Kallelse till årsmöte den 20 april på Chalmers

Medlemmar eller andra engagerade i föreningens aktiviteter under det gångna året kallas/bjuds in till föreningens årsmöte på Chalmers, sal Vasa C (entré i från Vera Sandbergs Allé 8 ”runt hörnet från Ekocentrum” – följ våra skyltar!)

Anmälan görs via länken nedan.

Då vi i många fall bara har kontaktuppgifter i form av mail eller mobilnummer vill vi med detta be dig att maila in dina aktuella kontaktuppgifter till info@ingenjorerformiljon.se så vi har korrekta uppgifter inför kommande utskick.

Länk för anmälan till årsmötet: https://bit.ly/3tiDF5K

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Ingenjörer för Miljön

Dagordning kallelse