4 mars Helhetssyn på hållbarhet i matdebatten är livsviktigt

Vägen till omställning går genom maten
Ekocentrum 2020-03-04 kl. 18.00–19.30

Helhetssyn på hållbarhet i matdebatten är livsviktigt

På Ekocentrum den 4 mars talar Gunilla Almered Olsson på temat ”Vägen till omställning går genom maten”. Gunilla Almered Olsson är professor i humanekologi vid Göteborgs universitet sedan 2007 och hennes forskningsintresse rör människans påverkan på rurala och peri-urbana ekosystem med tonvikt på markanvändning, matproduktion, jordbruksverksamheter och bevarande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i relation till långsiktig hållbarhet. Några frågeställningar som lyfts fram i föredraget:

  • Hållbar matproduktion måste innefatta mer än klimataspekten och berör alla de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • Utlokalisering av Sveriges matproduktion till andra delar av världen ger sårbarhet. Det finns andra alternativ!
  • Regionala och lokala matsystem ger aktiva länkar mellan stad och landsbygd. Konsekvenser för svenskt landskap, för människor och miljö av minskad polarisering mellan stad och land.

Vi behöver en engagerad och insiktsfull debatt och diskussion om matförsörjningen som berör alla FN:s 17 hållbarhetsmål och vår överlevnad. Inte förenklade budskap om att ekologisk odling är klimatnegativ.

Ett annat viktigt intresseområde för Gunilla Almered Olsson är människa-natur-temat, om naturanvändning, ansvar, förvaltning, rättvisa och värdedimensioner. Denna laddade fråga är direkt relaterad till mat, klimat och omställning till en hållbar framtid. Gunilla Almered Olsson deltar i omställningsrörelsen via det lokala nätverket Omställning Kungälv med fokus på klimat och matsystemfrågor.

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika.

Anmälan senast den 3 mars till Lars Åkeson (akeson@mbox300.tele2.se)
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation, men vi vill gärna ha en anmälan för att om möjligt matcha behovet med rätt lokal.

Ekocentrum behöver ha täckning för sina omkostnader i samband med onsdagsföreläsningarna. Vi har kunnat utnyttja Ekocentrums fina lokaler i många år och vill gärna fortsätta med det. Vi ber därför våra besökare betala ett frivilligt belopp till Ekocentrum på 50 kr eller mer. Ni kan betala med swish, mobilnummer 123 420 25 03, eller bankgiro 5114-8849 . Numren kommer också att anslås vid receptionen.

Seminariet anordnas av Ingenjörer för miljön, www.ingenjorerformiljon.se  i samarbete med Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org och Ekoentrum, www.ekocentrum.se