2 mars – webbinarium- Hur ska vi ha det med laddstolpar för elbilar?

Det är hög tid att hjälpa företag, kommuner och bilintresserade att ta rätt beslut så att övergången till elbilar underlättas. Tillsammans med Gröna Bilister skickade Ingenjörer för Miljön i januari i år en skrivelse till regeringen, där vi pekar på behovet av att staten tar ett helhetsgrepp när det gäller frågan om laddning av elbilar. Det är bråttom och vi hinner inte korrigera för fel som kan undvikas om planeringen optimeras.

De två föreningarna hade också en debattartikel i Ny Teknik den 25 januari 2022 på samma tema. https://www.nyteknik.se/opinion/ta-ett-helhetsgrepp-om-laddningen-av-elbilar-7027809 


Vid kvällens webbinarium samtalar Christer Owe från IfM med Gröna Bilisters expert Christoffer Aalhuizen om några av de delfrågor som teknikskiftet sätter fingret på och som behöver diskuteras och optimeras ur ett samhälls- och miljöperspektiv. Exempelvis:

– Publik och icke-publik laddinfrastruktur, hur ser utmaningarna ut?
– Hur ser möjligheterna ut i Sverige för publik laddning?
– Vilka krav och mål finns uppsatta i Sverige och på EU-nivå?
– Hur påverkar laddningen elnätet?
– Kan elbilar användas som energilager?
– Hur kan vi inkludera andra beteenden och mer fokusera på nyttjandet än på ägandet?

Webbinariet genomförs via Zoom och för att anmäla dig gör fyller du i formuläret nedan eller mailar till Lars Åkeson, se nedan. 

Tid: onsdag 2 mars 2022, kl. 18.00-19.30
Plats: webbinarium via Zoom
Anmälan: senast onsdag 2 mars kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/3rYZcyq  eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com  

Christoffer Aalhuizen doktorerar inom elektromobilitet på Uppsala universitet med fokus på laddning med höga effekt. Han sitter också med i styrelsen för Gröna Bilister, och var med som en av fyra undertecknare av skrivelsen till regeringen om laddinfrastrukturen och debattartikeln på samma tema i Ny Teknik.

Christer Owe är styrelseledamot i Ingenjörer för Miljön och har arbetat med miljö och hållbarhet på heltid sedan 1998. Han var under flera år verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg och skriver ofta på sin blogg om bl.a. Cirkulär Ekonomi. Christer var också en av undertecknarna till skrivelsen och debattartikeln.