller på att växa fram.
I sambruken i mellersta Skåne organiserar man en mer generell förberedelse som inte förutsätter att politiker, myndigheter eller ”någon annan” gör det åt oss. Man skapar en allmänning och ”gemenskapar” inom sambruken och man försöker integrera dem med andra i den lokala ekonomin. Grunden för sambruken är permakultur och medvetande om oljetoppen och skuldtoppen.” Oscar Kjellberg

Kvällen kommer att genomföras i dialogform där deltagarna får tid att fundera på frågor från Oscar Kjellberg. Kalle Karlsson, bidrar med tankar om hur det urbana lokalsamhället kan ställas om. Kanske med hjälp av kultur?

Oscar Kjellberg, tidigare Vd för JAK och numer aktiv inom omställningsrörelsen, är en av initiativtagarna till sambruken i trakten av Sösdala och Södra Rörum. Oscar är en ofta anlitad föredragshållare som förespråkar permakultur och omställning av den lokala ekonomin till en värld utan olja och evig tillväxt.

                                                                                       Kalle-KarlssonLiten
Kalle Karlsson Grundare av Kultur 4ür Göteborg, kulturproducent, humanekolog, musiker räntekritiker och allmänt engagerad i att experimentera med komplementära valutor.

Referat av Ulla Lundgren  Referat från caféafton 170301

28 februari, Uppsala: Solceller på taket – varför går inte solcellsrevolutionen fortare?

Välkommen till Miljöl Uppsala tisdagen den 28 februari på Scandic Uplandia (Dragarbrunnsgatan 32).
Tema: Solceller på taket – varför går inte solcellsrevolutionen fortare?
Jonas Nordström, projektledare för Uppsala Solenergiprojekt
Föredrag från kl 19, miljölmingel från kl 18.
Arr: Ingenjörer för Miljön, Sveriges Ingenjörer, Naturskyddsföreningen i Uppsala och Scandic Uplandia.

Varmt välkommen – ingen förhandsanmälan!
Magnus Andersson och Johan Sittenfeld

1 februari: Vår livsviktiga mat – en ödesfråga för staden

Caféafton på Ekocentrum  kl.17.30-19.30  Presentationer länkade se nedan

Sverige importerar mer än hälften av maten. Svenskt jordbruk har det tufft i dagens globala ekonomi och gårdar läggs ned i hög takt. Hur skall vi klara matförsörjningen vid en kris? Det tar inte många dygn från importstopp till tomma matdiskar. Vad kan jag själv göra för att förbättra mina möjligheter?  Odlingar i stan har väckt ett verkligt intresse världen över. Göteborgs stad har ett fint program med strukturellt stöd för den som själv eller tillsammans med andra vill göra något. Det kan gälla allt från egna odlingslotter till stadsbruk, andelsjordbruk eller stadnära jordbruk. Det gäller naturligtvis grönsaker och det som växer i jorden, men också de som förflyttar sig som tvåbeningar( t ex höns), fyrbeningar( t ex gris)  och mångbeningar ( t ex fisk, insekter) är aktuella .

 

Martin Berg, planeringsledare på fastighetskontoret, ger en överblick över stadens förnämliga satsningar med många goda exempel på vad som är på gång
odlingslåda till hektar ekocentrum 2017

Jonas Lindh, som tillsammans med William Bailey, startat Kajodlingen, grönsaksodlingar i frihamnen, berättar om hur de tänker och arbetar. Via instagram och facebook kan restauranger och andra kunder se och beställa det som finns just för dagen.Kajodlingen170201.pptx

Niklas Wennberg, Stadsjord handlar om odling, lokal mat och samverkan i kvarteret. I Sverige och bortom. Vi vill skapa en nygammal hållbarhetskultur och bygger mötesplatser för människor av alla sorter som vill vara med och göra kvarteret litet blommigare, roligare, varmare och mer hållbart.Niklas170201

cafeafton170201

30 januari: MILJÖL Stockholm goes offshore

Hjärtligt välkomna till ett nytt MILJÖL-år!
Offshore Windpower är den nya lilla svarta inom elproduktion. Priserna rasar och ny teknik utvecklas och lanseras. Nu kommer ett svenskt företag; Hexicon, med en flytande lösning.
Kom och lyssna och lär, ställ frågor och sjung 🙂
Koldioxidbantaren leder sången, svågern förklarar hur vindkraftverken klarar de stora vågorna ute på Nordsjön.
På scen: Staffan Lindberg och Magnus Rahm.
Till MILJÖL är alla välkomna. Du behöver varken vara ingenjör eller artist – du behöver inte ens gilla pilsner!
Hjärtligt välkommen, och sprid gärna inbjudan.

30 nov. Studenter möter politiker – Vad görs för att nå ett hållbart samhälle?

vision-2015-hur-langt-har-vi-natt-mediebox

Foto av Leums kommun

Utrymmet för att bromsa klimatförändringen och dess effekter krymper stadigt, parallellt med den ständigt ökande koldioxidhalten i atmosfären. En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) har presenterats och föreslår radikala åtgärder för att nå ett samhälle som är hållbart för kommande generationer. En mycket viktig remissinstans är kommunerna som hanterar transporter, energianvändning och konsumtion, det vill säga nyckelfrågor som också ligger nära allas vårt vardagsliv.

Det finns ett stort behov av en publik diskussion kring dessa hållbarhetsfrågor eftersom de beslut som fattas kommer att ha avgörande betydelse för framtidens samhälle och medborgare.

Studenter från de olika institutionerna vid Göteborgs universitet engagerar sig allt mer i föreningar för hållbarhetsfrågor och är en viktig röst i debatten. För att stimulera den demokratiska dialogen och gjuta liv i diskussionen vill vi låta dagens politiker möta morgondagens föräldrar och beslutsfattare. Vid denna Caféafton möts studenter med intresse för hållbarhetsfrågor och politiker från Lerums och Göteborgs kommuner till en fråge- och diskussionskväll på Ekocentrum. Samtalet kommer givetvis inte att kunna täcka alla hållbarhetsperspektiv på vår samhällsutveckling. Några av frågorna i fokus kommer att vara konsumtionsmönster och energiförsörjning utifrån fossilberoende.

I fråge- och diskussionspanelen möter vi:

 • Elisabeth Undén, (MP), stadssekreterare Göteborgs Stad och ordförande i Göteborg Energi och Lokalnämnden
 • Sofi Bringsoniou, (S), ledamot i Miljö- och klimatnämnden Göteborgs Stad.
 • Rutger Fridholm (MP), kommunalråd Lerums kommun
 • Henrik Ripa (M), kommunalråd Lerums kommun
 • Rebecca Hillman, student på Handelshögskolan i Göteborg och aktiv i hållbarhetsföreningen Handels Students for Sustainability (HaSS)
 • Wilhelm Åkesson, student på Handelshögskolan i Göteborg och aktiv i hållbarhetsföreningen Handels Students for Sustainability (HaSS).
 • Andreas Jonsson, student vid Göteborgs universitet, Globala Studier, med intresse för miljö- och rättvisefrågor.

Kvällens moderator är Annika Hagberg, miljövetare, egenföretagare som hållbarhetskonsult och nu också student i miljöpsykologi.

Evenemanget är gratis och öppet för alla. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan senast den 28 november (fagerbergbjorn@gmail.com), för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal.

Inledande föredragningar av de medverkande börjar kl 18.00 och därefter blir det diskussion till ca 19.30. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.

Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön www.ingenjorerformiljon.se i samarbete med

Läkare för Miljön, www.lakareformiljon.se och Ekocentrum www.ekocentrum.se Vill du veta mer om dessa organisationer gå in på respektive hemsida.

cafeafton-30-nov-inbjudan

24 april, Stockholm: Johan Ehrenberg, ETC- tidningarna och Egen el AB

When: Monday, February 20 at 5 PM – 8 PM

Where: Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

More information will follow!

29 maj, Stockholm: Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

When: Monday, February 20 at 5 PM – 8 PM

Where: Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

More information will follow!