Torsdag den 25 jan. Uppsala MILJÖL, Peter Ridderstolpe, Hur kan vi kretsloppsanpassa våra avlopp i Uppsala?

Uppsala 2018-01-25 kl 19.00

Hur kan vi kretsloppsanpassa våra avlopp i Uppsala? Hur ser framtidens VA-lösningar ut?

Föredrag om samhällets avloppshantering hålls av Peter Ridderstolpe som är verksam vid Water Revival Systems AB. 

Föredraget börjar kl 19.00, miljölmingel från kl. 18.00.

Varmt välkommen till Scandic Uplandia Dragarbrunnsgatan 32