Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. Mikael Karlsson.
Skogen spelar en central roll för både klimatet, den biologiska mångfalden och som råvaruresurs. De senaste sjuttio åren han kalhyggesbruket dominerat i Sverige, där grundprincipen är att den skog som finns huggs ner, varefter nya träd av endast en sort planteras. Detta har gett hög kvantitet av virke, men visat sig vara förödande för naturen, sänka virkeskvaliteten och öka skogsnäringens risker.

Mikael Karlsson kommer att beskriva grunderna i Ekosystembaserat skogsbruk, som gör det möjligt att både öka lönsamheten, klimatnyttan och den biologiska mångfalden i den brukade skogen. Föreläsningen heter ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” efter Mikael Karlssons bok med samma namn.

Varmt välkommen med din egen fråga. På MILJÖL samlas alla engagerade i en hållbar utveckling under mottot:
“Det måste vara roligt att rädda planeten – annars går det nog inte.”

Vi ses på pub Oxsvansen kl 17-18 och går sedan över till restaurang Oxen. OBS! Kom före kl 18 då ytterdörren låses.
Du behöver varken vara artist eller ingenjör – du behöver inte ens gilla pilsner 🙂
Varmt välkommen!

Ingenjörer för Miljön, Artister för Miljön och Sveriges Ingenjörer
Ingen föranmälan behövs, men tacka gärna ‘Ja’ i eventet på Facebook så vi vet ungefär hur många som kommer. Ta gärna med en vän eller kollega. The more the merrier 🙂