23-09-14 CCS – Hur är läget?

CCS – Hur är läget?

Ingenjörer för Miljön Väst bjuder in till caféafton
med
Tina Mårlind och Fredrik Lundberg 

Torsdag 14 september kl 18.00-19.30

CCS = Carbon Capture & Storage

 

Tina Mårling arbetar som Senior project manager, Strategy & Innovation på Göteborgs hamn. Hennes bakgrund är teknisk fysik från Chalmers och har sedan jobbat inom energibranschen både från konsult samt beställarsidan. Tina Mårlind arbetar med att se hur hamnen skall utvecklas långsiktigt med fokus på energi och innovationsfrågor.

Fredrik Lundberg arbetat som journalist sedan 1978. Han var 2002-2007 energi- och klimatexpert vid miljöpartiets riksdagskansli. Hade 2015-16 utredningsuppdrag åt en analysgrupp för statsrådsberedningen om minskning av växthusgasutvsläpp åt tung industri.
Han har skrivit scenario för nollutsläpp av koldioxid för Norden och Baltikum till 2030. Rapporten publiceras 2018 på airclim.org. Har tidigare skrivit flera energiscenarier för Sverige och Norden åt AirClim och rapporter om kol och koldioxidlagring, fossil gas och liknande

Enligt IPCC behöver vi samla in en del av den koldixid vi redan släppt ut och inte släppa ut mer.
Det finns flera sätt att göra detta på, där CCS, alltså insamling och lagring av koldioxid är ett. Men hur är statusen för denna teknologi? I Göteborg är det en aktuell fråga genom projektet CinfraCap, ett samarbete mellan Göteborgs hamn, Preem, Renova m.fl. Tina Mårlind kommer ge oss en statusbild av projektet att skapa en storskalig hubb för CO2 i Göteborgs hamn.

Men hur ser CCS ut i resten av världen? Fredrik Lundberg kommer att prata om CCS i ett större perspektiv satsar någon annan? Det har pratats mycket om CCS de senaste 20 åren men vad har hänt, vilka länder är aktiva. Hur ser utsikterna ut för CCS i olika brancher? Hur säker är lagringen av koldioxid i bergrum? En risk med CCS är att man pratar om det för att slippa ändra sina aktiviter, men efter en tid har inget åstadkommits, är det vanligt?

 

Tid: Torsdag 14 September, kl 18-19.30, Kom gärna i förväg och ät lite pizzetta, ta ett glas naturvin eller en god fika.

 

 

23-05-03 Allt hänger ihop!

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till
caféafton med Gustaf Olsson

Onsdag 3 maj kl. 18.00 – 19.30

Allt hänger ihop!

Gustaf Olsson är professor emeritus vid Industrial Automation, Lund University, Sweden

Distinguished Fellow IWA, and Honorary Member IWA (International Water Assoc.)

Den globala uppvärmningen kan karakteriseras av en enkel siffra, koldioxidhalten i atmosfären.
Likaså ser lösningen lika enkel ut: minska emissionerna. Men för att hantera klimatkrisen måste kopplingarna mellan
klimat – energi – vatten – föda – ekonomi – livsstil bli uppenbara – hur allt hänger ihop.

Vår konsumtionsinriktade livsstil är ett tecken på hur vi fjärmat människan från naturen. Vi är en del av den. Vi har inte satts att härska över naturen utan att ansvarsfullt förvalta den. Alltför länge har vi sett naturens kapital som gratis och tillgängligt: fossila bränslen, mineraler och vatten.

Även när vi utvecklar grön teknik glömmer vi lätt att vi fortfarande ser naturens kapital som vår rättighet, t.ex. sällsynta metaller. Den biologiska mångfalden är kusligt reducerad, exempelvis genom utvinningen av mineraler, av avskogning för köttproduktion, eller för att förse den rika världen med ädla träslag. En alltför stor del av den odlade marken används för djurföda i stället för människoföda.

Presentationen försöker ge en bild av sammanhangen – hur allt hänger ihop!

Tid: onsdag 3 maj 2023, kl. 18.00-19.30
Plats: Lokal ARENA: Första Lång, Hyresgästföreningen, Första Långgatan 17 samt via Zoom
Anmälan: senast onsdag 3 maj kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/3oooxUk eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com
Zoom: Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 3 maj.
Inspelning: Caféaftnar och MILJÖL spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

 

 

23-03-27 Skogen del 2 –

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med Achim Grelle–Tomas Lundmark–Xavier de Maupeou

Onsdag 5 april kl. 18.00–19.30

Skogen del 2 –
hur ska vi göra med skogen?

Kvällens caféafton i Hyresgästföreningens lokal Arena är en uppföljning av Miljöl den 27 mars då Mikael Karlsson föreläste om”Hugga hållbart”.

Vi fortsätter med skogstemat och får ikväll lyssna till tre intressanta röster om skogsskötsel.

     

 

 

 

 

 

 

 


Achim Grelle
är fysiker från Tyskland, där han studerade flödesdynamik med försök i vindtunneln. Där väcktes intresset för meteorologi och klimatologi som storskaliga flödesdynamiska system och för förståelsen av samspelet mellan ekosystem och atmosfären för klimatsystemet. I synnerhet skogar spelar en viktig roll för atmosfärens kol-, vatten- och energibalans.
Idag ärAchim Grelleprofessor på institutionen för Skog och Träteknik på Linnéuniversitetet där modern mätteknik används för att studera effekter av skötsel och störningar på skogens klimatnytta. Ikväll pratar Achim Grelle om skogens kolbalans, hur vi mäter den, och hur vi kan påverka den genom skogsbruk. Achim Grelle deltar via Zoom.

Tomas Lundmark,professor emeritus i skogsskötsel på SLU. Har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv till att utveckla kunskap om hur man kan sköta skog för olika mål. Allt från ökad skogstillväxt, rikare biologisk mångfald till ökat upptag och infångning av koldioxid. Som nybliven pensionär ägnas numera en hel del tid även åt att sköta den egna skogen.
Tomas Lundmark deltar via Zoom och kommer att prata om sitt liv med skogen.

Xavier de Maupeouär uppväxt i Frankrike och arbetar i Göteborg sedan 2008. Tidigare på fastighetskontoret som skogsförvaltare och enhetschef, nuvarande på stadsmiljöförvaltningen som planeringsledare för skogsförvaltningen. Brinner för frågor rörande alla former av kontinuitets- och naturnära skogsbruk.
Xavier de Maupeou kommer att prata från Arena-lokalen som också erbjuder möjligheten att ta en kopp kaffe.

 

Tid:onsdag 5 april 2023, kl. 18.00-19.30
Plats:Hyresgästföreningens Arena-lokal, Första Långgatan 17 B, Göteborg samt Zoom Anmälan:senast onsdag 5 april kl. 09.00 på Google Formulär  http://bit.ly/3JDVx30 eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com
Zoom:Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 5 april
Inspelning:Caféaftnar och MILJÖL spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

23-03-02 Vad gör bankerna med våra pengar?

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till digital caféafton med

Jakob König–Fair Finance Guide Torsdag 2 mars kl 18.00–19.30

Vad gör bankerna med våra pengar?

Jakob Königfrån Fair Finance Guide Sverige   https://fairfin anc egu id e.se/banks/h em /  berättar om hur organisationen granskar bankernas placeringar och hållbarhetslöften.

Bankernas roll i klimatomställningen kan inte underskattas. Det investeras fortfarande enorma summor i kol och olja, inte minst våra egna besparingar och pensioner.
Bankerna har varit svåra att övertyga och är inte särskilt transparenta heller. Jakob berättar om klimatspelet i den inte så vackra finansmarknaden och vad vi kan göra åt det.

Johan Rockström pekar i sin senaste bok ”En jord för alla”ut en kursomläggning i fattigdomsfrågan”,som tillsammans med”en omdaning av finanssystemets uppbyggnad”utgör absoluta krav för”en jord för alla”. Vilken roll spelar våra banker? Är våra banker ett hinder för ”en jord för alla”?

Jakob König ger oss i kvällens caféafton en inblick i våra bankers ansvar och roll–och våra möjligheter att påverka genom att byta bank.

Tid: torsdag 2 mars 2023, kl. 18.00-19.30

Plats:endast digitalt via Zoom.

Anmälan:senast torsdag 2 mars kl. 09.00 på Google Formulär  https://b it.ly/3Yww Evp
eller direkt till mejladress lars. akeson.lerum@gmail.com

Webb:Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 2 mars 2023
Inspelning:Caféaftnar och MILJÖL spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

23-02-01 Waves 4 Power – nu kommer vågkraften!

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med

Jonas Kamf

Onsdag 1 februari kl 18.00 – 19.30

Waves 4 Power – nu kommer vågkraften!

 

Waves4Power är en av de ledande utvecklarna av vågkraft i världen. Med sitt WaveEL™ -system skördar man den rena energin i havsvågor och omvandlar den till elektricitet, utan att släppa ut skadlig CO2.

Energin i vågorna är gratis och har potential att kraftigt minska behovet av fossila bränslen.
Energitätheten är mer än 800 gånger större i havets vågor än i vinden som vindkraftverken utnyttjar.

Är det äntligen dags för vågkraften att ta plats vid sidan av sol och vind när vi fasar ut de fossila bränslena?

Tid: onsdag 1 februari 2023, kl. 18.00-19.30
Plats: Lokal ”Analysen” i EDIT-huset på Elektrogården 1 på Chalmers, Göteborg samt digitalt via Zoom.
Anmälan: senast onsdag 1 februari kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/3w81eih eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com
Webb: Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 1 februari 2023
Inspelning: Caféaftnar och MILJÖL spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

Analysen Vägbeskrivning
Analysen finns på Campus Johanneberg.
Gå till byggnad EDIT trappa D, E och F. Ingång från Rännvägen 6B. Gå till våning 3.

22-12-07 Fiskeriförvaltning – enkelt i teorin men så svårt i praktiken!

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med  Henrik Svedäng
Onsdag 7 december kl. 18.00 – 19.30


Fiskeriförvaltning – enkelt i teorin men så svårt i praktiken!

Henrik Svedäng är forskare och docent vid Baltic Sea Centre på Stockholms Universitet. Henrik är också forsknings-koordinator på Svenska Institutet för den marina miljön, Göteborgs Universitet. Hans huvudsakliga områden är fiskebiologi (ål, torsk och strömming) och fiskeriförvaltning i svenska kustvatten.

Vi har alla häpnats över hur stora trålare får fortsätta dammsuga Östersjön på fisk, samtidigt som myndigheter och politiker tycks vara helt handlingsförlamade. Varför blir det så fel?

Vi vet alla hur det har gått för ålen…och torsken…ska vi lyckas rädda strömmingen…och surströmmingen?

Östersjöns strömming blir fiskmat för norska laxodlare i danska fiskmatsfabriker – varför fortsätter vi…på detta vis?

 

Tid: onsdag 7 december 2022, kl. 18.00-19.30
Plats: Digitalt möte via Zoom
Anmälan: senast onsdag 7 december kl. 09.00 på Google Formulär http://bit.ly/3hR5UVD  eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com
Zoom: Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 7 december
Inspelning: Caféaftnar och MILJÖL spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

 

 

 

Du kan bli medlem i Ingenjörer för Miljön och stödja vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, adress, e-post och mobilnummer.

 

 

 

2 november Klimatneutrala städer 2030

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med

 Viable Cities och Anthesis Group

Onsdag 2 november kl. 18.00 – 19.30

  Lena Holmberg

är lärandestrateg och är en del av Viable Cities programledning. Hon är disputerad inom pedagogik och har en bakgrund inom    akademi, näringsliv och offentlig sektor på olika nivåer samt har länge arbetat med hållbarhetsfrågor bland annat som innovationsrådgivare på Chalmers.

Klimatneutrala städer 2030

Viable Cities och Anthesis Group berättar om det arbete som pågår i Sverige och Europa för att skapa klimatneutrala städer. Ett viktigt perspektiv är hur man engagerar alla i processen: medborgare, företag, akademi och offentlig sektor.

Viable Cities

Viable Cities är ett svenskt strategiskt innovationsprogram som har samlat 23 städer i Sverige, alla med ambitionen att bli klimatneutrala till 2030. Här ges exempel på hur detta arbete går till i olika städer men även i Europa. Viktiga verktyg är klimatkontrakt och klimatinvesteringsplaner som är helt nya sätt att arbeta där aktörer från näringsliv, civilsamhälle, akademi och offentlig sektor kommer samman.

Anthesis Group

Anthesis Group samlar 900 hållbarhetsexperter med kontor i 20 länder runt om i världen. Anthesis Sverige är ett växande företag som erbjuder tjänster inom miljö- och resursekonomi, hållbara energisystem och hållbara städer. Inom dessa områden erbjuder man strategisk rådgivning samt affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering, forskning och utbildning. Anthesis har 16 konsulter i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg.

 Charlotta Möller

är senior affärsutvecklare Anthesis med 25 års erfarenhet av FoI, strategi- och affärsutveckling, ledning och styrning och strategisk kommunikation både inom näringslivet och institutssektorn, senast som avdelningschef på RISE Research Institutes of Sweden med fokus på omställning till hållbara städer och regioner, missionsdriven samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademin och civilsamhället, policyutveckling, transition management samt utveckling av strategier och metoder för uppskalning av innovations- och forskningsresultat på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Tid: onsdag 2 november 2022, kl. 18.00-19.30
Plats: Viktoriasalen (3:e våningen) i Viktoriahuset, Linnégatan 21 i Göteborg + möte via Zoom
Anmälan: senast onsdag 2 november kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/3VFCRDZ  eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com och ange Viktoriasalen eller Zoom.
Zoom: Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 2 november
Inspelning: Caféaftnar och MILJÖL spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

Du kan bli medlem i Ingenjörer för Miljön och stödja vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, adress, e-post och mobilnummer.

19 okt. 2022 13:19 (för 2 dagar seda
till mig

.

5 oktober Plastfrågan ur ett hållbarhetsperspektiv

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med
Magnus Hedenmark

Onsdag 5 oktober kl. 18.00 – 19.30

 

Magnus Hedenmark är miljötoxikolog och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömningar, med Svanen-märkning och arbetar nu som konsult i sitt eget bolag Re:profit AB. Magnus har en gedigen erfarenhet av kemi- och materialhantering och arbetar nu framförallt med frågor som behandlar hur vårt samhälle måste undvika att ”förgifta” oss själva genom ovarsam och okunnig styrning av flödet av kända och okända kemikalier, www.reprofit.se

”Volymerna av plast kan ensamt äventyra hela Parisavtalet”

Plastfrågan har fått stor uppmärksamhet genom föroreningarna av haven och alla mikroplaster som återfinns precis överallt; från regndroppar till vår egen lungvävnad. Det har lett till vissa förbud av engångsplaster och kemiindustrin hänvisar till ökad återvinning som lösning. Men räcker verkligen det? Få vet om att volymerna av plast ensamt kan knäcka Parisavtalet, samtidigt som rätt utformad plast kommer behövas i samhället. Så hur kan vi skapa en hållbarhetsstrategi som sätter en ny spelplan för plasterna? Från IfMs sida så arbetar vi systematiskt enligt hållbarhetsprinciper och backcasting för att lösa frågor från ett helhetsperspektiv för att undvika suboptimeringar.

Magnus kommer att ha en presentation med powerpoint och den sista halvtimman får deltagarna tillfälle att ställa frågor och diskutera lösningarna som Magnus presenterat.

Tid: onsdag 5 oktober 2022, kl. 18.00-19.30
Plats: digitalt möte via Zoom
Anmälan: senast onsdag 5 oktober kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/3f0ULAq  eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com
Zoom: Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 5 oktober
Inspelning: Caféaftnarna (och MILJÖL) spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

Du kan bli medlem i Ingenjörer för Miljön och stödja vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, adress, e-post och mobilnummer.

Virtuellt studiebesök 12 september


Hej Medlemmar i Ingenjörer för Miljön

Sundsvall 2022-09-06

Måndagen 12/9 19:00 genomför föreningen, i samarbete med Sundsvalls Tekniska Förening,ett virtuellt studiebesök hos Absolicon i Härnösand. Ingen föranmälan behövs.

Absolicons VD och grundare, Joakim Byström, kommer att visa oss den anläggning som byggts i Härnösand för att, med hjälp av koncentrerande solfångare, bidra med värme till fjärrvärmenätet. Han kommer också att ge oss en allmän genomgång av fördelarna av att utnyttja solenergi för värmeproduktion. Det finns ett stort behov av att ersätta fossil energi bland annat ibryggeri-, textil och livsmedelsindustrin.

Strax före 19:00 kan ni logga in er via Zoom. Om ni inte har använt Zoom förut kan det vara bra att logga in lite tidigare så att programmet hinner installeras i er dator. Det brukar gå ganska automatiskt. Anslut genom att klicka på nedanstående länk:

https://us02web.zoom.us/j/82996148516?pwd=d29SNlRpOEJGZ0Z5VFBWcUUvb3Vmdz09

Meeting ID: 829 9614 8516

Passcode: 334849

Gunnar Farm​​

Sundsvall​​

070-6316064​​

7 september -caféafton – Filip Johnsson, Chalmers och Erik Axelsson, Göteborg Energi

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med Filip Johnsson, Chalmers och Erik Axelsson, Göteborg Energi

onsdag 7 september kl. 18.00 – 19.30

CCS Carbon Capture and Storage

Är infångning av koldioxid en användbar teknik – eller endast ett nytt sätt att fördröja omställningen?

Kvällens talare är Filip Johnsson, professor i energisystem vid Chalmers och har arbetat i många år med både tekniska och systemaspekter på energisystem och dess omställning.

Tid: onsdag 7 september 2022, kl. 18.00-19.30
Plats: Viktoriasalen i Viktoriahuset, Linnégatan 21 i Göteborg + digitalt möte via Zoom
Anmälan: senast onsdag 7 september kl. 09.00 på Google Formulärhttps://bit.ly/3pNYTG5 eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com. Vid anmälan, ange om du kommer till Viktoriahuset eller deltar på Zoom.

Filip Johnsson kommer ge en översikt över CCS området, alltså tekniken för att avskilja och lagra koldioxid från både fossila (CCS) och biogena (bio-CCS) utsläppskällor. I dagsläget är CCS tekniken i fokus för både industriella koldioxidutsläpp och utsläpp från energianläggningar – i Sverige främst kraftvärme, där till exempel Stockholm Exergi ligger i startgroparna för att bygga en fullskaleanläggning för koldioxidavskiljning från deras biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan. Föredraget kommer även diskutera ekonomiska incitament för CCS och bio-CCS.

Erik Axelsson, projektledare för CinfraCap på Göteborg Energi berättar om CinfraCap som är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB. Avsikten är att bygga en gemensam infrastruktur för transport och mellanlagring av infångad koldioxid. En sådan infrastruktur finns ännu inte någon annanstans så Göteborg och Sverige kan bli först i världen.
Se mer på https://www.goteborgshamn.se/hamnens-projekt/cinfracap/Utöver detta utreder Göteborg Energi möjligheten att fånga in biogen koldioxid från sin fjärrvärmeproduktion.

Vi kan utlova en intressant kväll med CCS-tekniken och möjliga tillämpningar, välkomna!