23-03-02 Vad gör bankerna med våra pengar?

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till digital caféafton med

Jakob König–Fair Finance Guide Torsdag 2 mars kl 18.00–19.30

Vad gör bankerna med våra pengar?

Jakob Königfrån Fair Finance Guide Sverige   https://fairfin anc egu id e.se/banks/h em /  berättar om hur organisationen granskar bankernas placeringar och hållbarhetslöften.

Bankernas roll i klimatomställningen kan inte underskattas. Det investeras fortfarande enorma summor i kol och olja, inte minst våra egna besparingar och pensioner.
Bankerna har varit svåra att övertyga och är inte särskilt transparenta heller. Jakob berättar om klimatspelet i den inte så vackra finansmarknaden och vad vi kan göra åt det.

Johan Rockström pekar i sin senaste bok ”En jord för alla”ut en kursomläggning i fattigdomsfrågan”,som tillsammans med”en omdaning av finanssystemets uppbyggnad”utgör absoluta krav för”en jord för alla”. Vilken roll spelar våra banker? Är våra banker ett hinder för ”en jord för alla”?

Jakob König ger oss i kvällens caféafton en inblick i våra bankers ansvar och roll–och våra möjligheter att påverka genom att byta bank.

Tid: torsdag 2 mars 2023, kl. 18.00-19.30

Plats:endast digitalt via Zoom.

Anmälan:senast torsdag 2 mars kl. 09.00 på Google Formulär  https://b it.ly/3Yww Evp
eller direkt till mejladress lars. akeson.lerum@gmail.com

Webb:Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 2 mars 2023
Inspelning:Caféaftnar och MILJÖL spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *