1 juni – Caféafton – med Tomas Kåberger

Starkare styrmedel än all klimatpolitik – Vad gör vi med fossilpriserna efter Rysslands Ukrainainvasion?

Ingenjörer för Miljön Väst och Ekocentrum inbjuder till caféafton med Tomas Kåberger

onsdag 1 juni kl. 18.00 – 19.30

 

Kvällens talare är Tomas Kåberger, forskningsprofessor vid Chalmers och vars forskning handlar om energiteknisk utveckling och marknadsvillkor. Tomas Kåberger leder också Chalmers styrkeområde Energi.

 

 

Tid: onsdag 1 juni 2022, kl. 18.00-19.30
Plats: Ekocentrum + digitalt möte via Zoom
Anmälan: senast onsdag 1 juni kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/3FvHKYN eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com. Vid anmälan, ange om du kommer till Ekocentrum i Yesboxs lokal i hus B13 i Gamlestadens Fabriker på Gamlestadsvägen. Kom redan 17.30! Ekocentrum bjuder på kaffe och visar sin nya hållbarhetsutställning (mittemot Yesbox).

USA och EU, särskilt Tyskland, accelererat av nationella säkerhetsskäl de ambitioner man tidigare haft av klimatskäl. För investerarna är detta också uppenbart eftersom högre priser på kol, olja och gas driver lönsamheten starkare än alla klimatpolitiska styrmedel någonsin gjort.

Elproduktion från sol- och vindenergi kommer att växa snabbt i världen, liksom elektrifiering av transportsektorn.

Den industriella användningen av el, liksom produktion av bränslen från el, ger nya möjligheter att balansera elsystemet på längre tidsskalor medan batterier kan stabilisera elsystemet från bråkdelar av sekunder till timmar.

Men det kommer kräva att nya tekniska strukturer byggs upp vilket leder till efterfrågan på metaller. Vind- och solelverk kommer att ge miljöproblem av andra slag än de som fossil energi och kärnkraft gett.

Dessa behöver hanteras politiskt samtidigt som Rysslands intressen av att försena och försvåra utvecklingen ger starka intressen att blanda sig i den offentliga debatten.

Tomas Kåberger ska försöka ge oss en bild av hur Europas energiförsörjning kommer att förändras – för att bli kvitt beroendet av Rysslands olja, gas och uran. Vi kan utlova en intressant kväll!