1 februari: Vår livsviktiga mat – en ödesfråga för staden

Caféafton på Ekocentrum  kl.17.30-19.30  Presentationer länkade se nedan

Sverige importerar mer än hälften av maten. Svenskt jordbruk har det tufft i dagens globala ekonomi och gårdar läggs ned i hög takt. Hur skall vi klara matförsörjningen vid en kris? Det tar inte många dygn från importstopp till tomma matdiskar. Vad kan jag själv göra för att förbättra mina möjligheter?  Odlingar i stan har väckt ett verkligt intresse världen över. Göteborgs stad har ett fint program med strukturellt stöd för den som själv eller tillsammans med andra vill göra något. Det kan gälla allt från egna odlingslotter till stadsbruk, andelsjordbruk eller stadnära jordbruk. Det gäller naturligtvis grönsaker och det som växer i jorden, men också de som förflyttar sig som tvåbeningar( t ex höns), fyrbeningar( t ex gris)  och mångbeningar ( t ex fisk, insekter) är aktuella .

 

Martin Berg, planeringsledare på fastighetskontoret, ger en överblick över stadens förnämliga satsningar med många goda exempel på vad som är på gång
odlingslåda till hektar ekocentrum 2017

Jonas Lindh, som tillsammans med William Bailey, startat Kajodlingen, grönsaksodlingar i frihamnen, berättar om hur de tänker och arbetar. Via instagram och facebook kan restauranger och andra kunder se och beställa det som finns just för dagen.Kajodlingen170201.pptx

Niklas Wennberg, Stadsjord handlar om odling, lokal mat och samverkan i kvarteret. I Sverige och bortom. Vi vill skapa en nygammal hållbarhetskultur och bygger mötesplatser för människor av alla sorter som vill vara med och göra kvarteret litet blommigare, roligare, varmare och mer hållbart.Niklas170201

cafeafton170201