Caféafton 2 februari med Åsa Kasimir och Stig-Olof Holm

Kan naturen hjälpa oss i kampen mot klimatförändringar – JA!

Tid: onsdag 2 februari 2022, kl. 18.00-19.30
Plats: digitalt möte via Zoom
Anmälan: senast onsdag 2 februari kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/33r4nyW  eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com

Halten av växthusgaser i atmosfären ökar stadigt. En av vår tids stora frågor är hur vi kan få bort ökningen och istället få en minskning av växthusgaser i atmosfären. Detta kommer att kräva många olika åtgärder. På denna caféafton belyser vi två möjligheter att låta naturen hjälpa till med detta.

Växthusgaser från torvmarker

Torvmarker har sedan förra istiden ackumulerat torv som nu är flera meter tjocka lager, och innehåller dubbelt så mycket kol som skog i hela världen. Så länge marken är blöt skyddas torven från nedbrytning men i Sverige har tidigare myrmarker dikats för att få mer jordbruks- och skogsmark. Torven bryts då ner och från Sveriges dikade torvmarker avgår mer än 10 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år, vilket är i samma storleksordning som personbilstrafikens utsläpp. Hur kan utsläppen vara så stora från den dikade marken? Vad behövs för att återfå upplagring av kol som tidigare?

Tidsfaktorn är avgörande för hur man ska se på den svenska skogens klimatnytta.

Utan en tidsmässigt begränsad global kol-budget, som att vi måste nå netto-noll utsläpp om ca 25 år, skulle antagandet om att skogsbränslen i Sverige är klimatneutrala, vara korrekt. Men nu håller detta antagande inte längre. I skog som nu avverkas omvandlas 80–90 procent av biomassan inom några år till koldioxid. Den hinner inte återbildas i nya träd på samma plats förrän ca år 2080–2100, vilket är alldeles för sent. Här spelar det stor roll hur man betraktar mängden koldioxid, som svenskt skogsbruk släpper ut. Detta utsläpp finns inte direkt tillgängligt t.ex. i Naturvårdsverkets redovisningar, eftersom man räknar på nettot, blandar samman upptaget i skogens ekosystem med skogsbrukets utsläpp. Även skogens sammansättning spelar roll. Skogsföryngringen bör snabbt ändras för att göra skogen mer motståndskraftig mot klimatförändringen. Det finns en mängd olika stora hinder som ligger i vägen för att åstadkomma ett skifte i det svenska skogsbruket.

 

Åsa Kasimir

Docent i Naturgeografi vid Göteborgs Universitet.
Forskar om hur växthusgaser från mark påverkas av markanvändning. Särskilt fokus senare år har varit växthusgaser från beskogad dikad torvmark och restaurerade torvmarker. Metoder att ta reda på hur mycket växthusgaser som avgår (emission) från marken är fältmätning och process-modellering. Därifrån kan vi föreslå hur emission kan hållas låg eller minskas i olika ekosystem. Hon är också en av författarna i IPCC:s emissionsfaktordatabas och i uppdateringen av IPCC Guidebok för beräkning av emission i kapitlen om skog och jordbrukets avgång av lustgas (N2O) från gödsling.

Stig-Olof Holm

Lektor i Ekologi vid Umeå Universitet. Har vid sidan av ett jord- och skogsbruk. Har publicerat vetenskapligt i tidskrifter som t.ex. Forest Ecology and Management, Journal of sustainable forestry, New Phytologist, Ecological Economics.

Webbinarium och workshops Cirkulär ekonomi – medvind Göteborg

Ekocentrum driver projektet Cirkulär ekonomi – medvind Göteborg och erbjuder webbinarium den 1 december samt workshop tillsammans med CirEko den 7 och 9 december.
Såväl webbinarium som workshop är helt kostnadsfritt då projektet är finansierat av Wilhelm Röhss Donationsfond. Vi ser detta som en möjlighet att nå ut till verksamheter, entreprenörer och start-ups inom handel, bygg och industri för att ge en fördjupad förståelse för cirkulära affärsmodeller, men framförallt för att ge en bild över vad som sker just nu inom Cirkulär ekonomi i Göteborg med omnejd.
Vi har bjudit in flertalet inspirerande små- och medelstora verksamheter från närområdet som är med och ”pitchar” sina cirkulära affärsmodeller samt centrala initiativ som driver på omställningen till en cirkulär ekonomi.
Webbinariet är digitalt, men efterföljande workshopar kommer att ske på Yesbox samt i Ekocentrums utställning. Vi uppskattar om ni vill sprida i era kontaktnät så att fler ges möjlighet till kunskap och inspiration i ämnet.
Väl mött!
Bästa hälsningar
Maria Elggren
Kunskap och inspiration
Stiftelsen Ekocentrum · Gamlestadsvägen 2-4
415 02  Göteborg · Tel vxl 031-705 07 40

Kvällsföreläsning på Ekocentrum – Den stora omställningen – hur kan den genomföras?

Kostnadsfri öppen föreläsning på Ekocentrum

När: 8 dec kl 18.00-19:30

Var: Yesbox, Gamlestadsvägen 2-4 (även via streaminglänk)

Anmälan: Ekocentrums webbsida.

Den 8 december bjuder Stiftelsen Ekocentrum och Ingenjörer för Miljön in till en gemensam kväll om hur vi går från hot till handling i klimatfrågorna. Kvällen gästas av Staffan Laestadius och Niklas Harring, som håller två kortare föreläsningar. Därefter följer ett gemensamt samtal modererat av Ekocentrums verksamhetsledare Mikaela Rosander, där vi får olika perspektiv på implementering av de åtgärder som krävs för att bromsa klimatförändringen.

Staffan Laestadius är professor emeritus i industriell utveckling vid KTH och författare till nyligen utgivna boken En strimma av Hopp: Klimatkrisen och det postindustriella samhället (Verbal förlag). Han sitter även i styrelsen för tankesmedjan Global Utmaning och är en väl anlitad föreläsare. Så här i efterdyningarna av FNs klimattoppmöte i Glasgow, COP26, kommer Staffan att prata om den stora omställning och de utmaningar som väntar om vi ska kunna hantera klimatkrisen med bibehållen välfärd.

 

 

 

 

Niklas Harring är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och affilierad till Centre for Collective Action Research. Hans forskningsintresse rör relationen mellan medborgare och stat och bland annat varför medborgare motsätter sig eller stödjer statlig styrning på områden såsom klimat, miljö och antibiotikaanvändning. Niklas kommer att tala om det samarbete som krävs på olika nivåer för att minimera och hantera klimatkonsekvenser och hur stödet för klimatåtgärder ser ut i den allmänna opinionen

 

 

 

 

Varmt välkomna till en öppen kväll i omställningens tecken!
Anmälan sker på www.ekocentrum.se
Meddela om du vill delta på länk eller på plats.

 

 

 

 

Denna föreläsning är möjlig med stöd från Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond.

3 november – Caféafton med Gustaf Olsson Klimatet – än är det inte för sent

Kvällens talare är Gustaf Olsson, professor emeritus i Industriell automation vid Lunds Tekniska högskola

Tid: onsdag 3 november 2021, kl. 18.00-19.30
Plats: digitalt möte via Zoom
Anmälan: senast onsdag 3 november kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/2Zy8vuU  eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com  

Gustaf Olsson kommer att tala om ”Klimatet – än är det inte för sent” och om det ansvar som vi alla tillsammans har för vår gemensamma planet – den är allt vi har!

Gustaf Olsson är professor emeritus i Industriell automation vid Lunds Tekniska högskola och pensionär sedan 2006. Sedan dess har han forskat kring hur klimat, vatten, energi och föda hänger ihop. Han har under senaste 15 åren tjänstgjort som gästprofessor vid Chalmers och universitet i Beijing, Malaysia och England. Han är som ende svensk “Distinguished Fellow” och “Honorary Member” i International Water Association (IWA), en organisation för mer än 10 000 vattenproffs.

Några av Gustafs klokheter:

– allt hänger ihop – ekonomerna är fel uppfostrade – Jorden, det är allt vi har
– i 30 år har vi varit överens om problemet – men ingen talar om vad som måste göras
– det är vi själva som måste göra något annorlunda än vad vi gjorde tidigare
– börja med små steg dag efter dag efter…

Du kan bli medlem i Ingenjörer för Miljön och stödja vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, adress, e-post och mobilnummer.

20 oktober – Webbinarium – Att jobba framgångsrikt med biologisk mångfald

Onsdag 20 oktober 2021 – 18:00 – 20:00

Maria Thorell från företaget Calluna berättar om sin erfarenhet av att arbeta med ingenjörer kring biologisk mångfald. Hur gör man olika beräkningar och bedömningar vid planering?
Exempel från Ostlänken

Olof Stenlund från Trafikverket kommer att belysa problemet med att många olika inventeringar, t ex naturvärdesinventeringen, skall kompromissas när projektet väl genomförs.
Exempel från E20, Alingsås-Vårgårda

Möjlighet till frågor och diskussion.

Detta seminarium sker över Zoom, anslut till rummet: https://us02web.zoom.us/j/88030207839
Om länken till mötet ovan inte fungerar klipp ut och klistra in detta i din webbläsare: https://us02web.zoom.us/j/88030207839

 

Varmt välkommen! 

6 oktober – Caféafton med Johan Holmén, ordförande i Ingenjörer för miljön – online

Välkommen att samtala med Ingenjörer för Miljöns nyvalde ordförande Johan Holmén

  • Var kan IfM göra störst skillnad? Välkommen med dina tankar och förslag!

Kvällen inleds med att ordförande Johan Holmén, postdoktor i Fysisk resursteori vid Chalmers – länkar se nedan – berättar om sin praktiknära forskning som fokuserar på metoder för att navigera hållbar omställning, med utgångspunkt i backcasting och systemtänkande.  Vi fortsätter därefter med en öppen diskussion där du som deltar gärna får dela dina perspektiv och tankar för att värna om en hållbar systemförändring.

För att uppnå ett hållbart samhälle i tid behövs genomgripande förändringar i flera samhälleliga system: energi, transport, livsmedel, vatten, hälsa-sjukvård m.m. Omställning i sådana system inbegriper inte bara tekniken, utan även marknad, policy, infrastruktur, beteenden, kultur och normer. För att vara hållbar måste dessutom de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna av förändringen integreras. Vi har dock en tendens att reducera omställningen till endast en fråga om teknik, och hållbarhet till en fråga om klimat.
Hur kan ingenjörer spela en tydligare roll i arbetet?
Mer om Johan: www.chalmers.se, http://www.challengelab.chalmers.se


Anmäl dig senast den 6 oktober kl. 09.00 till
https://bit.ly/3hLiGT3
eller direkt till
lars.akeson.lerum@gmail.com

 

Du kan bli medlem i Ingenjörer för Miljön och stödja vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, adress, e-post och mobilnummer.

5 maj Caféafton – Göteborg Energis Tänk:Om – stipendiet för hållbara idéer 2020

Caféafton med Ingenjörer för Miljön onsdag 5 maj kl. 18.00 via Zoom
Anmälan: senast onsdag 5 maj kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/32BaOex eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com


Ingenjörer för Miljön inbjuder till en caféafton där tre av 2020 års vinnare, Rebase Energy, CompularTech och Helios Innovations får berätta om sina projekt. Tänk:Om är stipendiet för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Projektet är ett led i Göteborg Energis omfattande arbete med hållbarhet och miljöfrågor.

Kvällen inleds med att Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi berättar om tankarna bakom stipendiet och vad Göteborg Energi hoppas att Tänk:Om-tävlingen skall leda till. Därefter kommer Sebastian Haglund, CEO och grundare till Rebase Energy att berätta om projektidén som ledde till företaget Rebase Energy AB (https://www.rebase.energy/ ). Företaget arbetar med avancerade algoritmer som kan hjälpa till att skynda på övergången från det gamla fossila till det nya förnybara energisamhället. Nästa stipendiat är Emil Krutmeijer, affärsutvecklare på Compular AB som beskriver affärsidén bakom företaget Compular ( https://compulartech.com/) som underlättar skapandet av framtidens avancerade material med hjälp av en programvara som utvecklats med forskare och fysiker från Chalmers.
Den tredje stipendiaten är Jonatan Persson, VD och grundare av företaget Helios Innovations AB (https://www.heliosinnovations.se/ ) som har utvecklat en ny avsaltningsteknik som kan rena havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier. Företagets vision är ”en värld med självförsörjande industrier”. Jonatan har deltagit i forskningslandslaget och blivit omnämnd i Veckans Affärer som en supertalang 2019. Efter presentationerna har vi en halvtimma för frågor och svar!

Du måste anmäla dig på Google Formulär https://bit.ly/32BaOex eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com senast kl.09.00 onsdag 5 maj. Vi skickar en Zoom-länk till dig samma dag. Med länken följer även anvisningar om hur du ansluter till Zoom. Här finns info om programmet: https://ingenjorerformiljon.se/lokalforeningar/ifm-vast/

Välkomna!

7 april Åland – ön som tar Det Naturliga Steget mot ett hållbart och bärkraftigt samhälle

 

Tid: onsdag 7 april 2021, kl. 18.00-19.30

Plats: digitalt möte via Zoom

Anmälan: senast onsdag 7 april kl. 09.00 på Google Formulär  http://bit.ly/3kUog5R  eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com

​Parlamentet på Åland, lagtinget, och Ålands landskapsregering gick under 2014, i linje med de fyra hållbarhetsprinciperna, in för en gemensam strävan mot ett till fullo hållbart åländskt samhälle senast år 2051. I myllan av lagtingets beslut växte en gräsrotsrörelse fram i form av ett nätverk som fick namnet bärkraft.ax. I den här processen skapades idén om ett bärkraftigt samhälle, på fredens öar, där alla kan blomstra. Idén är numera hela Ålands vision. Ett förverkligande skulle innebära ett samhälle som ingen människa ännu upplevt.  Hemsidan är värd ett besök www.bärkraft.ax

Kvällens gäst och föreläsare är Micke Larsson, som är huvudsekreterare i nätverket bärkraft.ax. Micke kommer att berätta om hur de fyra hållbarhetsprinciperna använts, vilka framsteg och utmaningar som har dykt upp så här långt samt reflektera kring fortsättningen.

Kort inledning av Christer Owe, ordförande i Ingenjörer för Miljön, om öarna som förebild och vad Ålands exempel kan betyda för hållbarhetsarbetet.