4 maj – Cafeafton – Det är klokt att förbjuda slamspridning NU!

Magnus Hedenmark är miljötoxikolog och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömningar, med Svanen-märkning och arbetar nu som konsult i sitt eget bolag Re:profit AB. Magnus har en gedigen erfarenhet av kemi- och materialhantering och arbetar nu framförallt med frågor som behandlar hur vårt samhälle måste undvika att ”förgifta” oss själva genom ovarsam och okunnig styrning av flödet av kända och okända kemikalier, www.reprofit.se

”Därför är det klokt att förbjuda slamspridning nu”

Magnus Hedenmark kommer att gå igenom syftet och problematiken med reningsverk och slamspridning på åkerjord, med hjälp av metodiken som utvecklats genom Det Naturliga Steget där vi använder begrepp som backcasting, hållbarhetsprinciper, ABCD osv. Vi kommer också gå igenom varför IfM idag förespråkar att slamspridning förbjuds som ett första viktigt steg.

 

Magnus kommer att ha en presentation med powerpoint och den sista halvtimman får deltagarna tillfälle att ställa frågor och diskutera lösningarna som Magnus presenterat.

 

Tid: onsdag 4 maj 2022, kl. 18.00-19.30
Plats: digitalt möte via Zoom
Anmälan: senast onsdag 4 maj kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/3K2NXfv eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com
Zoom: Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 4 maj
Inspelning: Caféaftnarna (och MILJÖL) spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

 

 

Du kan bli medlem i Ingenjörer för Miljön och stödja vår verksamhet genom att swisha 100 kr till 123 255 4699 och ange namn, adress, e-post och mobilnummer.