23-09-14 CCS – Hur är läget?

CCS – Hur är läget?

Ingenjörer för Miljön Väst bjuder in till caféafton
med
Tina Mårlind och Fredrik Lundberg 

Torsdag 14 september kl 18.00-19.30

CCS = Carbon Capture & Storage

 

Tina Mårling arbetar som Senior project manager, Strategy & Innovation på Göteborgs hamn. Hennes bakgrund är teknisk fysik från Chalmers och har sedan jobbat inom energibranschen både från konsult samt beställarsidan. Tina Mårlind arbetar med att se hur hamnen skall utvecklas långsiktigt med fokus på energi och innovationsfrågor.

Fredrik Lundberg arbetat som journalist sedan 1978. Han var 2002-2007 energi- och klimatexpert vid miljöpartiets riksdagskansli. Hade 2015-16 utredningsuppdrag åt en analysgrupp för statsrådsberedningen om minskning av växthusgasutvsläpp åt tung industri.
Han har skrivit scenario för nollutsläpp av koldioxid för Norden och Baltikum till 2030. Rapporten publiceras 2018 på airclim.org. Har tidigare skrivit flera energiscenarier för Sverige och Norden åt AirClim och rapporter om kol och koldioxidlagring, fossil gas och liknande

Enligt IPCC behöver vi samla in en del av den koldixid vi redan släppt ut och inte släppa ut mer.
Det finns flera sätt att göra detta på, där CCS, alltså insamling och lagring av koldioxid är ett. Men hur är statusen för denna teknologi? I Göteborg är det en aktuell fråga genom projektet CinfraCap, ett samarbete mellan Göteborgs hamn, Preem, Renova m.fl. Tina Mårlind kommer ge oss en statusbild av projektet att skapa en storskalig hubb för CO2 i Göteborgs hamn.

Men hur ser CCS ut i resten av världen? Fredrik Lundberg kommer att prata om CCS i ett större perspektiv satsar någon annan? Det har pratats mycket om CCS de senaste 20 åren men vad har hänt, vilka länder är aktiva. Hur ser utsikterna ut för CCS i olika brancher? Hur säker är lagringen av koldioxid i bergrum? En risk med CCS är att man pratar om det för att slippa ändra sina aktiviter, men efter en tid har inget åstadkommits, är det vanligt?

 

Tid: Torsdag 14 September, kl 18-19.30, Kom gärna i förväg och ät lite pizzetta, ta ett glas naturvin eller en god fika.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *