5 oktober Plastfrågan ur ett hållbarhetsperspektiv

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med
Magnus Hedenmark

Onsdag 5 oktober kl. 18.00 – 19.30

 

Magnus Hedenmark är miljötoxikolog och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömningar, med Svanen-märkning och arbetar nu som konsult i sitt eget bolag Re:profit AB. Magnus har en gedigen erfarenhet av kemi- och materialhantering och arbetar nu framförallt med frågor som behandlar hur vårt samhälle måste undvika att ”förgifta” oss själva genom ovarsam och okunnig styrning av flödet av kända och okända kemikalier, www.reprofit.se

”Volymerna av plast kan ensamt äventyra hela Parisavtalet”

Plastfrågan har fått stor uppmärksamhet genom föroreningarna av haven och alla mikroplaster som återfinns precis överallt; från regndroppar till vår egen lungvävnad. Det har lett till vissa förbud av engångsplaster och kemiindustrin hänvisar till ökad återvinning som lösning. Men räcker verkligen det? Få vet om att volymerna av plast ensamt kan knäcka Parisavtalet, samtidigt som rätt utformad plast kommer behövas i samhället. Så hur kan vi skapa en hållbarhetsstrategi som sätter en ny spelplan för plasterna? Från IfMs sida så arbetar vi systematiskt enligt hållbarhetsprinciper och backcasting för att lösa frågor från ett helhetsperspektiv för att undvika suboptimeringar.

Magnus kommer att ha en presentation med powerpoint och den sista halvtimman får deltagarna tillfälle att ställa frågor och diskutera lösningarna som Magnus presenterat.

Tid: onsdag 5 oktober 2022, kl. 18.00-19.30
Plats: digitalt möte via Zoom
Anmälan: senast onsdag 5 oktober kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/3f0ULAq  eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com
Zoom: Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 5 oktober
Inspelning: Caféaftnarna (och MILJÖL) spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

Du kan bli medlem i Ingenjörer för Miljön och stödja vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, adress, e-post och mobilnummer.