5 okt. Sotenäs – Ledande i Sverige på utveckling i samverkan med lokalt näringsliv?

symbioscenter leif-andreassonLiten
Sedan flera år är Sotenäs kommun drivande bakom den lokala samverkan som av forskare ofta kallas Industriell Symbios. Genom nära samverkan med befintligt näringsliv och entreprenörer utvecklas den lokala industrin, arbetsmarknaden och ekonomin. När många talar om behovet av en bred samverkan lyckas Sotenäs förverkliga idéerna. En milstolpe var invigningen av Symbioscentret i december 2015. Leif Andréasson, en av arkitekterna och eldsjälarna bakom satsningen, berättar ikväll om hur processen sett ut, vilka nyckelfaktorerna är för framgång och hur fortsättningen ser ut. Vi får också lyssna på satsningarna Rena Hav och Smögenlax.
Introduktion: Christer Owe.


24 oktober, MILJÖL Stockholm: Mobility Motors (med provkörning)

MM LEAF

Den 24 oktober gästas MILJÖL Stockholm av Marianne Kemnert, Miljö- & hållbarhetsansvarig, och Rickard Bertilsson, Key Account Manager på Mobility Motors. Det kommer även ges möjlighet till provkörning av Nissan LEAF!

Sedan oktober 2012 är Mobility Motors ett klimatneutralt företag, vilket i korthet innebär att de klimatkompenserar för de direkta utsläppen av gaser (koldioxid) som verksamheten skapar. Marianne berättar om Mobilitys sätt att arbete med Miljö & Hållbarhet som också är helt unikt för bilbranschen.

Nissan är idag marknadsledande inom 100% elbilar och modellen LEAF är fortfarande världens mest sålda elbil.  Rickard berättar mer om utbudet av Nissans befintliga elbilar och dess teknik. Vi berör också fördelarna med elbil och hur man kan bibehålla räckvidden.

Till MILJÖL är alla välkomna. Du behöver varken vara artist eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner. MILJÖLs motto: Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.

Tid: 24 oktober kl 17.00 – 20.00 (pub från kl 17.00, föredrag kl 18.00 – 19.00)

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

2 nov. Hamnen växer – i Falköping!

flygfoto_2014 ContainerL
Skaraborg Logistic Center – en förutsättning för andras framgång.  Se referat http://christerowe.se/?p=7302

Julas effektiva och hållbara logistikarbete gav företaget utmärkelsen “Årets logistikinsats” förra året. Man flyttade bl.a. gods från lastbil till tåg och lyckades reducera CO2-utsläppen med 97 procent.
Framgången hänger samman med etableringen av Skaraborg Logistic Center, SLC, ett viktigt nav för gods i Falköping.

En grundläggande tanke har varit se Skaraborg som en möjlighet för Göteborgs Hamn att växa och fungera som en “Dryport” för omlastning m.m.

Godstransporter kommer att finnas kvar även i ett klimatsäkrat samhälle. Exemplet SLC illusterar på flera sätt hur industrin, myndigheter och övriga berörda behöver agera för att optimera transporter och logistik, utan att förlora flexibilitet och konkurrenskraft. Vi möter Rickard Bergqvist, professor i regional logistik vid Handelshögskolan i Göteborg, som berättar om SLC ur forskarens synvinkel, samt Leif Bigsten, ansvarig för SLC från Falköpings kommun, som till stor del kan ta åt sig äran av det långsiktiga arbetet för att etablera och utveckla SLC som en regional nyckelresurs. cafeafton-161102-inbjudan
Christer Owe har sammanfattat seminariet på ett utmärkt sätt     http://christerowe.se/?p=7302

28 november, MILJÖL Stockholm: Göran Adlén (årets talare 2014)

Den 28 november gästas MILJÖL Stockholm av årets talare 2014, vinnare av Narrenpriset och trendspanaren Göran Adlén, som just köpt sig en Tesla Model S.

Till MILJÖL är alla välkomna. Du behöver varken vara artist eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner.

MILJÖLs motto: Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.

Tid: 28 november kl 17.00 – 20.00 (pub från kl 17.00, föredrag kl 18.00 – 19.00)

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

14 april: Cirkulär ekonomi – Föredrag av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen

Välkommen till Miljöl Uppsala – Uppsalas miljöpub
Cirkulär ekonomi – Föredrag av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen samt ordförande i Romklubben

Tid: Torsdagen den 14 april 2016, 19.00-20.30,
Miljöpub från kl. 18.00.
Arr: Ingenjörer för Miljön (IFM) i samarbete med Sveriges Ingenjörer, Naturskyddsföreningen och Scandic Uplandia.

6 april, Caféafton i Göteborg: Att sluta såga av den gren vi sitter på: Om att ändra beteende

Trots klimatförändringen och de allt mer hotade planetära gränserna tycks vi oförmögna till att ändra våra beteenden på ett avgörande sätt. Under denna caféafton ska vi diskutera vanor och beteenden ur olika perspektiv. Vad gäller det för vanor, hur kan de påverkas och hur ska vi se på de etiska aspekterna.

Mer information om evenemanget, anmälan m.m. finner du här: Cafeafton160406 (1)

10 maj, Uppsala: Solel och prosumenten. Hemmagjord el åt alla!

Marika Edoff

Välkommen till MILJÖL Uppsala och föredrag av Marika Edoff, professor och ledare för forskningen om tunnfilmssolceller vid Uppsala universitet. Marika Edoff är en av fyra grundare till solcellsföretaget Solibro, som utvecklar och tillverkar solceller i Uppsala och i Tyskland.

Tid: Tisdagen den 10 maj 2016, 19.00-20.30 (miljöpub från kl. 18.00)
Plats: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala Uppsala universitet.
Arr: Ingenjörer för Miljön, Sveriges Ingejörer, Naturskyddsföreningen i samarbete med Scandic Uplandi