7 september -caféafton – Filip Johnsson, Chalmers och Erik Axelsson, Göteborg Energi

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med Filip Johnsson, Chalmers och Erik Axelsson, Göteborg Energi

onsdag 7 september kl. 18.00 – 19.30

CCS Carbon Capture and Storage

Är infångning av koldioxid en användbar teknik – eller endast ett nytt sätt att fördröja omställningen?

Kvällens talare är Filip Johnsson, professor i energisystem vid Chalmers och har arbetat i många år med både tekniska och systemaspekter på energisystem och dess omställning.

Tid: onsdag 7 september 2022, kl. 18.00-19.30
Plats: Viktoriasalen i Viktoriahuset, Linnégatan 21 i Göteborg + digitalt möte via Zoom
Anmälan: senast onsdag 7 september kl. 09.00 på Google Formulärhttps://bit.ly/3pNYTG5 eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com. Vid anmälan, ange om du kommer till Viktoriahuset eller deltar på Zoom.

Filip Johnsson kommer ge en översikt över CCS området, alltså tekniken för att avskilja och lagra koldioxid från både fossila (CCS) och biogena (bio-CCS) utsläppskällor. I dagsläget är CCS tekniken i fokus för både industriella koldioxidutsläpp och utsläpp från energianläggningar – i Sverige främst kraftvärme, där till exempel Stockholm Exergi ligger i startgroparna för att bygga en fullskaleanläggning för koldioxidavskiljning från deras biobränsleeldade kraftvärmeverk i Värtan. Föredraget kommer även diskutera ekonomiska incitament för CCS och bio-CCS.

Erik Axelsson, projektledare för CinfraCap på Göteborg Energi berättar om CinfraCap som är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB. Avsikten är att bygga en gemensam infrastruktur för transport och mellanlagring av infångad koldioxid. En sådan infrastruktur finns ännu inte någon annanstans så Göteborg och Sverige kan bli först i världen.
Se mer på https://www.goteborgshamn.se/hamnens-projekt/cinfracap/Utöver detta utreder Göteborg Energi möjligheten att fånga in biogen koldioxid från sin fjärrvärmeproduktion.

Vi kan utlova en intressant kväll med CCS-tekniken och möjliga tillämpningar, välkomna!