Elmarknaden förtjänar en bättre debatt

En trygg elförsörjning kräver åtgärder!

Den svenska elmarknaden kommenteras allt oftare i tidningar och politiska debatter, tyvärr oftast ur ett problemperspektiv t.ex. som ”Stoppa stängningen av Ringhals 1 eller 2”, ”Pågen lägger bageri utomlands då elleveransen är osäker” eller ”Ny tunnelbana i Stockholm saknar el”. Få förstår de styr- och regelstörande ”systemfel”, som succesivt ökar på svårigheterna. Kraftsystemets aktörer får allt svårare att själva lösa problemen.

Det saknas överblick och helhetstänk, när regelverket efter 25 år är omsprunget av en teknisk verklighet, skeenden i samhället, ja helt enkelt ”tidens gång”. Aktörerna har inte längre ”rätt” beslutsunderlag. De väger investering och kostnad mot vinst och nytta, men när information om påverkan på det gemensamma saknas, riskerar systemfunktionalitet att förloras. Med el-marknadens långsiktiga investeringar – och utdragna tillståndsprocesser – krävs att enskilda beslut inte eroderar helheten, att priset styr daglig drift och att det ger information på säg tio års sikt, till nytta för alla producenter och kunder.

En fungerande, förutsägbar och pålitlig elmarknad är en förutsättning för oss alla, vilket kraftslag vi än månar om, och vare sig vi är elkunder eller elproducenter. Utan ett tryggt gemensamt elsystem får vi definitivt svårt att klara klimatmålen!

Läs mer
20190824 Debatt om elsektorn
Om artikelförfattarna

 

25/4 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte 2019

 

 

Kallelse till årsmöte IfM

Datum: 2019-04-25, kl.18.00

Plats: Miljöbron, Anders Carlssons gata 7 Göteborg, vid låst dörr ring 0766-12 17 51

 

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsperson
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av verksamhetsplan för
  det kommande året
 13. Årsavgiftens storlek
 14. Övriga föreningsärenden

 

 

Anmälan om deltagande skickas till: bertil.rosqvist@gmail.com

 

Välkomna

 

Styrelsen

Studieresa 2019. Ny klimatsmart teknologi i Mälardalen.

Inbjudan studieresa 2019

AnmälanStudieresa2019

Reseberättelse studieresa 2019

Inbjudan till studieresa 14 till 15 juni 2019 med Ingenjörer och Läkare för Miljön.

Vid avslutningen av förra årets succéartade studieresa på Västkusten lämnades bollen över till oss i Mälardalen för en eventuell fortsättning på sviten av studieresor i samarbete mellan systerföreningarna IfM och LfM. Nu har en arbetsgrupp under vintern knåpat med ett program som inte är helt spikat men ändå så pass färdigt att vi anser oss kunna bjuda in de ärade medlemmarna till årets upplaga. Deltagarantalet är begränsat till 30, främst p gr a båttransportkapacitet. Turordning i tid gäller.

Program

Fredag 14 juni.

Vi startar från parkeringen vid Södertälje Syd med avfärd kl 08. Vi åker i 2 minibussar samt ett par privatbilar. Flera hotell och vandrarhem finns i centrala Södertälje för de som kommer långväga. Annars finns ju pendeltåget från Stockholm. Det går flera bussar mellan Centrum där hotellen ligger och Södertälje Syd. Pendeltåget går också, men tyvärr måste man byta i Södertälje Hamn

 

Askölaboratoriet…

Ligger på Askö söder om Trosa och drivs av Stockholms Universitet. Vi åker med turbåtar från Uttervikshamnen kl 09. Forskningschefen Tina Elfwing har lovat att guida oss runt och informera om pågående forskningsprojekt. Vi medför kaffe och lunch och beräknas vara åter vid Uttervikshamnen 12.30 varefter vi hastar vidare till…

Scania i Södertälje.

En av de stora tillverkarna av lastbilar, bussar och fasta motorer med världsomspännande verksamhet. Man har en stor forsknings- och utvecklingsavdelning inriktad på bl a miljövänliga transporter, förarens miljö och artificiell intelligens. Det är en stor ynnest att vi får komma in och ta del av utvecklingsidéerna som har stor betydelse för att skapa ett hållbart samhälle där transportbehovet blir fortsatt stort.

 

Övernattning på Sigtunastiftelsen.

En klosterliknade anläggning med ljusrosa byggnader med rosengård, bibliotek, vackra sällskapsrum, kapell och meditationsrum. Se vidare: sigtunastiftelsen.se   God middag och information om stiftelsen som har en omfattande kulturell verksamhet. Eventuellt liten kvällsmusik.

 

Lördag 15 juni.
Avfärd vid 9-tiden. Var och en betalar för övernattning och middag.

Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Det pågår ett försök att rena avloppsvatten från sjukhuset från framför allt läkemedelsrester med ozon. Projektledaren Josef Järhult informerar och demonstrerar. Eventuellt medverkar också tillverkaren Ozonetech.

SLU i Ultuna.
Eventuellt hinner vi med ett besök på Sveriges Lantbruksuniversitet där många ur miljösynpunkt intressanta forskningsprojekt äger rum.

Bee Urban.

På taket på det omfattande kontorskomplexet Garnisonen på Östermalm i Stockholm finns en stor stadsodling. Där äter vi lunch och får en demonstration av stadsodlingen.

 

Avslutning cirka 15.30 på Centralen i Stockholm.

Anmälan på bifogade blankett senast 15 maj.

Anmälningsavgift 800 per person, vilket täcker hyra av minibussar, kaffe, lättlunch på fredagen, båttransporter och visningsavgift på Askö och Bee Urban. Till detta kommer övernattning, middag och lunch på lördagen, cirka 1500 per person.

Välkomna till en spännande studieresa i fagraste försommartid!

 

Sven Blomqvist LfM   och   Pelle Sunnercrantz Ifm

070-5336277                      070-6440077

3 april Vad ska vi äta som är bäst för hälsan och miljön och hur ska det gå att få till det?

Caféafton 190403, kl 1800 till 1930 (mingel startar 1730)
Ekocentrum, Aschebergsg 44, Göteborg

Vårens serie av Caféaftnar har som tema den omställning som är helt nödvändig för att nå klimatavtalets i Paris målsättning om en temperaturökning väl under 2oC. Nu har turen kommit till maten, som för hushållen i Sverige orsakar lika mycket utsläpp av växthusgaser som transporter. Avsikten med denna caféafton är att uppdatera oss om kunskapsunderlaget och ge goda exempel på hur det ska gå till att lägga om kostvanor med utgångspunkt från skolmat och restaurangmåltider.

Docent Lars Ellegård, Enheten för klinisk nutrition vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommenterar EAT-Lancet rapporten om ”Food in the anthropocene” om kost som är hälsosam och samtidigt långsiktigt hållbar för miljön och klimatet.  OHpresentation190403Lars Ellegård

Jörgen Gabrielsson, kock med stor erfarenhet av att i eget företag laga och servera skolmat, kommer att dela med sig av sin idéer om hur det kan gå till att bryta mönster och introducera nya råvaror och maträtter.

Emma Jonson från företaget CarbonCloud kommer att berätta om företagets vision och arbete med att att minska klimatfotavtrycket  från maten med 60%  OHpresentationEmma Jonson

Sofia Hammarstand, ST-läkare och forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och styrelseledamot i Läkare för Miljön är moderator.

Anmälan senast den 1 april till Björn Fagerberg (bjorn.fagerberg@ gu.se)

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal

Aktiviteten anordnas av Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org  och Ingenjörer för Miljön www.ingenjorerformiljon.se i samarbete med  Ekocentrum www.ekocentrum.se

 

 

18 februari Miljöl “Operation Klimatproblemet” – Kirurgen som hjälper svensk miljöteknik förändra världen.

För elva år sedan häpnade Stockholmsläkaren Jan Rapp när han förstod vad svensk ingenjörskonst utvecklat. Sedan dess har han fått samma utmärkelse som Christer Fuglesang, på egen hand stoppat trafikupphandlingar som saknat miljökrav, skapat och delat ut Global Game ChangerAward i New York. Hans idéer för att sprida en av Sveriges nycklar till lösningen på klimatproblemet efterfrågas nu från London till New Delhi. Lyssna och lär av Jan Rapp, läkaren som sett till att clementinskalen från svenska börsjättar blir bilbränsle och att Nobelmiddagen 2019 lagas med världens klimatsmartaste energiform.

Till MILJÖL är •alla• engagerade välkomna. Ta med en kollega, kompis, familjemedlem eller dina barn. Det är ju för deras framtid vi kämpar.
“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”
Det har varit MILJÖLs motto sedan starten 1996. Alla är välkomna till MILJÖL. Du behöver varken vara ingenjör eller artist, du behöver inte ens gilla pilsner 🙂

Måndag 18 februari kl 17 ses vi i puben Oxsvansen för en AW. Ca kl 18 börjar Janne sitt föredrag. MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön, Ingenjörer för Miljön och Sveriges Ingenjörer.
Hjärtligt välkommen!

P.S. Ta gärna med dig en vän eller kollega. The more the merrier 🙂