7 maj Metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället, miljöpub i Uppsala

Metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället

 

Föredrag av: Katarina Persson Nilsson, Fil. dr. malmgeologi, Ämnesråd, Näringsdepartementet, Enheten för företag och företagande.

 

Bakgrund: Metaller som råmaterial är grunden för det moderna samhället. När befolkningen växer ökar även efterfrågan på dessa resurser. Samtidigt är få medvetna om mängden och mångfalden av kemiska element som används i modern teknik och varifrån de kommer. Brytning av metaller sker på bekostnad av miljön och behovet av hållbara lösningar för våra behov av denna typ av råmaterial är tydligt.

 

 

Tid:       Måndagen den 7 maj 2018, kl 19:00. Miljölmingel från kl 18:00.

Plats:    Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 Uppsala

 

 

Varmt välkommen!

 

Miljö Uppsala – ett samarbete mellan Ingenjörer för Miljön, Sveriges Ingenjörer och Naturskyddsföreningen i Uppsala

 

 

För ytterligare information, var god kontakta IFM:s programkommitté i Uppsala:

Magnus Andersson, 070-29 48 301 och Johan Sittenfeld, 070-653 8205