OH presentation_Caféafton Ekocentrum

Caféafton 6:e december 2017 17.30-19.30 på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44
Cafeafton 2017-12-06

I Västra Götaland har vi ett ambitiöst klimatmål – att vara fossiloberoende till år 2030. Ett av de tuffaste klimatmålen i Sverige, som i sin tur har ett av de tuffaste klimatmålen i världen. Vi har också en övergripande vision om ”det goda livet” och för oss går dessa två hand i hand. Mycket görs redan men för att nå vårt mål behöver vi höja tempot, prioritera i arbetet och se fler möjligheter i utmaningarna.

Gerda Roupe, processledare vid Regional Utveckling inom Västra Götaland-regionen och Svante Sjöstedt, klimatstrateg på Länsstyrelsen kommer att presentera hur arbetet går för att genomföra dessa mål, och vilka steg som nu tas i kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Gerda och Svante, klimat 2030

Gerda och Svante, klimat 2030

Dr Sofia Lindegren Hammarstrand från Arbets- och Miljömedicin vid Sahlgrenska och dessutom medlem i Läkare för Miljön och Svenska Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa kommer att vara moderator.
Sofia Lindegren Hammarstrand