23-05-03 Allt hänger ihop!

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till
caféafton med Gustaf Olsson

Onsdag 3 maj kl. 18.00 – 19.30

Allt hänger ihop!

Gustaf Olsson är professor emeritus vid Industrial Automation, Lund University, Sweden

Distinguished Fellow IWA, and Honorary Member IWA (International Water Assoc.)

Den globala uppvärmningen kan karakteriseras av en enkel siffra, koldioxidhalten i atmosfären.
Likaså ser lösningen lika enkel ut: minska emissionerna. Men för att hantera klimatkrisen måste kopplingarna mellan
klimat – energi – vatten – föda – ekonomi – livsstil bli uppenbara – hur allt hänger ihop.

Vår konsumtionsinriktade livsstil är ett tecken på hur vi fjärmat människan från naturen. Vi är en del av den. Vi har inte satts att härska över naturen utan att ansvarsfullt förvalta den. Alltför länge har vi sett naturens kapital som gratis och tillgängligt: fossila bränslen, mineraler och vatten.

Även när vi utvecklar grön teknik glömmer vi lätt att vi fortfarande ser naturens kapital som vår rättighet, t.ex. sällsynta metaller. Den biologiska mångfalden är kusligt reducerad, exempelvis genom utvinningen av mineraler, av avskogning för köttproduktion, eller för att förse den rika världen med ädla träslag. En alltför stor del av den odlade marken används för djurföda i stället för människoföda.

Presentationen försöker ge en bild av sammanhangen – hur allt hänger ihop!

Tid: onsdag 3 maj 2023, kl. 18.00-19.30
Plats: Lokal ARENA: Första Lång, Hyresgästföreningen, Första Långgatan 17 samt via Zoom
Anmälan: senast onsdag 3 maj kl. 09.00 på Google Formulär https://bit.ly/3oooxUk eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com
Zoom: Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 3 maj.
Inspelning: Caféaftnar och MILJÖL spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *