Entries by miljo

5 dec Ligger framtiden i våra händer?

En kväll om förnöjsamhet och förändring, hot och hopp! Caféafton på Ekocentrum 2018-12-05  kl.17.30-19.30 Referat   En kväll med Stefan Edman /Christer Owe  Se också http://christerowe.se/?p=9278 Cafeafton181205 Vi har bett biologen och författaren Stefan Edman att formulera några bärande tankar i denna tid av växande oro för framtiden. Hur kan vi t.ex. förhålla oss till […]

7 maj Metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället, miljöpub i Uppsala

Metallresursernas roll i framtiden och förhållandet mellan gruvindustrin, miljön och samhället   Föredrag av: Katarina Persson Nilsson, Fil. dr. malmgeologi, Ämnesråd, Näringsdepartementet, Enheten för företag och företagande.   Bakgrund: Metaller som råmaterial är grunden för det moderna samhället. När befolkningen växer ökar även efterfrågan på dessa resurser. Samtidigt är få medvetna om mängden och mångfalden […]

2 maj ODLA i STAN? Då behövs det svarta guldet.

Caféafton 2 maj på Ekocentrum, Göteborg Leif Strandh, mäster i kompostering, berättar om Majornamodellen – ett både nytt och uråldrigt sätt att ta hand om jordens resurser.Det växer i Majorna I Majorna och Kungsladugård finns gårdskomposter för flerfamiljshus. Dessa producerar fin kompostjord att odla med. Flera hundra nya odlare har nu kommit igång och använder […]

25 April årsmöte i föreningen

Kallelse till årsmöte IfM Datum: 2018-04-25, kl.18.00 Plats: Miljöbron, Anders Carlssons gata 7,  417 55 Göteborg   DAGORDNING Årsmötets öppnande Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av justeringsperson Fråga om mötets behöriga utlysande Styrelsens verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet Val av styrelse och styrelsesuppleanter Val av revisor och revisorssuppleant Val av valberedning Fastställande […]

23 april Miljöl med NMC nätverket för hållbart näringsliv

När NMC bildades var det ett av yrkesnätverken kopplade till Det Naturliga Steget, precis som AfM och IfM. Då hette nätverket Näringslivets Miljöchefer. Kristina AtKisson är nuvarande Generalsekreterare för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC. Hon talar på MILJÖL om NMC:s vision: ”ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart näringsliv – nationellt och globalt”. Kicki kommer också […]

15-16 juni Inbjudan till studieresa

DET INNOVATIVA BOHUSLÄN: VAD HÄNDE SEDAN? Inbjudan till studieresa 15 till 16 juni 2018 med Ingenjörer och Läkare för Miljön För fyra år sedan gjorde vi en studieresa genom delar av Bohuslän och fick besöka många eldsjälar och deras innovativa projekt. Nu är det dags att göra återbesök och höra hur det har gått. Vi […]

4 april Hållbar mobilitet – var är vi och vart är vi på väg?

Frances Sprei är forskare inom hållbar mobilitet på Chalmers där hon också disputerat. Hon forskar om vilken roll elfordon, bilpooler och andra mobilitetstjänster och i framtiden även självkörande fordon kommer ha i ett hållbart transportsystem. Hon tar hänsyn till olika aspekter som ekonomi, teknikutveckling, miljö, styrmedel och beteende. Frances har hållit ett flertal olika presentationer […]

7 mars Cykeln, hälsan och stadsplaneringen i det framtida Göteborg

  Caféafton på Ekocentrum 7 mars  kl.17.30-19.30  Cafeafton180307-2 Under denna caféafton kommer, läkaren och forskaren Leo Stockfelt från Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin att berätta om hälsoeffekter av att cykla i stället för att åka med fossildrivna fordon. Det gäller då att ta hänsyn till luftföroreningar, motionseffekter av att röra sig aktivt och också […]