4 mars Helhetssyn på hållbarhet i matdebatten är livsviktigt

Vägen till omställning går genom maten
Ekocentrum 2020-03-04 kl. 18.00–19.30

Helhetssyn på hållbarhet i matdebatten är livsviktigt

På Ekocentrum den 4 mars talar Gunilla Almered Olsson på temat ”Vägen till omställning går genom maten”. Gunilla Almered Olsson är professor i humanekologi vid Göteborgs universitet sedan 2007 och hennes forskningsintresse rör människans påverkan på rurala och peri-urbana ekosystem med tonvikt på markanvändning, matproduktion, jordbruksverksamheter och bevarande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i relation till långsiktig hållbarhet. Några frågeställningar som lyfts fram i föredraget:

  • Hållbar matproduktion måste innefatta mer än klimataspekten och berör alla de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • Utlokalisering av Sveriges matproduktion till andra delar av världen ger sårbarhet. Det finns andra alternativ!
  • Regionala och lokala matsystem ger aktiva länkar mellan stad och landsbygd. Konsekvenser för svenskt landskap, för människor och miljö av minskad polarisering mellan stad och land.

Vi behöver en engagerad och insiktsfull debatt och diskussion om matförsörjningen som berör alla FN:s 17 hållbarhetsmål och vår överlevnad. Inte förenklade budskap om att ekologisk odling är klimatnegativ.

Ett annat viktigt intresseområde för Gunilla Almered Olsson är människa-natur-temat, om naturanvändning, ansvar, förvaltning, rättvisa och värdedimensioner. Denna laddade fråga är direkt relaterad till mat, klimat och omställning till en hållbar framtid. Gunilla Almered Olsson deltar i omställningsrörelsen via det lokala nätverket Omställning Kungälv med fokus på klimat och matsystemfrågor.

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.

Anmälan senast den 3 mars till Lars Åkeson (akeson@mbox300.tele2.se)
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal.

Ekocentrum behöver ha täckning för sina omkostnader i samband med onsdagsföreläsningarna. Vi har kunnat utnyttja Ekocentrums fina lokaler i många år och vill gärna fortsätta med det. Vi ber därför våra besökare betala ett frivilligt belopp till Ekocentrum på 50 kr eller mer. Ni kan betala med swish, mobilnummer 123 420 25 03, eller bankgiro 5114-8849 . Numren kommer också att anslås vid receptionen.

Seminariet anordnas av Ingenjörer för miljön, www.ingenjorerformiljon.se  i samarbete med Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org och Ekoentrum, www.ekocentrum.se

 

1 april digital träff – Hur kan vi säkerställa ett stabilt elsystem?

En fungerande, förutsägbar och pålitlig elmarknad är en förutsättning för oss alla, vilket kraftslag vi än månar om, och vare sig vi är elproducenter eller konsumenter. Utan ett tryggt gemensamt elsystem får vi definitivt svårt att klara klimatmålen!

Dokumentation från evenemanget finns här.

Hur uppnår vi att tillförsel och användning av el i varje stund är lika stor och att systemet ”roterar” med frekvensen 50 Hertz även med en förändrad mix med många små elproducenter som vindkraftverk och solceller och många och nya stora konsumenter som stålverk och datahallar tillsammans med många små som elbilar?

Hur kan vi vidmakthålla effektbalans i varje ögonblick? Behöver vi energilager och i så fall vilken sort/typ/teknik? Men hur och med vilka ekonomiska incitament kommer nya lösningar in på marknaden?

Vattenkraft och fossila kraftkällor har större förmåga att balansera nätet vid störningar än vindkraft och solpaneler. Bör elpriset återspegla dessa kraftkällors högre leveranssäkerhet och i så fall hur?

En ny kraftledning från norr till syd kan ta många år från beslut till idrifttagning.
Hur säkerställer vi långsiktig trovärdighet för planerare? Dagens elpriser styrs av synen på dagens elmarknad med ett dygnsmässigt perspektiv.

Vad säger ellagen och vad bör aktörerna göra för att fullfölja sina åtaganden?

Per Norberg redogör för dagens situation och sin syn på vad som behöver göras.   Se också https://www.nyteknik.se/opinion/energilagring-i-stor-skala-kan-radda-effektbalansen-6952004. Per är adjungerad  professor i Elkraftteknik vid Chalmers och ännu (65+) verksam vid Vattenfall Eldistribution AB samt i olika branschorgan

.
Per Norberg

Tomas Kåberger är moderator och sidekick. Tomas, är professor i industriell energipolicy vid Fysisk Resursteori på Chamers, arbetande ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo. Han är också medlem i rådet för Climate Knowledge & Innovation Community i EU och senior rådgivare åt Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization i Beijing. Han är styrelseledamot i Vattenfall och sedan årsskiftet ledamot i det nyskapade Klimatpolitiska rådet.


Tomas Kåberger

Programmet börjar kl 18.00. Dagens möte är ett virtuellt möte via zoom videolänk. Du som anmäler dig via mejl till akeson@mbox300.tele2.se kommer att få en videolänk med Meeting ID som du skall använda för att ansluta dig till mötet från kl 17.30. Videolänken kommer att mejlas till dig vid lunchtid onsdag 1 april.

Anmälan senast den 31 mars via mejl till Lars Åkeson (akeson@mbox300.tele2.se) Begränsat antal platser, först till kvarn gäller

Seminariet anordnas av Ingenjörer för miljön, www.ingenjorerformiljon.se  i samarbete med Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org och Ekoentrum, www.ekocentrum.se

Nyårshälsning

Hej
Tänkte i all enkelhet önska er en God Jul och Gott Nytt År.
Låt oss hoppas att 20-talet blir bättre än 10-talet, i alla fall på många av de områden där vi önskar en hållbar utveckling.

Låt oss hoppas att kunskap, vetenskap, forskning och verklighetens exempel blir viktigare och tydligare än motsatsen.
Låt oss hoppas att media tar ett tydligare ansvar när det gäller att folkbilda och skapa förståelse istället för att kortsiktigt jaga klick, upprörda känslor och enkla motsatser.
Låt oss hoppas att vi får uppleva ett verkligt genomslag för de åtgärder som måste vidtas, inte minst när det gäller klimatet och de planetära gränser Rockström och de andra talat om i ett decennium….
Låt oss hoppas att makthavarna som vägrade skriva på COP25-avtalet tar sitt förnuft till fånga (eller själva fångas i sin egen orimliga tankeboja, så att vi slipper deras inflytande).
Låt oss hoppas att IfM kan fortsätta att göra nytta nästa år och hitta optimala sätt att bidra med det vi mäktar med.

Och att ni alla får en vilsam, förnöjsam och trivsam jul som överträffar vad ni hoppas på, att ni får vara friska och att vi tar nya tag på det nya året.

Det ni kan fundera på (i Göteborgsområdet) är hur vi ska använda erbjudandet att göra något i Dome of Visions på Lindholmen.
Allt gott önskar

Ingenjörer för Miljön/
Christer Owe

 

25 november MILJÖL: We Don’t Have Time

David Olsson är medgrundare av We Don’t Have Time där han är aktiv som COO. Han sitter även i tankesmedjan Global Utmanings styrelse och har bakgrund som kommunikatör och skribent med inriktning på digital transformation och hållbarhet.

Om We Don’t Have Time
We Don’t Have Time är ett socialt nätverk för alla som vill vara en del av lösningen på klimatkrisen. Nätverket drivs av WeDontHaveTime AB (publ). Bolagets huvudägare är WeDontHaveTime Foundation med ändamålet att bidra till en minskad klimatpåverkan och en långsiktigt hållbar miljö.

Till MILJÖL är alla välkomna! Du behöver varken vara artist eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner 🙂

Vi ses på baren Oxsvansen mellan 17-18 för en AW. David börjar tala kl 18. Kom och ställ Din fråga!
Restaurang Oxen, Malmskillnadsgatan 46, T-Hötorget, uppgång Malmskillnadsgatan.
Hjärtligt välkommen! Måndag 25/11 kl 17:00

 

MILJÖLs motto sen starten 1996 gäller i allra hösta grad: “Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”
MILJÖL arrangeras av Artister för Miljön och Ingenjörer för Miljön tillsammans med Sveriges Ingenjörer.

7 november Miljöl Plast – utmaningar och möjligheter

Varje år produceras ca 320 miljoner ton plast som i sin tur bidrar till miljöförstöring. Hur kan vi använda plast på ett bättre sätt?

En stor del av plasten som används globalt hamnar i naturen där det påverkar djurlivet och skapar mikroplaster i haven. I Sverige ökar användningen av plast och även här är det en relativt liten del av plasten som materialåtervinns. Det beror bland annat på att produkter idag sällan är utformade för att kunna återvinnas och att det samlas in många olika typer av plast. Det mesta går därför till förbränning. Har plasten en framtid och vad behöver vi i så fall göra?

Välkommen på ett seminarie om plast med Emma Strömberg och Karin Odelius, forskare och docenter inom polymera material vid KTH. De kommer och berättar om plastens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och vilka möjligheter det finns att ersätta plast med förnyelsebara, biobaserade material.

 

  • Dag och tid: 7/11 18:00-19:15
  • Plats: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala
  • Anmäl innan: 7 november Anmäl dig här

21 oktober – MILJÖL GoClimateNeutral

Cecilia Lindén är medgrundare till GoClimateNeutral, ett socialt företag som skapades 2017 med enda syfte att hjälpa så många som möjligt att leva ett klimatneutralt liv och därmed vara med och bromsa klimatförändringarna.

GoClimateNeutral är en livsstilsbaserad prenumerationstjänst på klimatkompensation. Via tjänsten kan du stötta certifierade klimatprojekt samtidigt som du får tips om enkla sätt att minska ditt klimatavtryck i linje med 1,5 graders målet. Initiativet har idag över 3500 prenumeranter i 30 länder och ett gäng företag som tillsammans har bidragit till mer än 170 000 ton av undvikna utsläpp. 85 % av deras användare uppger att de aktivt jobbar på att minska sina utsläpp. Ambitionen är att skapa en global rörelse och att bidra till 10 miljoner undvikna CO2e utsläpp redan i slutet nästa år.
Cecilia har tidigare arbetat med varumärket Reebok inom Adidas Group under tio år med bland annat marknadsföring och hållbarhet, men sa upp sig för att kunna arbeta med att stoppa klimatkrisen på heltid. Hon har på två års tid gått från att ha ett klimatavtryck på 12 ton till förra årets 2 ton.
Kom och lyssna på Cecilia berätta om hållbart företagande, klimatkompensation och andra åtgärder för att stoppa klimatkrisen.

Till MILJÖL är alla välkomna! Du behöver varken vara artist eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner 🙂

Vi ses på baren Oxsvansen mellan 17-18 för en AW. Cecilia börjar tala kl 18. Kom och ställ Din fråga.
MILJÖLs motto sen starten 1996 gäller i allra hösta grad:
“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”

MILJÖL arrangeras av Artister för miljön och Ingenjörer för Miljön tillsammans med Sveriges Ingenjörer. Restaurang Oxen, Malmskillnadsgatan 46, T-Hötorget, uppgång Malmskillnadsgatan.
Hjärtligt välkommen! Måndag 21/10 kl 17:00

2 oktober Magnettåg

Maglev och magnettåg

Tid 2019-10-02  18.00- 1930
Mingel från kl 17.30

Plats Ekocentrum 

Just nu planerar Sverige att bygga banor för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Lund.

Den 4 september höll vi ett seminarium på länsstyrelsen  om projekt och planer när det gäller “Höghastighetståg Göteborg-Stockholm – var står vi idag?” Där har man valt  konventionell teknik med hastigheter upp till 320 km/tim

Men skulle man kunna åka ännu snabbare med nyare och bättre teknik?
Vi får här en föredragning av tekniken med magnettåg, dess prestanda och fördelar.

 

Rune Wigblad, professor i Företagsekonomi med inriktning mot Industriell Ekonomi, Högskolan i Skövde. Rune är även med i Den skandinaviska magnettågsgruppen, DSMG, som lämnat remissvar på Trafikverkets förslag.

Seminariet anordnas av Ingenjörer för miljön, www.ingenjorerformiljon.se  i samarbete med Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org och Ekoentrum, www.ekocentrum.se

 

 

 

 

13 november Kolinlagring

Tid 2019-11-13  18.00- 1930
Mingel från kl 17.30

Plats Ekocentrum

 

Kolinlagring – för bördigheten och klimatet   OHpresentation Kätterer omkolinlagring

Låt marken bli klimaträddare! Möjligheten att öka kolinlagring i jordbruksmark lyfts fram i politiska klimatstrategier på global, europeisk och nationell nivå eftersom det anses vara en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska vår klimatpåverkan.

Vi inleder kvällen med några glimtar ur Tina-Marie Qvibergs dokumentärfilm ”Den sista skörden” och därefter får Thomas Kätterer förklara hur det ska gå till…

SLU-forskaren Thomas Kätterer berättar den här kvällen om det alltmer aktuella ämnet; hur ska jordens åkermark räcka till att producera livsmedel till jordens ständigt ökande befolkning?

Thomas kommer att belysa flera aspekter: bra jordbruksmark är en begränsad resurs – jordbruksmark förstörs genom överutnyttjande, erosion och försaltning – naturskogar försvinner och ersätts med jordbruksmark – uthållig intensifiering av jordbruket är en nödvändighet för att försörja en växande befolkning med förnödenheter – hur kan markbördighet höjas och varför leder detta till minskad klimatpåverkan – hur är läget i Sverige och hur kan vi öka bördigheten och minska klimatavtrycket – vilka odlingsmetoder bör gynnas?

Moderator och ”side-kick” är Klara Hansson, projektledare för Modellodlingen på Angereds Gård, odlare och trädgårdsmästare https://www.instagram.com/modellodlingen/. Har tidigare bl.a. jobbat på Earthculture Farm och Botaniska trädgården.

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.

Anmälan senast den 11 november till Lars Åkeson (akeson@mbox300.tele2.se)
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal.

Seminariet anordnas av Ingenjörer för miljön, www.ingenjorerformiljon.se  i samarbete med Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org och Ekoentrum, www.ekocentrum.se