7 maj Metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället, miljöpub i Uppsala

Metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället

 

Föredrag av: Katarina Persson Nilsson, Fil. dr. malmgeologi, Ämnesråd, Näringsdepartementet, Enheten för företag och företagande.

 

Bakgrund: Metaller som råmaterial är grunden för det moderna samhället. När befolkningen växer ökar även efterfrågan på dessa resurser. Samtidigt är få medvetna om mängden och mångfalden av kemiska element som används i modern teknik och varifrån de kommer. Brytning av metaller sker på bekostnad av miljön och behovet av hållbara lösningar för våra behov av denna typ av råmaterial är tydligt.

 

 

Tid:       Måndagen den 7 maj 2018, kl 19:00. Miljölmingel från kl 18:00.

Plats:    Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 Uppsala

 

 

Varmt välkommen!

 

Miljö Uppsala – ett samarbete mellan Ingenjörer för Miljön, Sveriges Ingenjörer och Naturskyddsföreningen i Uppsala

 

 

För ytterligare information, var god kontakta IFM:s programkommitté i Uppsala:

Magnus Andersson, 070-29 48 301 och Johan Sittenfeld, 070-653 8205

2 maj ODLA i STAN? Då behövs det svarta guldet.

Caféafton 2 maj på Ekocentrum, Göteborg

Leif Strandh, mäster i kompostering, berättar om Majornamodellen – ett både nytt och uråldrigt sätt att ta hand om jordens resurser.Det växer i Majorna I Majorna och Kungsladugård finns gårdskomposter för flerfamiljshus. Dessa producerar fin kompostjord att odla med. Flera hundra nya odlare har nu kommit igång och använder sitt eget, cirkulerade matavfall till odling.

Leif kommer att berätta om hur det hela startade för nio år sedan, och om hur Majornamodellen nu kan exporteras till Norra Hisingen, med hjälp av EU/LEADER. Där ska kompostörer utbildas, nya odlare inspireras och gröna jobb skapas.

Under kvällen kommer även Robert Bergström och Daniela Hukkinen att presentera sin studie av Majornamodellens sociala hållbarhetsvärden, en studie som genomfördes via Miljöbron .

Moderator är Niklas Wennberg, Stadsjord, känd  bl a från introduktion av levande jordfräsar, Linderögrisar, i stadsmiljö och nu aquaponic, lokal odling av sötvattenfisk i slutna tankar.

Miljöbron, www.miljobron.se, skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade.

Det växer i Majorna

Slutrapport för Kompostbutiken. Daniela & Robert

Niklas170201

Cafeafton180502-1

25 April årsmöte i föreningen

Kallelse till årsmöte IfM

Datum: 2018-04-25, kl.18.00

Plats: Miljöbron, Anders Carlssons gata 7,  417 55 Göteborg

 

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsperson
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av verksamhetsplan för
  det kommande året
 13. Årsavgiftens storlek
 14. Övriga föreningsärenden

 

 

Eventuella motioner skickas med mail till: bertil.rosquist@hotmail.com

 

Välkomna

23 april Miljöl med NMC nätverket för hållbart näringsliv

När NMC bildades var det ett av yrkesnätverken kopplade till Det Naturliga Steget, precis som AfM och IfM. Då hette nätverket Näringslivets Miljöchefer.
Kristina AtKisson är nuvarande Generalsekreterare för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC. Hon talar på MILJÖL om NMC:s vision: ”ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart näringsliv – nationellt och globalt”. Kicki kommer också att prata om FSSD och sin ”take” på det verktyget. Kristina jobbade en tid på Det Naturliga Steget då de sociala villkoren lades till och gillar dem särskilt mycket.
Mellan kl 17-18 måndagen den 23 april håller pub Oxsvansen på Citykonferensen, (ingång på hörnet), öppet för MILJÖL. Där hinner du mingla med andra miljöintresserade innan föredragen startar (och efteråt). Kristina börjar dialogen ca kl 18 på restaurang Oxen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
Till MILJÖL är alla välkomna. Du behöver varken vara artist eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner 🙂
Ingen föranmälan behövs, men tacka gärna ‘Ja’ i eventet på Facebook så vi vet ungefär hur många som kommer. Ta gärna med en vän eller kollega. The more the merrier 🙂
MILJÖLs motto: Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.
Hjärtligt välkommen!


Arrangörer: Ingenjörer för Miljön och Artister för Miljön tillsammans medSveriges Ingenjörer.

15-16 juni Inbjudan till studieresa

DET INNOVATIVA BOHUSLÄN: VAD HÄNDE SEDAN?

Inbjudan till studieresa 15 till 16 juni 2018 med Ingenjörer och Läkare för Miljön

För fyra år sedan gjorde vi en studieresa genom delar av Bohuslän och fick besöka många eldsjälar och deras innovativa projekt. Nu är det dags att göra återbesök och höra hur det har gått. Vi kommer också att fylla på med några nya spännande resmål.

Inbjudan till studieresa 2018 final

AnmälanStudieresa2018-2

4 april Hållbar mobilitet – var är vi och vart är vi på väg?

Frances Sprei Forksare Hållbar utveckling. Energi. Chalmers magasin.

Frances Sprei är forskare inom hållbar mobilitet på Chalmers där hon också disputerat. Hon forskar om vilken roll elfordon, bilpooler och andra mobilitetstjänster och i framtiden även självkörande fordon kommer ha i ett hållbart transportsystem. Hon tar hänsyn till olika aspekter som ekonomi, teknikutveckling, miljö, styrmedel och beteende. Frances har hållit ett flertal olika presentationer till allmänheten, politiker och näringsliv. I detta föredrag kommer hon ge en inblick hur samspelet mellan elektrifiering, delad mobilitet och automatisering kan bidra till ett hållbart transportsystem.

Cafeafton180404 Hållbar mobilitet_2

Frances_OHpresentation

7 mars Cykeln, hälsan och stadsplaneringen i det framtida Göteborg

 

Caféafton på Ekocentrum 7 mars  kl.17.30-19.30  Cafeafton180307-2

Under denna caféafton kommer, läkaren och forskaren Leo Stockfelt från Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin att berätta om hälsoeffekter av att cykla i stället för att åka med fossildrivna fordon. Det gäller då att ta hänsyn till luftföroreningar, motionseffekter av att röra sig aktivt och också risker för trafikolyckor.
Därefter tar Malin Månsson vid. Hon är cykelplanerare vid Trafikkontoret i Göteborg och vet allt om planering för framtidens cykeltrafik. Johan Ljung från Sportson kommer att beskriva hur cykelbranschen kan bidra till utvecklingen med olika typer av cyklar och innovativa former av tillgång till cyklar. Kvällens moderator är Anders Roth vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Han är ansvarig för hållbar mobilitet på IVL och samordnare för fokusområde hållbara transporter inom VGR:s och Länsstyrelsens klimatstrategi Klimat2030. Som vanligt kommer auditoriet att vara inbjudet till en avslutande diskussion.

Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du komma i tid. Vi disponerar en lokal som rymmer ca 40 personer. Först till kvarn gäller.

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika. Vi vill gärna ha en anmälan för vår planering, senast 6 mars till Björn Fagerberg, fagerbergbjorn@gmail.com  eller mobil 0706-883387

Aktiviteten anordnas av
Läkare för Miljön,  www.lakareformiljon.se  i samarbete med Ingenjörer för Miljön, www.ingenjorerformiljon.se  och Ekocentrum www.ekocentrum.se

Vill du veta mer om dessa organisationer gå in på respektive hemsida.

Dokumentation från föredragen:

LeoStockfelt

MalinMånsson

Johan Ljung

5 mars MILJÖL fyller 22 år

Citykonferensen
Malmskillnadsgatan 46
5 mars kl 17-20
Professor Karl-Henrik Robèrt, hjärnan bakom FSSD – Framework for Strategic Sustainable Development – inleder vårt firande och Micke Larsson, Åland, talar om hur Åland som första nation i världen beslutat att använda FSSD i sin nationella politik.
“Med insikt i att naturen utgör fundamentet för mänsklig existens gick de folkvalda, i Ålands lagting och Ålands landskapsregering, under 2014 in för en gemensam strävan mot en till fullo hållbar utveckling på Åland senast 2051. Detta i enlighet med de (då) fyra hållbarhetsprinciperna, som samtidigt är en internationellt använd definition av begreppet hållbar utveckling. I och med den gemensamma strävan bildades ett sektorövergripande nätverk, bärkraft.ax, och inom ramen för nätverket har Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland arbetats fram. Besök www.barkraft.ax för mer information.”
Mellan kl 17-18 måndagen den 5 mars håller pub Oxsvansen på Citykonferensen, (ingång på hörnet), öppet för MILJÖL. Där hinner du mingla med andra miljöintresserade innan föredragen startar (och efteråt).
Föredragen pågår ca mellan kl 18 – 19 på restaurang Oxen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
Till MILJÖL är alla välkomna. Du behöver varken vara artist eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner 🙂
MILJÖLs motto: Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.
Ingen föranmälan behövs, men tacka gärna ‘Ja’ i eventet på Facebook så vi vet ungefär hur många som kommer. Ta gärna med en vän eller kollega.
Hjärtligt välkommen!
Arrangörer: Ingenjörer för Miljön och Artister för miljön tillsammans med Sveriges Ingenjörer.
miljöl180305

Dokumentation från evenemanget