1 mars. Hur skall vi förbereda oss, samhället, på att det ekonomiska systemet sviktar?

Inbjudan till   Cafeafton170301

Kjellbergs sammanfattning av sitt föredrag  Oscar-liten

“Oljan håller på att lämna oss och banksystemet sviktar pga att den globala tillväxten går mot noll. Vad får det för konsekvenser för den egna familjen? Vad kan man göra? Vad är första steget? Handlar det om en lokal valuta, om matförsörjning och energi, om tillitsfulla relationer och samarbete – eller vad?
Ett tips från Omställningsrörelsen är att man (1) börjar med sig själv, (2) fortsätter med några som finns i närheten och (3) skapar något nytt som bryter med det gamla och skapar ett nytt mönster för vad du gör eller hur du är och som bidrar till att skapa det nya, som håller på att växa fram.
I sambruken i mellersta Skåne organiserar man en mer generell förberedelse som inte förutsätter att politiker, myndigheter eller ”någon annan” gör det åt oss. Man skapar en allmänning och ”gemenskapar” inom sambruken och man försöker integrera dem med andra i den lokala ekonomin. Grunden för sambruken är permakultur och medvetande om oljetoppen och skuldtoppen.” Oscar Kjellberg

Kvällen kommer att genomföras i dialogform där deltagarna får tid att fundera på frågor från Oscar Kjellberg. Kalle Karlsson, bidrar med tankar om hur det urbana lokalsamhället kan ställas om. Kanske med hjälp av kultur?

Oscar Kjellberg, tidigare Vd för JAK och numer aktiv inom omställningsrörelsen, är en av initiativtagarna till sambruken i trakten av Sösdala och Södra Rörum. Oscar är en ofta anlitad föredragshållare som förespråkar permakultur och omställning av den lokala ekonomin till en värld utan olja och evig tillväxt.

                                                                                       Kalle-KarlssonLiten
Kalle Karlsson Grundare av Kultur 4ür Göteborg, kulturproducent, humanekolog, musiker räntekritiker och allmänt engagerad i att experimentera med komplementära valutor.

Referat av Ulla Lundgren  Referat från caféafton 170301