23-03-27 Skogen del 2 –

Ingenjörer för Miljön Väst inbjuder till caféafton med Achim Grelle–Tomas Lundmark–Xavier de Maupeou

Onsdag 5 april kl. 18.00–19.30

Skogen del 2 –
hur ska vi göra med skogen?

Kvällens caféafton i Hyresgästföreningens lokal Arena är en uppföljning av Miljöl den 27 mars då Mikael Karlsson föreläste om”Hugga hållbart”.

Vi fortsätter med skogstemat och får ikväll lyssna till tre intressanta röster om skogsskötsel.

     

 

 

 

 

 

 

 


Achim Grelle
är fysiker från Tyskland, där han studerade flödesdynamik med försök i vindtunneln. Där väcktes intresset för meteorologi och klimatologi som storskaliga flödesdynamiska system och för förståelsen av samspelet mellan ekosystem och atmosfären för klimatsystemet. I synnerhet skogar spelar en viktig roll för atmosfärens kol-, vatten- och energibalans.
Idag ärAchim Grelleprofessor på institutionen för Skog och Träteknik på Linnéuniversitetet där modern mätteknik används för att studera effekter av skötsel och störningar på skogens klimatnytta. Ikväll pratar Achim Grelle om skogens kolbalans, hur vi mäter den, och hur vi kan påverka den genom skogsbruk. Achim Grelle deltar via Zoom.

Tomas Lundmark,professor emeritus i skogsskötsel på SLU. Har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv till att utveckla kunskap om hur man kan sköta skog för olika mål. Allt från ökad skogstillväxt, rikare biologisk mångfald till ökat upptag och infångning av koldioxid. Som nybliven pensionär ägnas numera en hel del tid även åt att sköta den egna skogen.
Tomas Lundmark deltar via Zoom och kommer att prata om sitt liv med skogen.

Xavier de Maupeouär uppväxt i Frankrike och arbetar i Göteborg sedan 2008. Tidigare på fastighetskontoret som skogsförvaltare och enhetschef, nuvarande på stadsmiljöförvaltningen som planeringsledare för skogsförvaltningen. Brinner för frågor rörande alla former av kontinuitets- och naturnära skogsbruk.
Xavier de Maupeou kommer att prata från Arena-lokalen som också erbjuder möjligheten att ta en kopp kaffe.

 

Tid:onsdag 5 april 2023, kl. 18.00-19.30
Plats:Hyresgästföreningens Arena-lokal, Första Långgatan 17 B, Göteborg samt Zoom Anmälan:senast onsdag 5 april kl. 09.00 på Google Formulär  http://bit.ly/3JDVx30 eller direkt till mejladress lars.akeson.lerum@gmail.com
Zoom:Länk för anslutning till Zoom mejlas ut efter kl. 09.00 den 5 april
Inspelning:Caféaftnar och MILJÖL spelas in och kan ses i efterhand på IfM:s medlemssida.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *